Senast kontrollerat: 29/04/2022

Få personbevis och andra intyg godtagna i EU

Du kan behöva skicka in intyg till myndigheter i andra EU-länder, t.ex. personbevis om du ska gifta sig eller utdrag från kriminalregistret om du ska söka jobb.

EU:s regler om offentliga handlingar gör det här enklare. Det finns riktlinjer som myndigheterna måste följa när de handlägger dina intyg och registerutdrag från andra EU-länder. När du visar upp ett intyg från myndigheterna i ett EU-land för myndigheterna i ett annat EU-land (original eller vidimerad kopia), måste myndigheterna godta intyget som äkta utan någon apostille-stämpel.

Typ av handlingar som omfattas av EU:s regler

För följande typer av intyg behövs ingen apostille-stämpel:

Varning

Reglerna gäller bara intygens äkthet och inte deras rättsverkan utanför det EU-land där de utfärdats. Detta regleras av lagstiftningen i det EU-land där intyget visas upp.

Om du till exempel är gift med en person av samma kön kan myndigheterna i det EU-land där du visar upp äktenskapsbeviset inte kräva någon apostille-stämpel, men de är inte skyldiga att erkänna äktenskapet om samkönade äktenskap inte är rättsligt erkända i landet.

Översättning

Du behöver ingen officiell översättning av intyget om det redan är på något av de officiella språken i det EU-land där du ska skicka in det eller om det är på något annat språk som landet godtar.

I andra fall kan du be myndigheterna som sksa utfärda ditt intyg om ett flerspråkigt standardformulär. Lämna in formuläret tillsammans med intyget, i stället för en översättning.

Ta reda på i vilka fall du kan be om ett flerspråkigt standardformulär i ditt EU-land.

Varning

När du visar upp din handling tillsammans med ett flerspråkigt standardformulär i ett annat EU-land kan det hända att myndigheterna där ändå inte förstår innehållet helt och hållet. De kan då i undantagsfall be om en bestyrkt översättning.

Exempel från verkligheten

Få ditt födelsebevis godtaget som äkta i ett annat EU-land

Tamas från Polen ska gifta sig i Belgien med sin belgiska flickvän Marie. Innan de kan ordna med bröllopet måste Tamas skicka in sitt födelsebevis till de belgiska myndigheterna. Tamas behöver ingen apostille-stämpel för att visa att hans födelsebevis är äkta, och inte heller någon bestyrkt översättning. Han kan i stället be om ett flerspråkigt standardformulär från de polska myndigheterna och skicka in det tillsammans med sitt födelsebevis som en översättningshjälp.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: