Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 12/02/2018

Söka planerad vård utomlands

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
  • EU-publikationer om BrexitEnglish
  • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Du har rätt att söka vård i ett annat EU-land, t.ex. för att uppsöka en specialist, genomgå en operation eller få behandling för en speciell sjukdom. Villkoren och kostnaden ska vara desamma som för invånarna i det landet.

I en del länder kan du dock inte få vissa typer av behandlingar (t.ex. sjukhusvård eller mycket specialiserad och dyr vård). Du behöver för det mesta ett förhandstillstånd från din försäkringskassa innan du bokar tid för vården.

Beroende på typ av vård och reglerna i ditt land kan du möjligen få hela eller delar av vårdkostnaden ersatt. Läs mer om ersättning för vårdkostnader

Hur gör jag?

1. Kontrollera din sjukförsäkring

Innan du åker utomlands för vård bör du

  • kontrollera om vården täcks av den allmänna sjukförsäkringen hemma
  • fråga din försäkringskassa om du behöver förhandstillstånd (i de flesta fall behöver du förhandstillstånd för sjukhusvård)
  • kontrollera om du kan få ersättning för vårdkostnaderna och i så fall hur mycket.

2. Hur hittar jag en vårdgivare?

För att hitta ett sjukhus eller annan vårdgivare som erbjuder den behandling du behöver i ett annat EU-land kan du

Tänk på att sjukvården i andra EU-länder kanske inte fungerar på samma sätt som i ditt hemland.

Exempel från verkligheten

Kontakta din nationella kontaktpunkt och försäkringskassa innan du söker vård utomlands

Aurélie bor i Frankrike. Hon behöver opereras och hittar en specialist på ett offentligt sjukhus nära föräldrahemmet i Luxemburg.

Eftersom hon är osäker på hur hon ska göra för att söka vård där ringer hon sin kontaktpunkt och försäkringskassa i Frankrike. Där får hon all information hon behöver för att söka förhandstillstånd. Om hon får tillståndet kan hon boka tid för behandlingen direkt hos sjukhuset i Luxemburg.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd