Göra affärer
Senast kontrollerat: 25/02/2020

Förmögenhetsförhållanden för internationella par

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

EU:s regler om förmögenhetsförhållanden gör det lättare för internationella par som är gifta eller registrerade partner att förvalta sina tillgångar och dela upp dem om de separerar eller någon av dem dör.

Internationella parförhållanden är i EU-sammanhang äktenskap eller registrerade partnerskap mellan personer som kan vara EU-medborgare men inte behöver vara det, och som

Regler och förfaranden

EU:s regler om förmögenhetsförhållanden för internationella par gäller i 18 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Kroatien, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Reglerna fastställer

Danmark, Estland, Irland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Storbritannien och Ungern tillämpar inte EU-reglerna om förmögenhetsförhållanden för internationella par. I de länderna gäller den nationella lagstiftningen.

EU-reglerna om förmögenhetsförhållanden för internationella par omfattar inte

Exempel från verkligheten

EU:s regler om förmögenhetsförhållanden skapar rättssäkerhet

Alain från Frankrike är gift med Marie som är belgisk medborgare. De gifte sig i Belgien och är bosatta där. Eftersom de inte har valt vilken lag som ska gälla omfattas deras förmögenhetsförhållanden av belgisk lag. De har ett hus i Belgien och några år senare köper de även ett sommarhus i Frankrike.

Om de skiljer sig kommer den nationella domstol som har behörighet att handlägga deras skilsmässa också att handlägga uppdelningen av deras tillgångar (dvs. både i Frankrike och Belgien).

Vilket land har behörighet?

Dödsfall, skilsmässa, hemskillnad och upplösning av registrerat partnerskap

Om din make/maka eller partner dör är det den nationella domstol som har behörighet att handlägga arvet som också handlägger era förmögenhetsförhållanden.

På samma sätt är det den nationella domstol som har behörighet att handlägga er skilsmässa/hemskillnad eller upplösningen av ert registrerade partnerskap som handlägger era förmögenhetsförhållanden.

Andra fall

I andra fall är den domstol som är behörig att handlägga era förmögenhetsförhållanden domstolen i det EU-land

Avtal om val av domstol

Förutom när det gäller arv, skilsmässa/hemskillnad eller upplösning av ett registrerat partnerskap kan ni som makar eller partner ingå ett avtal om val av domstol. Avtalet ska vara skriftligt och underskrivet och daterat av er båda. Ni kan välja mellan

Om ett EU-land anser att äktenskapet eller det registrerade partnerskapet inte kan erkännas när det gäller förfaranden om förmögenhetsförhållanden kan ni dra ärendet inför domstol i ett annat EU-land som minst en av er har anknytning till.

Gällande lagstiftning och lagvalsavtal

Som makar eller registrerade partner kan tillsammans ingå ett lagvalsavtal där ni väljer vilken nationell lagstiftning som ska gälla för era förmögenhetsförhållanden. Avtalet ska vara skriftligt och underskrivet och daterat av er båda. Ni kan ingå avtalet innan ni gifter er, i samband med giftermålet eller medan ni är gifta. Detsamma gäller för partnerskap. Ni kan välja lagstiftningen i det land där

Enligt EU-reglerna ska den lagstiftning i ett land i eller utanför EU som gäller för era förmögenhetsförhållanden också gälla för alla era tillgångar oavsett var de finns.

Om ni inte ingår något lagvalsavtal gäller lagstiftningen i det land

Erkännande och verkställighet av domar

Domar om förmögenhetsförhållanden från ett EU-land erkänns i andra EU-länder utan något särskilt förfarande. Det krävs dock en verkställighetsförklaring för att de ska kunna verkställas. Det EU-land som ska verkställa domen kan neka till att erkänna den om domen

Officiella handlingar (ofta notarieakter) erkänns och verkställs på samma sätt som domar.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: