Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 23/03/2020

Rovné zacházení a kvalifikace

Týká se vás brexit?

S uchazeči o práci z jiné země EU musíte zacházet stejně jako s žadateli z vaší země. Svým zaměstnancům také musíte bez ohledu na to, z které země EU pocházejí, poskytnout stejné pracovní podmínky a nesmíte je diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku ani sexuální orientace.

Pracovníci, kteří získali kvalifikaci v jiné zemi EU, se musí ujistit, že je jejich povolání a praxe uznávána v zemi, kde chtějí pracovat. K tomu například slouží evropský profesní průkaz.

Sdílet tuto stránku: