Bo och resa
Senast kontrollerat: 22/11/2022

EU-verktyg för småföretag

EU har flera verktyg som hjälper företagare att hitta finansiering, information och vägledning, utbildning och partnerskap eller hjälp och rådgivning. 

Hitta rätt hjälp för ditt företag

Access2Finance

Ett sökverktyg på nätet som hjälper företag att hitta lån eller riskkapital som stöds av EU i ditt land.

Access2Markets

EU-kommissionens flerspråkiga verktyg för export- och importföretag där du hittar allt du behöver veta om bl.a. skatter, tullar, ursprungsregler, produktkrav och upphandling. Informationen presenteras i ett tillgängligt och användarvänligt format. Verktyget är gratis och du behöver inte registrera dig.

Cassini-initiativet en

Stöder entreprenörskap i rymdindustrin i hela EU.

Enterprise Europe Network en

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att bli innovativa och växa utomlands genom att erbjuda rådgivning, hjälp att omsätta idéer i kommersiella produkter och tjänster och kontakter med internationella affärspartner.

InvestEU-portalen de en fr

EU-plattform som fungerar som mötesplats för investerare och projektansvariga.

TED (Tenders Electronic Daily)

TED är en upphandlingswebbplats som innehåller de offentliga upphandlingar som publiceras i EUT S. Här hittar du affärsmöjligheter i och utanför Europa.

TED eTendering

En e-upphandlingsplattform där EU:s institutioner, byråer och andra organ publicerar sina upphandlingar. Verktyget för självbedömning av ursprungsregler hjälper ditt företag att fastställa vilka ursprungsregler som gäller för dina produkter, steg för steg.

Access2Finance

Ett sökverktyg på nätet som hjälper företag att hitta lån eller riskkapital som stöds av EU i ditt land.

Access2Markets

EU-kommissionens flerspråkiga verktyg för export- och importföretag där du hittar allt du behöver veta om bl.a. skatter, tullar, ursprungsregler, produktkrav och upphandling. Informationen presenteras i ett tillgängligt och användarvänligt format. Verktyget är gratis och du behöver inte registrera dig.

eCertis en

En databas där du kan ta reda på vilka krav du måste uppfylla för att delta i en offentlig upphandling och vilka handlingar du behöver.

Enterprise Europe Network en

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att bli innovativa och växa utomlands genom att erbjuda rådgivning, hjälp att omsätta idéer i kommersiella produkter och tjänster och kontakter med internationella affärspartner.

Erasmus för unga företagare

Ett utbytesprogram där nyblivna företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett annat europeiskt land i upp till ett halvår.

Erasmus för unga företagare Global en

Ett utbytesprogram där nyblivna europeiska företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett land utanför Europa i upp till tre månader.

eTranslation

EU:s maskinöversättningstjänst som du kan använda för att översätta dokument och texter mellan två officiella EU-språk om du vill få en uppfattning om innehållet. Du sparar både tid och pengar.

EU:s helpdesk för immaterialrättigheter en

Hjälper dem som har fått forskningsbidrag från EU och små och medelstora företag med utlandsverksamhet att skydda, förvalta, sprida och värdesätta sina immateriella rättigheter.

Internationella helpdeskar för immaterialrättigheter en

Hjälper små och medelstora företag med verksamhet i Kina, Indien, Latinamerika, Sydostasien och Afrika att skydda, förvalta, sprida och värdesätta sina immateriella rättigheter.

Rosa

Access2Market-verktyget för självbedömning av ursprungsregler hjälper ditt företag att fastställa vilka ursprungsregler som gäller för dina produkter, steg för steg.

Solvit

En gratis tjänst som hjälper företag att hitta pragmatiska lösningar på problem med myndigheter när de bedriver affärsverksamhet i andra EU-länder.

TED (Tenders Electronic Daily)

TED är en upphandlingswebbplats som innehåller de offentliga upphandlingar som publiceras i EUT S. Här hittar du affärsmöjligheter i och utanför Europa.

TED eTendering

En e-upphandlingsplattform där EU:s institutioner, byråer och andra organ publicerar sina upphandlingar. Verktyget för självbedömning av ursprungsregler hjälper ditt företag att fastställa vilka ursprungsregler som gäller för dina produkter, steg för steg.

Access2Markets

EU-kommissionens flerspråkiga verktyg för export- och importföretag där du hittar allt du behöver veta om bl.a. skatter, tullar, ursprungsregler, produktkrav och upphandling. Informationen presenteras i ett tillgängligt och användarvänligt format. Verktyget är gratis och du behöver inte registrera dig.

Cassini-initiativet en

Stöder entreprenörskap i rymdindustrin i hela EU.

Enterprise Europe Network en

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att bli innovativa och växa utomlands genom att erbjuda rådgivning, hjälp att omsätta idéer i kommersiella produkter och tjänster och kontakter med internationella affärspartner.

Erasmus för unga företagare

Ett utbytesprogram där nyblivna företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett annat europeiskt land i upp till ett halvår.

Erasmus för unga företagare Global en

Ett utbytesprogram där nyblivna europeiska företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett land utanför Europa i upp till tre månader.

Europeiska plattformen för klustersamarbete en

Hjälper industrikluster och deras företagsmedlemmar att samverka och stärka den europeiska ekonomin genom samarbete och förbättrat resultat.

Enterprise Europe Network en

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att bli innovativa och växa utomlands genom att erbjuda rådgivning, hjälp att omsätta idéer i kommersiella produkter och tjänster och kontakter med internationella affärspartner.

eTranslation

EU:s maskinöversättningstjänst som du kan använda för att översätta dokument och texter mellan två officiella EU-språk om du vill få en uppfattning om innehållet. Du sparar både tid och pengar.

EU:s helpdesk för immaterialrättigheter en

Hjälper dem som har fått forskningsbidrag från EU och små och medelstora företag med utlandsverksamhet att skydda, förvalta, sprida och värdesätta sina immateriella rättigheter.

InvestEU-portalen de en fr

EU-plattform som fungerar som mötesplats för investerare och projektansvariga.

Solvit

En gratis tjänst som hjälper företag att hitta pragmatiska lösningar på problem med myndigheter när de bedriver affärsverksamhet i andra EU-länder.

Your Europe – Rådgivning

Gratis och personlig rådgivning om dina EU-rättigheter på alla EU-språk. Du får hjälp med att ta reda på vilken EU-lagstiftning som gäller i ditt fall och hur du kan utöva dina EU-rättigheter.

Alla stödverktyg för små och medelstora företag

Access2Finance

Ett sökverktyg på nätet som hjälper företag att hitta lån eller riskkapital som stöds av EU i ditt land.

Access2Markets

EU-kommissionens flerspråkiga verktyg för export- och importföretag där du hittar allt du behöver veta om bl.a. skatter, tullar, ursprungsregler, produktkrav och upphandling. Informationen presenteras i ett tillgängligt och användarvänligt format. Verktyget är gratis och du behöver inte registrera dig.

Cassini-initiativet en

Stöder entreprenörskap i rymdindustrin i hela EU.

eCertis en

En databas där du kan ta reda på vilka krav du måste uppfylla för att delta i en offentlig upphandling och vilka handlingar du behöver.

eTranslation

EU:s maskinöversättningstjänst som du kan använda för att översätta dokument och texter mellan två officiella EU-språk om du vill få en uppfattning om innehållet. Du sparar både tid och pengar.

Enterprise Europe Network en

Nätverket Enterprise Europe Network hjälper små och medelstora företag att bli innovativa och växa utomlands genom att erbjuda rådgivning, hjälp att omsätta idéer i kommersiella produkter och tjänster och kontakter med internationella affärspartner.

Erasmus för unga företagare

Ett utbytesprogram där nyblivna företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett annat europeiskt land i upp till ett halvår.

Erasmus för unga företagare Global en

Ett utbytesprogram där nyblivna europeiska företagare får möjlighet att samarbeta med en erfaren företagare från ett land utanför Europa i upp till tre månader.

Europeiska plattformen för klustersamarbete en

Hjälper industrikluster och deras företagsmedlemmar att samverka och stärka den europeiska ekonomin genom samarbete och förbättrat resultat.

EU:s helpdesk för immaterialrättigheter en

Hjälper dem som har fått forskningsbidrag från EU och små och medelstora företag med utlandsverksamhet att skydda, förvalta, sprida och värdesätta sina immateriella rättigheter.

Internationella helpdeskar för immaterialrättigheter en

Hjälper små och medelstora företag med verksamhet i Kina, Indien, Latinamerika, Sydostasien och Afrika att skydda, förvalta, sprida och värdesätta sina immateriella rättigheter.

InvestEU-portalen de en fr

EU-plattform som fungerar som mötesplats för investerare och projektansvariga.

Rosa

Access2Market-verktyget för självbedömning av ursprungsregler hjälper ditt företag att fastställa vilka ursprungsregler som gäller för dina produkter, steg för steg.

Solvit

En gratis tjänst som hjälper företag att hitta pragmatiska lösningar på problem med myndigheter när de bedriver affärsverksamhet i andra EU-länder.

TED (Tenders Electronic Daily)

TED är en upphandlingswebbplats som innehåller de offentliga upphandlingar som publiceras i EUT S. Här hittar du affärsmöjligheter i och utanför Europa.

TED eTendering

En e-upphandlingsplattform där EU:s institutioner, byråer och andra organ publicerar sina upphandlingar. Verktyget för självbedömning av ursprungsregler hjälper ditt företag att fastställa vilka ursprungsregler som gäller för dina produkter, steg för steg.

Your Europe – Rådgivning

Gratis och personlig rådgivning om dina EU-rättigheter på alla EU-språk. Du får hjälp med att ta reda på vilken EU-lagstiftning som gäller i ditt fall och hur du kan utöva dina EU-rättigheter.

Dela denna sida