Senast kontrollerat: 21/12/2022

Kompletterande pensioner utomlands

Kompletterande pension är olika typer av pensioner som kompletterar eller ersätter den statliga allmänna pensionen.

Varning

Innan du går med i ett kompletterande pensionssystem bör du ta reda på hur en eventuell flytt till ett annat land påverkar dina pensionsrättigheter. Alla negativa effekter på dina rättigheter är olagliga.

Om du lämnar ett kompletterande pensionssystem på grund av att du flyttar till ett annat EU-land för att arbeta där, har du samma rättigheter som de som stannar kvar i landet, men som slutar att betala in sin pensionsavgift, t.ex. på grund av att de ska byta jobb.

Exempel

Fred arbetade i åtta år i land A för ett företag som hade ett generöst kompletterande pensionssystem.

Han fick jobb i ett annat land och började arbeta för en arbetsgivare som också erbjöd en kompletterande pension. 

Fred lämnade det kompletterande systemet i land A, men enligt försäkringsbolaget kunde Fred inte behålla sina förvärvade rättigheter om han flyttade till ett annat land.

Fred kontaktade ett europeiskt konsumentcentrum och fick juridisk hjälp. Hans tidigare försäkringsbolag lät honom till sist behålla rättigheterna i land A.

Varning

Vissa pensionsföretag ställer till med problem för kunder som vill flytta utomlands genom att vägra betala ut pensioner, ta ut extra avgifter eller kräva tillbaka intjänad ränta.

Det här är olagligt — om det händer dig kan du kontakta ett europeiska konsumentcentrumet.

Exempel

Anna arbetade i fyra år för samma arbetsgivare i land A innan hon flyttade för gott till land B.

När hon gick i pension försökte hon få ut sin privata pension från land A. Försäkringsbolaget vägrade med motiveringen att de bara kunde betala ut pengar till kunder som hade varit kvar i pensionssystemet i över fem år.

Anna kände sig diskriminerad och stämde sitt försäkringsbolag. Hon förlorade målet, eftersom femårskravet gällde alla som tecknat samma pensionsförsäkring som Anna, oavsett om de hade börjat jobba i ett annat land eller inte.

Varning

Om du flyttar utomlands kan ditt tidigare bosättningsland kräva att du ska betala tillbaka skatteavdrag som du fick göra för att du hade ett privat pensionssparande där.

Detta är olagligt — din kompletterande pension ska i skattehänseende behandlas på samma sätt som kompletterande pensioner för personer som fortfarande bor i landet.

Om du känner dig diskriminerad kan du få hjälp.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: