At leve og rejse
Senest tjekket: 15/02/2019

Ligebehandling og kvalifikationer

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Du skal behandle jobsøgende fra andre EU-lande på samme måde som ansøgere fra dit eget land. Du skal også give dine ansatte samme arbejdsforhold, uanset hvilket EU-land de kommer fra, og du må ikke diskriminere på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder eller seksuel orientering.

For at kunne arbejde i dit land skal ansatte, der har opnået deres kvalifikationer i et andet EU-land, sørge for, at deres erfaringer og erhverv anerkendes i dit land, f.eks. ved at bruge det europæiske erhvervspas.

Del denne side: