Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 20/12/2017

Bilæggelse af forbrugertvister

Har du nogen sinde haft problemer med en vare eller tjenesteydelse, du har købt i et andet EU-land? Uanset om du har købt på nettet eller i en butik, er der flere måder, du kan klage på:

  • Uformel tvistbilæggelse: Måske vil du først prøve selv at løse tvisten med den erhvervsdrivende eller med hjælp fra en forbrugerorganisation i dit land.
  • Udenretslige procedurer: Du kan forsøge at løse problemet gennem alternativ eller onlinetvistbilæggelse.
  • Formelt sagsanlæg: En småkravsprocedure og et betalingspåkrav kan hjælpe dig med at inddrive penge fra en erhvervsdrivende i et andet EU-land.
Offentlige høringer