Bo och resa
Senast kontrollerat: 24/06/2022

Alternativ tvistlösning/tvistlösning på nätet

Alternativ tvistlösning

Om du har en tvist med en konsument och inte vill gå till domstol kan du försöka med alternativ tvistlösning en . Det är ofta ett snabbare, enklare och billigare förfarande. Med alternativ tvistlösning menas olika sätt att lösa en tvist utanför domstol genom medling, förlikning, skiljeförfarande, ombudsmän eller reklamationsnämnder.

Du eller konsumenten ber en neutral utomstående part – ett tvistlösningsorgan – att fungera som medlare. Organet kan föreslå en lösning, ålägga bägge parter ett bindande beslut eller bara sammanföra er för att diskutera fram en lösning.

Enligt EU-lagstiftningen ska tvistlösningsorganen granskas av EU-länderna. De måste uppfylla en rad kvalitetskrav som garanterar att de hanterar tvister på ett effektivt, rättvist, opartiskt, oberoende och öppet sätt. De brukar nå ett resultat inom 90 dagar.

Du kan använda dessa organ för alla eventuella avtalstvister med kunder runtom i EU. Hitta tvistlösningsorgan i ditt land.

Alternativ tvistlösning kan bespara dig rättegångskostnader och underlätta försäljning av varor och tjänster i ditt hemland och utomlands, både i butiker och på nätet. Det kan också hjälpa dig att värna företagets anseende och kundrelationer.

Tvistlösning på nätet

Obs! Bara för tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

Om du har en tvist med en konsument om ett nätköp och inte vill gå till domstol kan du använda EU:s webbplats för tvistlösning på nätet. Det kan vara en billig och snabb lösning. Du kan till exempel klaga på en kund för utebliven betalning, eller så kan din kund lämna in ett klagomål mot dig.

Webbplatsen finns på alla EU-språk och är gratis att använda. Något av de tvistlösningsorgan som är registrerade i systemet kommer att handlägga tvisten. Allting sköts på nätet.

Läs gärna vårt faktablad om hur tvistlösningsplattformen fungerar och om din skyldighet som näringsidkare.

Vad måste jag göra?

När ett klagomål lämnas in via EU:s webbplats för tvistlösning på nätet måste du och konsumenten enas om vilket tvistlösningsorgan ni vill använda er av. Tänk på att varje tvistlösningsorgan har sina egna regler, förfaranden och eventuella avgifter.

Tvistlösningsorganet kan komma att kontakta dig för att be dig om mer information eller handlingar eller kalla till ett möte.

Om du vill kan du utse ett ombud som kan lämna in eller följa upp klagomålet åt dig.

Om du behöver mer information eller hjälp kan du när som helst under ärendets gång vända dig till din nationella kontaktpunkt. Det finns en i varje EU-land.

Varning

Tänk på att vissa kontaktpunkter bara kan hjälpa dig i tvister där flera länder är inblandade.

Länka till EU:s tvistlösningswebbplats

Om du gör affärer på nätet måste du lägga in en länk till EU:s tvistlösningswebbplats på din webbplats och tydligt ange din mejladress.

Om du är skyldig att använda ett visst tvistlösningsorgan (enligt lag, medlemskap eller avtal) måste du informera kunderna om

För att länka till tvistlösningswebbplatsen kan du använda våra webbannonser en .

Gratis kurs i konsumenträtt

Consumer Law Ready är ett EU-program som erbjuder mikro- och småföretag gratiskurser i konsumenträtt. Du kan anmäla dig till en kurs i ditt land för att lära dig mer om konsumenträtt.

Om du hellre lär dig i din egen takt kan du registrera dig för att få tillgång till studiematerialet. Sedan kan du göra e-tester och ta ett diplom i konsumenträtt.

Gå till Consumer Law Ready-webbplatsen en och registrera dig.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Europeiskt småmålsförfarande

Lös tvister med leverantörer och kunder från andra EU-länder om det gäller högst 2 000 euro

Europeiska ombudsmannen>

Lämna in ett klagomål mot någon av EU:s institutioner, organ, myndigheter eller byråer.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida