Senast kontrollerat: 08/06/2022

Arbetssökande – uppehållsrätt

Som EU-medborgare har du rätt att söka jobb i ett annat EU-land.

Om du har jobbat i ett annat EU-land och blir arbetslös eller inte längre kan driva ditt företag har du på vissa villkor rätt att bo kvar.

Vad gäller för dig?

De första sex månaderna

Anmäl närvaro

Som arbetssökande behöver du inte registrera dig i landet de första sex månaderna.

Men i vissa EU-länder måste du anmäla din närvaro inom en rimlig tid efter ankomsten (ofta hos kommunen eller polisen).

Skriv in dig på arbetsförmedlingen

Om du får arbetslöshetsförmåner från ditt hemland måste du skriva in dig på arbetsförmedlingen i det nya landet. Du och din familj omfattas fortfarande av ditt hemlands socialförsäkring, t.ex. för sjukvård.

Även om du inte får arbetslöshetsförmåner hemifrån kan du ändå omfattas av socialförsäkringen. Kolla med försäkringskassan i ditt hemland.

Glöm inte att ta med ditt europeiska sjukförsäkringskortLänk öppnas på ny sida. Då underlättas allt praktiskt om du måste söka vård.

Exempel från verkligheten

Du behöver inte registrera dig i landet direkt

Marta är från Portugal och flyttade till Spanien för fyra månader sedan för att söka jobb. Just nu bor hon hos en god vän. Den spanska polisen sa att hon måste gå till kommunen för att registrera sig i landet och visa att hon hade tillräckligt med pengar för sin vistelse.

Men som arbetssökande har Marta rätt att stanna i Spanien i minst sex månader utan att behöva registrera sig där. Hon behöver bara kunna visa att hon aktivt söker jobb. Hon ska heller inte behöva bevisa för myndigheterna att hon kan försörja sig.

Söker du fortfarande jobb efter sex månader?

Du får stanna i vissa fall

Om du efter sex månader inte har fått något jobb avgör landets myndigheter om du har rätt att stanna. För att du ska få stanna vill de ha bevis på att du

Spara alla kopior på jobbansökningar, svar från potentiella arbetsgivare, kallelser till anställningsintervjuer och liknande.

Du behöver inte skriva in dig på arbetsförmedlingen i det nya landet (såvida du inte tar med dig dina arbetslöshetsförmåner utomlands), men det kan göra det lättare för dig att visa att du aktivt söker jobb.

Kan du utvisas eller uppmanas att lämna landet?

Värdlandet kan uppmana dig att lämna landet om du inte kan bevisa att du har en realistisk chans att hitta jobb där.

I mycket speciella fall kan landet utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Likabehandling

Som arbetssökande ska du behandlas på samma sätt som medborgarna i värdlandet när det gäller

Ditt nya land kan vilja vänta tills du har fått en verklig anknytning till den lokala arbetsmarknaden innan du kan få något ekonomiskt stöd för att söka jobb, till exempel lån med låg ränta för arbetslösa som vill fortbilda sig. Att vara i landet och söka arbete under en rimligt lång tid kan räknas som verklig anknytning.

Medan du söker jobb har du dock inte rätt till sociala förmåner som inte finansieras med avgifter.

Om du har jobbat i ett annat EU-land och blir arbetslös eller inte längre kan driva ditt företag har du på vissa villkor rätt att bo kvar.

Hur länge du får stanna beror på hur länge du har jobbat i ditt nya land och vilken typ av anställning du hade när du blev arbetslös.

Om du är tillfälligt arbetsoförmögen på grund av en sjukdom eller olycka får du stanna i landet tills du har blivit bra igen.

Likabehandling

Så länge du har rätt att stanna i det nya landet efter att ha blivit arbetslös där har du samma rättigheter som landets medborgare, till exempel när det gäller

Kan du utvisas eller uppmanas att lämna landet?

I mycket speciella fall kan landet utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot. Du ska i så fall få ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Ta reda på dina rättigheter – vad gäller för dig?

Om du blir arbetslös efter en tillsvidare- eller visstidsanställning på mindre än ett år har du rätt att bo kvar i sex månader till, förutsatt att du söker jobb.

Sexmånadersperioden räknas från när anställningen upphör.

Du måste skriva in dig på arbetsförmedlingen som ofrivilligt arbetslös och söka jobb.

Exempel från verkligheten

Du får bo kvar utomlands även om du blir arbetslös

Sabrina är tyska och åkte till Grekland för att jobba på ett litet hotell. Hon hade ett kontrakt på nio månader, men arbetsgivaren avbröt anställningen efter bara fyra månader. Hon skrev in sig som ofrivilligt arbetslös på den grekiska arbetsförmedlingen och fick därför stanna i landet ytterligare sex månader för att söka jobb.

Om du blir arbetslös efter att ha jobbat i det nya landet i över ett år har du rätt att bo kvar, förutsatt att du är inskriven på arbetsförmedlingen och fortfarande uppfyller villkoren för att räknas som arbetssökande.

För att ha rätt att bo kvar när du blir av med jobbet eller inte längre är verksam som egenföretagare måste du skriva in dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen i värdlandet.

Du får stanna så länge du är inskriven på arbetsförmedlingen och uppfyller kraven som arbetssökande.

Om du blir ofrivilligt arbetslös och börjar en yrkesutbildning har du rätt att stanna i ditt nya land under hela utbildningen.

Om du är frivilligt arbetslös har du rätt att stanna i ditt nya land under hela utbildningstiden enbart om utbildningen har anknytning till ditt tidigare jobb.

Annars gäller samma villkor som för studerande.

Läs om rättigheter och villkor för studerande

För att behålla rätten att stanna i ditt nya land under hela utbildningstiden måste du skriva in dig som arbetssökande där. Det gäller även dig som är frivilligt arbetslös.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: