Senast kontrollerat: 12/09/2022

Ta reda på produktkraven

EU har infört standarder och tekniska specifikationer för flera produktkategorier. För att få sälja dina varor i EU måste du se till att de uppfyller alla EU-krav.

Om det inte finns några EU-regler kan de olika EU-länderna ha egna specifikationer. I så fall behöver du bara uppfylla de krav som gäller ditt land.

Vad är produktkrav?

EU-lagstiftningen innehåller väsentliga krav som ska se till att alla varor som säljs i EU uppfyller höga standarder för hälsa, säkerhet och miljö.

Kraven kan omfatta

I de flesta fall anger lagen vilka resultat som ska nås eller faror som ska hanteras, men inga särskilda tekniska lösningar.

Ibland kan harmoniserade standarder hjälpa dig att visa överensstämmelse med reglerna.

Var hittar jag EU:s produktkrav?

De flesta produktregler i EU är harmoniserade så att alla EU-länder har samma regler. Reglerna gäller produktgrupper som leksaker eller produktegenskaper som elektromagnetisk strålning.

Du kan ta reda på vilka krav som gäller för dina varor på webbplatsen Access2MarketsLänk öppnas på ny sida . Där hittar du information om

Access2Markets databas bygger på varukoder. För att hitta kraven för din produkt måste du alltså känna till dess varukod. Du kan också leta upp varukoden genom att söka på produktens namn.

Var hittar jag nationella produktkrav?

För vissa produkter finns det inga harmoniserade EU-regler, utan länderna kan ha sina egna specifikationer. I så fall behöver du bara uppfylla kraven i det EU-land där du tänker sälja din produkt.

Om din produkt uppfyller kraven i ett EU-land kan andra EU-länder inte

Detta gäller förutsatt att dina produkter uppfyller landets alla tekniska krav, kvalitetskrav och säkerhetskrav och att de andra länderna inte kan bevisa motsatsen. Det kallas principen om ömsesidigt erkännande.

Om du får problem med att produktregler i ett annat EU-land strider mot principen om ömsesidigt erkännande kan du be om hjälp från SolvitLänk öppnas på ny sida.

Nationella regler

EU-ländernas tekniska föreskrifter hittar du i Tris-databasenLänk öppnas på ny sida för de produktregler som inte har harmoniserats i EU. Där kan du också läsa mer om principen om ömsesidigt erkännande.

Ländernas krav kan framför allt skilja sig åt när det gäller

Om du vill ta reda på vilka tekniska regler som gäller för specifika produkter i ett visst land, eller få kontaktuppgifter till de ansvariga myndigheterna, kan du vända dig till landets kontaktpunkt för produkter en .

Nationella begränsningar

Det kan hända att dina varor anses utgöra en risk för allmänintresset enligt nationell lagstiftning om

I så fall får du kanske inte exportera dina varor.

Dina varor kan förbjudas om det land du vill exportera till kan bevisa att dess egna tekniska krav är väsentliga eller obligatoriska, och att dina varor inte är tillräckligt säkra.

Om du vill ta reda på vilka nationella regler som gäller för specifika produkter i ett visst land, eller få kontaktuppgifter till de ansvariga myndigheterna, kan du vända dig till landets kontaktpunkt för produkter en .

Se också

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida