Bo och resa
Senast kontrollerat: 09/08/2019

Registrera kemikalier (Reach)

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Om du tillverkar eller importerar minst 1 ton per år av en kemikalie i EES-området (I det här fallet de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein och Norge), måste du anmäla detta till Reachdatabasen. Reachförordningen omfattar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach gäller alla kemikalier, oavsett om de används i industriprocesser eller i vanliga produkter som rengöringsmedel, målarfärg, kläder, möbler och elapparater. Reglerna gäller därför väldigt många företag i EES-området.

Ämnen som inte är registrerade får inte säljas eller användas.

Vilka företag berörs av Reach?

Enligt förordningen måste du identifiera och hantera riskerna med de ämnen som du tillverkar och säljer inom EU/EES.

När du som tillverkare eller importör registrerar ett ämne måste du visa för Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) hur ämnet kan användas säkert och ta fram ett säkerhetsdatablad som informerar dina leverantörer och användare om eventuella riskhanteringsåtgärder.

Om ditt företag är en nedströmsanvändare har du andra skyldigheter. Det viktigaste är att vidta de riskhanteringsåtgärder som står på säkerhetsdatabladet. Se till att dina användningsområden anges i registreringsunderlagen och informera dina leverantörer och användare.

Med hjälp av Echas verktyg Navigator kan du ta reda på dina skyldigheter enligt Reach och se vilka undantag du eventuellt kan ansöka om.

Broschyren Kemikaliesäkerhet i din verksamhet innehåller en bra sammanfattning av frågor som är relevanta för småföretag.

Hur fungerar Reach?

Reach gäller saluföring av ämnen, blandningar och ämnen i varor. Reglerna innebär att industrin tar ansvar för att

Men EU kan också vidta åtgärder om det behövs som komplement. Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i Helsingfors i Finland hjälper till med de olika stegen:

Avgifter

När du registrerar ett ämne måste du betala en avgift. Beloppet och betalningsfristerna beror på vilken typ av registrering det gäller. Små och medelstora företag betalar en lägre avgift. Ditt företag måste dessutom ta hänsyn till andra kostnader, t.ex. för

Genom att förbereda dig i tid och samarbeta med andra aktörer kan du minska dina kostnader avsevärt.

Se också:

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontaktpunkter för produkter

Hos din kontaktpunkt för produkter får du veta mer om nationell produktlagstiftning och hjälp med att komma in på marknaden i ett annat EU-land.

Nationella kontaktpunkter för kemikalier

Vänd dig till en nationell kontaktpunkt om du har frågor om dina skyldigheter enligt CLP- förordningen och Reachförordningen.

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: