Poslední kontrola: 12/08/2022

Dodání a plnění online objednávek

Zásilkové služby

Při rozhodování o tom, jak budete objednávky doručovat, byste měli vzít v úvahu velikost vaší společnosti, typ dodávaného zboží, zda působíte pouze v tuzemsku, nebo i přeshraničně, jaký je váš obchodní model a jaké jsou potřeby a preference vašich zákazníků.

Rovněž vám doporučujeme se důkladně seznámit s vnitrostátními a unijními požadavky, které se týkají práv vašich zákazníků, a s předpisy, které se vztahují na konkrétní kategorie výrobků, jež budete po Evropě doručovat.

Zákazníci nakupující na internetu očekávají, že si budou moci vybrat z několika flexibilních možností doručení. K důležitým kritériím patří:

Pozor!

 Mezi jednotlivými státy mohou existovat rozdíly v tom, jaký způsob doručení zákazníci upřednostňují a jaké lhůty doručení očekávají. Tyto místní zvyklosti můžete zjistit od sdružení pro elektronický obchod en ve vaší nebo cílové zemi.

 Svým zákazníkům můžete dát na výběr z několika možností doručení, přičemž u každé z nich musí být uvedena přesná cena. Jsou-li náklady na doručení zahrnuty ve vaší cenové nabídce, musíte to jasně zmínit.

 Vaši zákazníci musí být informováni o dodacích podmínkách před uzavřením objednávky (včetně možnosti vrácení zboží a nákladů s tím spojených). Pokud jim řádným způsobem neposkytnete informace o možnosti vrácení zboží, budete muset náklady s tím spojené uhradit sami.

Vhodného provozovatele zásilkových služeb si vyberte v závislosti na hmotnosti, velikosti, objemu zboží (jednotlivě a hromadně) a místě, kam ho budete posílat. Na výběr máte z těchto subjektů:

Specializovaní poskytovatelé zásilkových služeb vám mohou nabídnout lepší ceny, širší škálu služeb a vyšší kvalitu, jakož i spolehlivost doručení:

Více informací o zásilkových službách v EU, včetně nástroje, který vám pomůže najít vhodnou službu a cenu za přeshraniční zásilky.

Doplňkové služby k dodávce

Není-li stanoveno jinak, musíte nabídnout dodací lhůtu, která nebude delší než 30 dnů od nákupu. Odpovídáte za veškerá zpoždění a poškození zboží při přepravě. Více informací o tom, co mohou vaši zákazníci očekávat, najdete zde.

Splnění požadavků na dodání výrobku

V závislosti na druhu zboží a služeb, které prodáváte online, platí právní předpisy EU v mnoha různých oblastech:

Dodací povinnost vůči vašim zákazníkům

Kromě dodržení dohodnuté dodací lhůty odpovídáte také za případné ztráty a poškození zboží předtím, než se fyzicky k zákazníkovi dostane.

Kromě toho jste přímo odpovědní za veškeré stížnosti zákazníků, včetně stížností ohledně dodání zboží.

Stížnosti týkající se doručení budete obvykle řešit s poskytovatelem zásilkových služeb, s nímž máte uzavřenou smlouvu (bez ohledu na to, s kolika subdodavateli poskytovatel spolupracuje), abyste našli řešení, s nímž bude váš zákazník spokojen.

V případě, že váš poskytovatel zásilkových služeb není s to nabídnout uspokojivé řešení, vyplatí se využít mechanismů mimosoudního řešení sporů nebo jiných evropských soudních řízení.

Pokud jste využili poskytovatele univerzální služby, můžete se rovněž obrátit na příslušný vnitrostátní orgán pro vyřizování stížností en , který vám poskytne další pomoc a poradenství.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: