Podnikání
Poslední kontrola: 24/06/2022

Alkohol, tabák, peníze v hotovosti a spotřební daně

Maximální povolené množství alkoholu a tabáku v rámci území EU

Jako soukromá osoba nejste s výjimkou několika typů produktů nijak limitováni v tom, co si smíte nebo nesmíte koupit a převážet, když cestujete po zemích EU. Podmínkou ale je, že zakoupené výrobky musí být určeny výhradně pro vaši osobní potřebu, tzn. že je nesmíte dále prodávat. Daně (DPH a spotřební daň) jsou již zahrnuty do ceny výrobku v zemi, ve které jste ho koupili, takže v ostatních zemích EU není nutné nic doplácet.

Celní orgány zemí EU však mohou při určení toho, zda jsou zakoupené výrobky skutečně pouze pro vaši osobní potřebu, přihlížet k různým skutečnostem – zda vlastníte obchodní společnost nebo pro ni pracujete, jak je zboží zabaleno a přepravováno apod. Rovněž je bude zajímat množství výrobků, které převážíte.

Pozor!

Státy EU mají právo si stanovit vlastní limity pro maximální množství tabákových výrobků a alkoholických nápojů, které smíte na jejich území přivézt. Všeobecně platí, že tyto maximální limity nesmí být nižší než následující množství:

Když vezete více, než je povoleno

Mají-li celní orgány podezření, že převážíte zboží, které není výhradně pro vaši osobní potřebu, příp. že ho chcete dále prodávat, mohou vás požádat, abyste dokázali, že tomu tak není (např. předložením dokladu o koupi apod.). Pokud nemůžete požadovaný důkaz předložit, budete buď muset zaplatit clo, nebo vám budou výrobky zabaveny.

Pozor!

Na cestující mladší 17 let se vztahují přísnější pravidla. Ta jsou v každé zemi jiná, takže je dobré se na ně před cestou informovat.

Převoz peněz v hotovosti

Pokud převážíte přes hranice EU více než 10 000 eur v hotovosti (nebo hotovost stejné hodnoty v jiné měně), musíte to nahlásit de en fr celním orgánům. V případě, že tak neučiníte, mohou celníci tuto hotovost zadržet a navíc můžete dostat pokutu. Nezapomeňte, že celníci mohou provádět osobní prohlídku i kontrolu zavazadel a vozidla.

Chystáte-li se převážet více než 10 000 eur v hotovosti (nebo ekvivalent v jiné měně) z jedné země EU do druhé , informujte se u celních orgánů všech zemí, kterými budete projíždět, jestli je nutné tuto skutečnost nahlásit.

DPH a spotřební daně při vstupu na území EU

Vstupujete-li na území EU ze země, která není členem Unie, nesmí množství přiváženého zboží, které je při zakoupení osvobozené od DPH a spotřební daně, překročit povolené limity uvedené níže a nesmí být určeno k dalšímu prodeji. Totéž platí, pokud přijíždíte nebo přilétáte z Kanárských ostrovů, Normanských ostrovů, Gibraltaru nebo jiných území, na kterých neplatí právní předpisy EU ohledně DPH a spotřebních daní.

Alkoholické nápoje

Dovážet lze:

Můžete také dovést:

Uvedená poslední množství představují 100 % celkového povoleného množství, které lze rozdělit. Můžete si tedy například dovézt půl litru destilátu a 1 litr alkoholizovaného vína – obě množství představují polovinu povoleného množství.

Tabákové výrobky

Podle toho, do které země EU cestujete, můžete narazit na nižší nebo vyšší limit. Jestliže některá země Unie uplatňuje nižší limity, může je buď uplatňovat pouze pro ty, kdo cestují po zemi a po moři (Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Řecko a Slovensko), nebo pro všechny cestující (Estonsko a Rumunsko).

Vyšší limit

Nižší limit

200 cigaret nebo

100 doutníčků nebo

50 doutníků nebo

250 g tabáku

40 cigaret nebo

20 doutníčků nebo

10 doutníků nebo

50 g tabáku

Množství těchto tabákových výrobků můžete kombinovat, ale nesmíte překročit celkový povolený limit. Například: 50 doutníčků + 25 doutníků = celkové povolené množství.

Pozor!

Tato pravidla se nevztahují na osoby mladší 17 let, které nesmějí převážet žádné alkoholické ani tabákové výrobky.

Ostatní zboží včetně parfémů

Množství ostatního zboží, které smíte přepravovat, nesmí přesáhnout hodnotu 300 eur na osobu, v letecké a lodní přepravě je to pak 430 eur na osobu. Některé země EU uplatňují u osob mladších 15 let nižší dovozní limit zboží ve výši 150 eur.

Palivo

Vedle paliva obsaženého v nádrži vašeho automobilu můžete přepravovat maximálně 10 litrů v přenosném kanystru. Tato pravidla platí pro všechny typy motorových vozidel.

Spotřební daně při opuštění území EU

Pokud cestujete do destinace, která se nenachází na území EU (nebo na určitá území EU, jež mají speciální status, jako např. Kanárské ostrovy), můžete si v bezcelních obchodech na letištích nebo v přístavech nakoupit zboží osvobozené od cla a daně. Nezapomeňte však, že toto zboží může být ve vaši destinaci mimo území EU osvobozeno od cla a daně.

Cestování po EU přes Švýcarsko nebo jinou zemi, která není členem EU

Pozor!

Pokud jedete z jedné země EU do jiné země EU přes Švýcarsko, vztahují se na vás švýcarské celní předpisy en .

Vezete-li s sebou více alkoholu a tabáku, než kolik švýcarské předpisy povolují, musíte je při vstupu do Švýcarska proclít a poté je proclít znovu při vstupu na území EU. Ve Švýcarsku po vás mohou požadovat složení finanční záruky, která vám bude vrácena, až budete území Švýcarska s daným zbožím opouštět.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: