Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 20/12/2017

Konsumenttvister

Har du fått problem med en vara eller en tjänst som du har köpt i ett annat EU-land? Oavsett om du handlat på nätet eller i en butik kan du få hjälp på olika sätt:

  • Informell tvistlösning – försök först lösa tvisten direkt med näringsidkaren, eller med hjälp av en konsumentorganisation eller myndighet i ditt land.
  • Tvistlösning utanför domstol – gå vidare med alternativ tvistlösning eller tvistlösning på nätet om du inte kan lösa tvisten på informell väg.
  • Gå till domstol – med hjälp av ett småmålsförfarande eller betalningsföreläggande kan du få tillbaka pengarna från en näringsidkare i ett annat EU-land.
Offentliga samråd