Poslední kontrola: 01/04/2022

Volby do obecního zastupitelstva

Pokud jste státními příslušníky některé ze zemí Evropské unie a přestěhovali jste do jiné členské země, máte i tam právo volit nebo kandidovat ve volbách do obecního zastupitelstva.

Zápis na seznam voličů

Pokud chcete volit v obecních volbách v zemi svého současného bydliště, musíte nejdříve tento svůj úmysl oznámit a nechat se zapsat na seznam voličů této země. Při zápisu budete muset uvést některé osobní informace, např. vaši státní příslušnost a adresu.

Kde a jak se zaregistrovat k pobytu v hostitelské zemi:

Zvolit zemi

V některých zemích vás na seznam voličů do obecních voleb zapíší automaticky, jakmile se tam přihlásíte k pobytu. Jedná se o Dánsko, Estonsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Německo, Nizozemsko, Rakousko (kromě spolkové země Burgenland), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko.

V zemích, kde je účast ve volbách povinná, budete na seznam voličů zapsáni pouze na vlastní žádost.

Podmínky pro účast ve volbách

Jako státní příslušník státu EU můžete volit za stejných podmínek jako státní příslušníci země, ve které žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou volit až po určité době strávené v zemi nebo obci, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní účastnit se obecních voleb, požadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Povinná volební účast

Pokud je v hostitelské zemi účast ve volbách do obecního zastupitelstva nebo Evropského parlamentu povinná a vy jste se v této zemi nechali na vlastní žádost zapsat do seznamu voličů, máte povinnost k volbám jít - stejně jako státní příslušníci této země.

Povinná volební účast existuje v těchto zemích Unie: Belgie, Kypr, Lucembursko a Řecko.

Kandidatura ve volbách

Hodláte-li po přestěhování do jiné země EU kandidovat v obecních volbách, budete možná muset učinit prohlášení, že jste ve své domovské zemi nebyli zbaveni práva být voleni. Pravděpodobně budete muset doložit toto prohlášení dokladem, který vydá vaše domovská země.

V níže uvedených zemích můžete být zvoleni na pozici řadového člena zastupitelstva, ale funkci starosty může vykonávat pouze státní příslušník této země:

V některých dalších zemích se státní příslušnost vyžaduje i u funkce zástupce starosty a člena výkonného orgánu obce (radního).

Podmínky pro kandidáty

Jako občan EU můžete kandidovat ve volbách za stejných podmínek jako státní příslušníci země, v níž žijete. Pokud se na státní příslušníky vztahuje podmínka, že mohou kandidovat až po určité době strávené v zemi nebo obci, bude se stejná podmínka vztahovat i na vás.

Nicméně by měla být zohledněna doba, kterou jste strávili v ostatních zemích EU, tj. mimo vaši domovskou zemi.

Zvláštní podmínky se mohou uplatňovat v těch členských státech, kde voliči z jiných zemí představují více než 20 % všech voličů. V těchto případech může hostitelská země předtím než vám umožní kandidovat v obecních volbách, vyžadovat delší dobu pobytu. Jedinou takovou zemí je v současné době Lucembursko.

Další informace o účasti ve volbách v hostitelské zemi a o možnosti v nich kandidovat:

Zvolit zemi

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: