Poslední kontrola: 05/12/2022

Alkohol, tabák a spotřební daň

Převoz alkoholu a tabáku mezi zeměmi EU

Spotřební daň se musí zpravidla zaplatit v zemi, kde se příslušný alkohol či tabák zkonzumuje. Existují však výjimky pro soukromé osoby, které cestují z jedné země Unie do druhé. Tato výjimka platí, pokud jsou zakoupené výrobky určeny pro vlastní potřebu, a nikoli pro další prodej. Jelikož jsou daně (DPH a spotřební daň) již zahrnuty do ceny výrobku v zemi, ve které jste ho koupili, není nutné v ostatních zemích EU nic doplácet.

Celní orgány zemí EU však mohou při určení toho, zda jsou zakoupené výrobky skutečně pouze pro vaši osobní potřebu, přihlížet k různým skutečnostem – zda vlastníte obchodní společnost nebo pro ni pracujete, jak je zboží zabaleno a přepravováno apod. Rovněž je bude zajímat množství výrobků, které převážíte. Z tohoto důvodu může každá země EU stanovit vlastní směrné hodnoty pro množství tabákových výrobků a alkoholických nápojů, která můžete převážet. Tyto hodnoty nesmí být nižší než:

Zboží Směrné hodnoty EU
cigarety 800
doutníčky (doutníky vážící max. 3 g/kus) 400
doutníky 200
tabák 1 kg
destiláty (například whisky nebo gin) 10 litrů
alkoholizované víno (např. sherry nebo portské) 20 litrů
víno 90 litrů (z toho pouze 60 litrů může být šumivé)
pivo 110 litrů

Vzhledem k tomu, že výše uvedené hodnoty jsou čistě orientační, informujte se raději o směrných hodnotách uvedených celními orgány en země EU, kam cestujete.

Převoz většího množství přesahujícího směrné hodnoty

Mají-li celní orgány podezření, že převážíte zboží, které není výhradně pro vaši osobní potřebu, příp. že ho chcete dále prodávat, mohou vás požádat, abyste dokázali, že tomu tak není (např. předložením dokladu o koupi apod.). Pokud nemůžete požadovaný důkaz předložit, budete buď muset zaplatit spotřební daň v zemi, kam cestujete, nebo vám budou výrobky zabaveny.

Pozor!

Na cestující mladší 17 let se vztahují přísnější pravidla. Ta jsou v každé zemi jiná, takže je dobré se na ně před cestou informovat. 

DPH a spotřební daň při vstupu na území Unie ze země, která není členem EU

Vstupujete-li na území EU ze země, která není členem EU, můžete si s sebou dovézt zboží bez placení DPH a spotřební daně, pokud není určeno k dalšímu prodeji a nepřekračuje povolené limity uvedené níže. Totéž platí, pokud přijíždíte nebo přilétáte z Kanárských ostrovů nebo jiných území en , na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřební daně.

Povolená množství alkoholu a tabáku při vstupu na území Unie ze země, která není členem EU

Povolená množství alkoholu

Dovážet lze a):

Kromě toho si můžete s sebou přivézt b):

Jednotlivá množství uvedená v písmenu b) představují celkové povolené množství v této kategorii alkoholických nápojů, které lze rozdělit podle vašich preferencí. Můžete si například přivést 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva, půl litru destilátu a 1 litr alkoholizovaného vína nebo 4 litry nešumivého vína, 16 litrů piva a 2 litry šumivého vína.

Povolená množství tabáku

Povolené limity se budou lišit v závislosti na zemi EU, kterou chcete navštívit. Jestliže některá země Unie uplatňuje nižší limit, může ho uplatňovat pouze pro ty, kdo cestují po zemi a po moři (Bulharsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko), nebo pro všechny cestující (Estonsko a Rumunsko).

Pozor!

Seznam výše uvedených zemí EU je orientační a může se změnit. Nejaktuálnější informace o povolených limitech tabáku stanovují celní orgány en v zemi EU, kam cestujete.
Vyšší limit Nižší limit

200 cigaret nebo
100 doutníčků nebo
50 doutníků nebo
250 g tabáku

40 cigaret nebo
20 doutníčků nebo
10 doutníků nebo
50 g tabáku

Množství těchto tabákových výrobků můžete kombinovat, ale nesmíte překročit celkový povolený limit. Například při cestě do země EU, kde platí vyšší limit, můžete převážet 50 doutníčků a 25 doutníků, což je celkové povolené množství.

Pozor!

Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky.

Ostatní zboží včetně parfémů

Množství ostatního zboží, které smíte přepravovat, nesmí přesáhnout hodnotu 300 eur na osobu, v letecké a lodní přepravě je to pak 430 eur na osobu. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 eur.

Palivo

Vedle paliva obsaženého v nádrži vašeho automobilu můžete přepravovat maximálně 10 litrů v přenosném kanystru. Tato pravidla platí pro všechny typy motorových vozidel.

Spotřební daně při opuštění území EU

Pokud cestujete do destinace, která se nenachází na území EU (nebo na určitá území EU, jež mají speciální status, jako např. Kanárské ostrovy en ), můžete si v bezcelních obchodech na letištích nebo v přístavech nakoupit zboží osvobozené od cla a daně. Nezapomeňte však, že toto zboží může být ve vaši destinaci mimo území EU osvobozeno od cla a daně.

Cestování po EU přes Švýcarsko nebo jinou zemi, která není členem Unie

Pozor!

Pokud jedete z jedné země EU do jiné přes Švýcarsko, vztahují se na vás švýcarské celní předpisy en .

Vezete-li s sebou více alkoholu a tabáku, než kolik švýcarské předpisy povolují, musíte je při vstupu do Švýcarska proclít a poté je proclít znovu při vstupu na území EU. Ve Švýcarsku po vás mohou požadovat složení finanční záruky, která vám bude vrácena, až budete území Švýcarska s daným zbožím opouštět.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: