Senast kontrollerat: 16/11/2022

Söka planerad vård utomlands

I vissa fall har du rätt att söka vård i ett annat EU-land, t.ex. för att uppsöka en specialist, genomgå en operation eller få behandling för en speciell sjukdom, och få ersättning från din försäkringskassa.

Du kan göra på två sätt för att få planerad vård i ett annat EU-land:

Alternativ 1 – skaffa ett S2-intyg (förhandstillstånd)

Om du har ett S2-intyg täcker din försäkringskassa kostnaderna för vården i ett annat EU-land direkt.
Det här alternativet gäller bara offentlig vård och du måste alltid be om ett förhandstillstånd från din försäkringskassa (ett S2-intyg) innan du söker vård utomlands. Försäkringskassan måste bevilja förhandstillstånd om vården omfattas av sjukförsäkringen och du inte kan få vård i hemlandet inom rimlig tid med hänsyn till ditt hälsotillstånd. 

Om du har fått ett S2-intyg ersätts vårdkostnaderna enligt reglerna i det land där du får vård. Detta sköts av försäkringskassorna i de båda länderna, så i princip ska du inte behöva betala något själv. 

Varning

Om invånarna i det land där du får vård måste betala för vården så måste du också betala. Du ersätts sedan för kostnaderna i enlighet med villkoren och ersättningsnivåerna i det landet.

Alternativ 2 – begär ersättning i efterhand

Du kan också själv betala för den planerade vården och få hela eller delar av kostnaden ersatt när du har kommit hem. Det här alternativet gäller både offentliga och privata vårdgivare i andra EU-länder.


Du ersätts enligt de nivåer som gäller för samma vård i det land där du är försäkrad. Om du är försäkrad i ett land som inte har ett ersättningssystem, baseras ersättningen på den kostnad som täcks av din försäkringskassa.

Varning

Beroende på typ av vård och reglerna i ditt land kan du också behöva ett förhandstillstånd från din försäkringskassa. Intyget för förhandstillstånd enligt det här alternativet fastställs dock nationellt. I många EU-länder krävs förhandstillstånd för vård som omfattar inläggning på sjukhus eller dyr medicinsk utrustning. För vanliga läkarbesök behövs inget förhandstillstånd.

Fråga din försäkringskassa eller nationella kontaktpunkt om du behöver förhandstillstånd eller inte. Här hittar du också länkar till listor över behandlingar som kräver förhandstillstånd i ditt land. Om det är alltför lång väntetid för att få vård i hemlandet ska din ansökan beviljas. Din försäkringskassa måste också utreda om de kan utfärda ett S2-intyg.

Alternativ 1 med ett S2-intyg är vanligtvis mer fördelaktigt för dig om de som är försäkrade i det land där du får vård inte behöver betala för samma vård eller om ersättningsreglerna i ditt hemland är förmånligare än reglerna i det land där vården ges. I det senare fallet har du rätt till en tilläggsersättning från din försäkringskassa. Om du behöver gå till en privat vårdgivare kan du bara välja alternativ 2.

Läs mer om ersättning för vårdkostnader

Exempel från verkligheten

Kontakta din nationella kontaktpunkt och försäkringskassa innan du söker vård utomlands

Aurélie bor i Frankrike. Hon behöver opereras och har hittat en specialist på ett offentligt sjukhus nära föräldrahemmet i Luxemburg.

Eftersom hon är osäker på hur hon ska göra för att söka vård där ringer hon sin kontaktpunkt och sin försäkringskassa i Frankrike. Där får hon all information hon behöver för att söka förhandstillstånd. Om hon får tillståndet kan hon boka tid för behandlingen direkt hos sjukhuset i Luxemburg.

Hur du söker vård som inte kräver förhandstillstånd

1. Kontrollera din sjukförsäkring

2. Hur hittar jag en vårdgivare?

För att hitta ett sjukhus eller annan vårdgivare som erbjuder den behandling du behöver i ett annat EU-land kan du

Tänk på att sjukvården i andra EU-länder kanske inte fungerar på samma sätt som i ditt hemland. När du får planerad vård i ett annat EU-land utan att ha ett S2-intyg kan det hända att du betraktas som privatpatient och måste betala priset för privat vård, medan du bara ersätts till samma nivå som priset för offentlig vård i ditt hemland. Du måste därför själv stå för mellanskillnaden.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: