Senast kontrollerat: 12/09/2022

Ekodesignkrav

En del produkter måste uppfylla vissa minimikrav på energieffektivitet. De kallas ekodesignkrav och ska bidra till att minska produktens miljöpåverkan under dess livscykel.

Innan du får släppa ut sådana produkter på EU-marknaden måste du se till att de uppfyller kraven.

De produkttyper det gäller är de som använder energi, t.ex. värmepannor, datorer och hushållsapparater. Du kan se hela listan nedan:

Produkter som måste uppfylla ekodesignkraven

Hem- och kontorsbelysning

 • Riktade och oriktade lampor (även uv-lampor)
 • Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon
 • Urladdningslampor med hög intensitet
 • Förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor

Elapparater

 • Datorer och servrar
 • Spelkonsoler
 • Digitalboxar
 • Standbyläge för nätansluten utrustning
 • TV-apparater

Hushållsapparater

 • Spisar
 • Diskmaskiner
 • Frysar
 • Kylskåp
 • Torktumlare
 • Tvättmaskiner
 • Dammsugare

Värme- ock kylanläggningar

 • Luftkonditionering
 • Värmeapparater
 • Fläktar
 • Värmeapparater
 • Industrifläktar
 • Rumsvärmare
 • Rumsvärmare för fast bränsle
 • Värmepannor för fast bränsle
 • Ventilationsenheter
 • Varmvattenberedare

Andra produkter

 • Cirkulationspumpar
 • Elmotorer
 • Elförbrukning i standby- och frånläge
 • Externa nätaggregat
 • Bildutrustning
 • Krafttransformatorer
 • Kyl- och frysutrustning för yrkesbruk
 • Vattenpumpar

Längst ned på sidan hittar du länkar till ekodesignregler för olika produkttyper.

Specifika och allmänna krav

Ekodesigndirektivet innehåller två typer av krav:

Specifika krav

De specifika kraven anger exakta gränsvärden för t.ex. högsta tillåtna energiförbrukning eller minsta mängd återvunnet material som ska användas i produktionen.

Allmänna krav

De allmänna kraven innebär att

De nya minimikraven innebär att produkter som inte uppfyller bestämmelserna inte får säljas i EU-länderna. Ett exempel är glödlampor som håller på att fasas ut sedan 2009.

Harmoniserade standarder

Harmoniserade standarder antas av de europeiska standardiseringsorganen ( Cenelec en och CEN).

Produkter som uppfyller dessa standarder antas också uppfylla kraven i genomförandeåtgärderna.

Fler harmoniserade EU-standarder håller på att tas fram för att förtydliga ekodesignreglerna.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Nationella kontaktpunkter för ekodesignen

Information om direktivet, genomförandeåtgärder och enhetliga standarder i specifika länder.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida