Podnikání
Poslední kontrola: 20/06/2022

Dávky v nezaměstnanosti v zahraničí

Přijdete-li o práci v  jiné zemi EU, dávky v nezaměstnanosti vám budou vypláceny podle toho, v jaké budete pracovní situaci a kde se bude nacházet místo vašeho bydliště, nikoli podle vaší státní příslušnosti.

Co dělat, když jste se před ztrátou zaměstnání nacházeli v jedné z následujících situací:

Žili a pracovali v zahraničí

Chcete v dané zemi zůstat?

Přijdete-li o práci a rozhodnete se v zemi EU, kde jste byli zaměstnáni, zůstat, měli byste o dávky v nezaměstnanosti zažádat tam.

Doporučujeme vám zapsat se do evidence žadatelů o práci úřad práce. Budete mít stejná práva i povinnosti jako místní občané.

Věnujte při tom zvláštní pozornost:

 • minimální požadované době, kterou je nutné odpracovat, aby vám vznikl nárok na dávky v nezaměstnanosti
 • sazbám používaným pro výpočet dávky
 • době, po kterou jsou dávky poskytovány.

Budete-li potřebovat doložit vaše předchozí zaměstnání a platby sociálního pojištění v jiné zemi, budete si muset v zemi, kde jste pracovali, zažádat o vydání formuláře U1 (dříve formulář E 301).

I když formulář U1 nepředložíte, může si úřad, který se vaší žádostí zabývá, vyžádat informace přímo od příslušných úřadů druhé země. Předložením formuláře však můžete přispět k rychlejšímu zpracování žádosti.

Vracíte se domů?

Pokud přijdete o práci a rozhodnete se vrátit domů, musíte kontaktovat příslušný úřadu práce a informovat se, zda máte i po pobytu v zahraničí stále nárok na pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Pokud vám nárok nezanikl, musíte:

 • se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání přímo ve své zemi a
 • zažádat o vystavení formuláře U1 (dříve formulář E 301) v zemi, kde jste naposledy vykonávali výdělečnou činnost.

I když formulář U1 nepředložíte, může si úřad, který se vaší žádostí zabývá, vyžádat informace přímo od příslušných úřadů druhé země. Předložením formuláře však můžete přispět k rychlejšímu zpracování žádosti.

Pokud vám nárok na dávky v nezaměstnanosti v zemi původu zanikl, můžete si zažádat o povolení k převod dávek v nezaměstnanosti ze země, kde jste naposledy pracovali:

 • do domovské země, nebo
 • do kterékoli jiné země, kde si chcete hledat práci.

Dávky se převádějí zpravidla na dobu 3 měsíců, což může být prodlouženo o další 3 měsíce, tedy maximálně na půl roku.

Byli jste pracovně vysláni do zahraničí na kratší dobu (tj. méně než 2 roky)

Pokud jste se rozhodli zůstat v systému sociálního zabezpečení v zemi, ze které jste byli vysláni, tato země by vám měla vyplácet i dávky v nezaměstnanosti.

V tomto případě byste se měli zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání na  úřad práce v dané zemi.

Byli jste služebně vysláni do zahraničí jako státní zaměstnanec

Přijdete-li o své jediné zaměstnání, můžete si zažádat o dávky v nezaměstnanosti v zemi EU, kam jste byli vysláni, nebo ve své domovské zemi. V dané zemi je třeba se zapsat do evidence žadatelů o práci úřad práce.

 • Budete-li chtít o dávky zažádat v zemi, kam jste byli vysláni, požádejte na úřadu práce ve své zemi o vystavení formuláře U1 (dříve formulář E 301).
  Tento formulář uvádí přehled období, které se zohledňují při výpočtu výše dávek v nezaměstnanosti. Formulář předložte na pracovním úřadě či u jiné služby zaměstnanosti v zemi, kde si dávky v nezaměstnanosti nárokujete.

  I když formulář U1 nepředložíte, může si úřad, který se vaší žádostí zabývá, vyžádat informace přímo od příslušných úřadů druhé země. Předložením formuláře však můžete přispět k rychlejšímu zpracování žádosti.
 • Rozhodnete-li se o dávky zažádat ve své domovské zemi, budete se tam muset vrátit.

Výše vašich dávek se vypočítá podle předpisů země, kde jste se nechali zapsat do evidence žadatelů o práci. Zohlední se při tom doba, během níž jste pracovali v zahraničí.

Příklad

Při registraci do evidence žadatelů o práci postupujte s rozvahou

Hans z Německa pracoval jako německý státní zaměstnanec v Irsku. Pak ale o práci přišel. Mohl se vrátit do Německa a nechat se tam na pracovním úřadě zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání. Rozhodl se však zůstat v Irsku a ucházet se o dávky v nezaměstnanosti tam.

Počítal s tím, že stejně jako v Německu bude dostávat podporu v nezaměstnanosti odpovídající 67 % jeho průměrné denní mzdy. Avšak v Irsku se dávky v nezaměstnanosti od předešlého platu neodvozují. Hans byl nemile překvapen, když se dozvěděl, že má nárok pouze na paušální částku 204,30 eur za týden.

Pracovali jste v jedné zemi, ale žili v jiné (přeshraniční pracovník)

Jste-li přeshraniční pracovník (zaměstnaný nebo OSVČ) a ztratíte zaměstnání, můžete žádat o dávky v nezaměstnanosti pouze v zemi bydliště.

Pozor!

Výjimka

Pokud jste během svého posledního pobytu v zahraničí dojížděli domů méně než jednou za týden, můžete si vybrat, kde o dávky v nezaměstnanosti zažádáte (v zemi bydliště, nebo v zemi, kde jste naposledy pracovali).

Toto pravidlo platí od 1. května 2010, ačkoli některé úřady o něm stále ještě nemusí být informovány. Pokud máte problémy s vyplácením dávek v nezaměstnanosti do zahraničí, obraťte se na naší asistenční službuOtevřít jako externí odkaz.

Výše dávky

Zda máte na dávky v nezaměstnanosti vůbec nárok a v jaké výši, bude záležet na právní úpravě země, ve které žijete a na tom, jak dlouho jste v zahraničí pracovali.

Požádejte úřad země (nebo zemí), ve které jste pracovali, o vystavení formuláře U1 (dříve formulář E 301), v němž je uveden přehled období, která se při výpočtu výše dávek v nezaměstnanosti zohlední.

Tento formulář je třeba zaslat na úřad práce v zemi, kde chcete o dávky zažádat, aby mohla být vzata v úvahu všechna období, kdy jste byli vedeni v systému sociálního zabezpečení nebo zaměstnáni v jiných zemích.

I když formulář U1 nepředložíte, může si úřad, který se vaší žádostí zabývá, vyžádat informace přímo od příslušných úřadů druhé země. Předložením formuláře však můžete přispět k rychlejšímu zpracování žádosti.

Potřebujete pomoci najít práci?

Jestliže potřebujete pomoci s hledáním práce v zemi, ve které jste naposledy pracovali, můžete se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání na úřad práce tohoto státu. Budete muset splňovat příslušné požadavky v obou zemích, tedy v zemi bydliště (odvod sociálního pojištění) a v zemi, kde jste naposledy pracovali (a kde si hledáte práci).

Pozor!

Splňovat požadavky země, ve které bydlíte, je naprosto zásadní - pokud tak neučiníte, mohlo by to mít přímý vliv na vaše dávky.

Příklad

Zjistěte si, kde si můžete zažádat o dávky v nezaměstnanosti

Arthur z Německa přišel v roce 2008 o práci a hned na to se přestěhoval za prací do Maďarska. V Budapešti se mu podařilo podepsat pracovní smlouvu na jeden rok, ale bydliště si nechal v Německu, kam se pravidelně vracel.

Po nějaké době o práci opět přišel. Mohl o dávky v nezaměstnanosti zažádat v Maďarsku. Rozhodl se však, že se odstěhuje zpět do Německa a začal bez problémů pobírat dávky v nezaměstnanosti tam.

Pozor!

Jiná země, jiná pravidla pro pobírání podpory

Každá země EU má pro poskytování dávek v nezaměstnanosti svá vlastní pravidla. V své zemi tak například budete mít nárok pobírat dávky v nezaměstnanosti po dobu 24 měsíců, jinde to bude pouze 12 měsíců.

Při porovnávání vašeho nároku na dávky v jednotlivých zemích byste se měli zaměřit především na tato kritéria:

 • minimální požadovaná doba, kterou je nutné odpracovat, aby vám vznikl nárok na dávky v nezaměstnanosti
 • sazby používané pro výpočet dávky
 • doba, po kterou jsou dávky poskytovány.

Informace o dávkách v nezaměstnanosti v zemi, která odpovídá za jejich vyplácení:

Zvolit zemi

Stěhujete se do jiné země EU s cílem najít práci

Za určitých podmínek je možné si převod dávek v nezaměstnanosti z jedné členské země do druhé, pokud si tam hledáte práci. Dávky se převádějí zpravidla na dobu 3 měsíců, což může být prodlouženo o další 3 měsíce, tedy maximálně na půl roku.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: