Poslední kontrola: 02/01/2023

Rovné zacházení a kvalifikace

S uchazeči o práci z jiné země EU musíte zacházet stejně jako s žadateli z vaší země. Svým zaměstnancům také musíte bez ohledu na to, z které země EU pocházejí, poskytnout stejné pracovní podmínky a nesmíte je diskriminovat na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku ani sexuální orientace.

Zaměstnancům se zdravotním postižením musíte poskytnout přiměřenou úpravu pracovního prostředí, tak aby se mohli ucházet o pracovní místo, vykonávat pracovní činnost, postupovat v profesní dráze a absolvovat odbornou přípravu. Podle předpisů EU se právo na přiměřenou úpravu vztahuje na všechny pracovní činnosti.

Pracovníci, kteří získali kvalifikaci v jiné zemi EU, se musí ujistit, že je jejich povolání a praxe uznávána v zemi, kde chtějí pracovat. K tomu například slouží evropský profesní průkaz.

Sdílet tuto stránku: