Senest tjekket: 24/06/2022

Alternativ tvistbilæggelse/onlinetvistbilæggelse

Alternativ tvistbilæggelse

Hvis du har en tvist med en forbruger, og du ønsker at undgå en domstolsprocedure, kan alternativ tvistbilæggelse en være en mulighed. Sammenlignet med at gå i retten plejer alternativ tvistbilæggelse at være hurtigere, enklere og billigere. Begrebet dækker over alle de måder, en klage kan ordnes på, uden at man behøver gå i retten. Du kender det måske som "mægling", "forlig", "voldgift", "konfliktløsning", "ombudsmand" eller et "klageorgan".

Du eller forbrugeren beder en neutral tredjemand træde til og fungere som mellemled mellem jer: Denne neutrale tredjemand kaldes et tvistbilæggelsesorgan. Dette organ kan foreslå en løsning på klagen, pålægge begge parter en løsning eller bare samle parterne, så de kan diskutere, hvordan de finder en løsning.

Ifølge EU's lovgivning vurderes tvistbilæggelsesorganerne af EU-landene, og de skal opfylde en række kvalitetskrav, så det sikres, at de fungerer på en effektiv, retfærdig, upartisk, uafhængig og gennemsigtig måde, når de arbejder med tvister. Normalt kommer der en løsning inden for 90 dage.

Du har adgang til disse organer ved alle aftaleretlige tvister, du kan komme ud for med dine kunder i alle EU-lande. Find et alternativt tvistbilæggelsesorgan i dit eget land.

Alternativ tvistbilæggelse kan spare dig for procesomkostninger og gøre det lettere at sælge varer og tjenesteydelser i dit eget land eller i udlandet, online eller offline. Denne form for konfliktløsning kan også hjælpe dig med at opretholde dit firmas gode rygte og et godt forhold til kunderne.

Onlinetvistbilæggelse

Denne platform er kun til tvister mellem virksomheder og forbrugere

Hvis der er opstået en tvist med en forbruger om et onlinekøb, og du vil undgå en retssag, kan platformen til bilæggelse af onlinetvister være det rette redskab til at finde en hurtig og økonomisk fornuftig løsning. Du kan bruge denne platform til at klage over en kunde (f.eks. manglende betaling), eller din kunde kan bruge den til at klage over dig.

Dette interaktive website findes på alle EU-sprog, og det er gratis. Et af de kompetente organer til bilæggelse af tvister, som er tilmeldt platformen, modtager og behandler dine tvister. Alle procedurer foregår online.

Du kan downloade en infografik, der giver et overblik over, hvordan platformen for onlinetvistbilæggelse fungerer, og over dine forpligtelser som forhandler.

Hvilken procedure skal jeg følge?

Hvis en klage går gennem platformen for onlinetvistbilæggelse, skal du og forbrugeren enes om, hvilket alternativt tvistbilæggelsesorgan der skal behandle klagen. Vær opmærksom på, at hvert tvistbilæggelsesorgan har egne regler og procedurer og muligvis gebyrer.

Mens tvisten behandles, kan organet kontakte dig for at bede om flere oplysninger eller dokumenter, eller du kan blive indkaldt til et møde.

Du kan udpege en repræsentant til at hjælpe dig. Det betyder, at du beder en anden om at indgive en klage eller følge op på sagen på dine vegne.

Uanset hvor du er i sagsforløbet, kan du altid bede om oplysninger eller hjælp. Der er et nationalt kontaktpunkt i hvert enkelt EU-land, som kan hjælpe dig med klagen.

Advarsel

Vær opmærksom på, at nogle kontaktpunkter kun kan hjælpe med grænseoverskridende tvister.

Link til platformen for onlinetvistbilæggelse

Hvis du driver forretning online, skal du indsætte et direkte link til platformen for onlinetvistbilæggelse på din hjemmeside. Desuden skal din e-mailadresse stå tydeligt på dit website.

Hvis du er forpligtet (ved lov, via medlemskab af en ordning eller kontraktligt) til at bruge et bestemt tvistbilæggelsesorgan, skal du:

Du kan linke til platformen for onlinetvistbilæggelse ved hjælp af vores webbannere en .

Consumer Law Ready

Consumer Law Ready er et EU-omspændende program, som tilbyder mikrovirksomheder og SMV'er gratis kurser i forbrugerret. Du kan ansøge om at deltage i et kursus i dit land for at sikre, at din SMV overholder forbrugerreglerne.

Hvis du hellere vil lære i dit eget tempo, kan du tilmelde dig og få adgang til kursusmaterialerne. Du kan derefter tage en e-test og få en attest på din deltagelse.

Besøg portalen Consumer Law Ready en , og find ud af, hvordan du tilmelder dig.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Den europæiske småkravsprocedure

Afgør tvister med leverandører eller kunder fra andre EU-lande i sager om krav på op til 2 000 euro.

Den Europæiske Ombudsmand>

Indgiv en klage over en EU-institution, et organ, kontor eller agentur.

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: