Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/09/2022

Registrera kemikalier i EU (Reachförordningen)

Om du tillverkar eller importerar minst 1 ton per år av en kemikalie i EES-området (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge) måste du anmäla detta till Reachdatabasen (EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge). Reachförordningen omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach gäller alla kemikalier, oavsett om de används i industriprocesser eller i vanliga produkter som rengöringsmedel, målarfärg, kläder, möbler och elapparater. Reglerna gäller därför väldigt många företag i EES-området.

Ämnen som inte är registrerade får inte säljas eller användas.

Vilka företag berörs av Reach?

Enligt förordningen måste du identifiera och hantera riskerna med de ämnen som du tillverkar och säljer inom EU/EES.

När du som tillverkare eller importör registrerar ett ämne måste du visa för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) hur ämnet kan användas säkert och ta fram ett säkerhetsdatablad som informerar dina leverantörer och användare om eventuella riskhanteringsåtgärder.

Om ditt företag är en nedströmsanvändare har du andra skyldigheter. Det viktigaste är att vidta de riskhanteringsåtgärder som står på säkerhetsdatabladet. Se till att dina användningsområden anges i registreringsunderlagen och informera dina leverantörer och användare.

Med hjälp av Echas verktyg NavigatorLänk öppnas på ny sida kan du ta reda på dina skyldigheter enligt Reach och se vilka undantag du eventuellt kan ansöka om.

Du kan också hitta information och verktyg på Echas webbsida för småföretagen.

Hur fungerar Reach?

Reach gäller saluföring av ämnen, blandningar och ämnen i varor. Reglerna innebär att industrin tar ansvar för att

Men EU kan också vidta åtgärder om det behövs som komplement. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)Länk öppnas på ny sida hjälper till med de olika stegen:

Avgifter

När du registrerar ett ämne måste du betala en avgift. Beloppet och betalningsfristerna beror på vilken typ av registrering det gäller. Små och medelstora företag betalar en lägre avgift. Ditt företag måste dessutom ta hänsyn till andra kostnader, t.ex. för

Genom att förbereda dig i tid och samarbeta med andra aktörer kan du minska dina kostnader avsevärt.

Se också:

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Nationella kontaktpunkter för kemikalier

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida