Podnikání
Poslední kontrola: 24/08/2020

Důchody pro pozůstalé a pohřebné

Týká se vás brexit?

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce platí i ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU.

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o vašich právech.

Pokud narazíte při vymáhání svých práv na problém, můžete se obrátit na naši asistenční službu.

V případě ztráty blízkého člověka mívají pozůstalí nárok na čerpání pozůstalostních dávek. O jaké dávky jde a kdo na ně má nárok, se v EU liší stát od státu. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších dávek, které můžete jako pozůstalí čerpat.

Důchody pro pozůstalé

Důchod pro pozůstalé je měsíční příspěvek, který odpovídá procentnímu podílu důchodu, jenž pobíral nebo by pobíral zesnulý, a je vyplácen nejbližším příbuzným. Vyplácí ho tentýž úřad, který vyplácel nebo by vyplácel důchod zesnulého. Vyplácená částka se vyměřuje stejným způsobem jako starobní důchod.

O pozůstalostní důchod musíte požádat úřad pověřený vyplácením důchodů v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil nebo pracoval. Vnitrostátní úřady vaši žádost posoudí a předají ji příslušné zemi EU.

Pokud požadavky na pobírání pozůstalostního důchodu dané země nesplňujete, můžete mít nárok na vdovské/vdovecké dávky.

Ne všechny země EU však pozůstalostní důchody vyplácejí.

Pohřebné

Pohřebné je jednorázová dávka, která se vyplácí po smrti blízkého člověka.

Ne všechny země EU pohřebné vyplácejí.

Předtím, než o pohřebné zažádáte, zjistěte si:

Kde podat žádost?

Žádost byste měli vždy podat v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil, a to u orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zaregistrován. Vnitrostátní úřady vaši žádost posoudí a předají ji příslušné zemi EU.

Která země bude dávky vyplácet?

Pokud váš zesnulý příbuzný dostával důchod z  více zemí EU, pak by měla pohřebné nebo pozůstalostní důchod vyplácet:

V obou případech byste však žádost měli podat v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil, a to u orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zaregistrován.

Příklad

Jak zjistit, která země vám vyplatí pohřebné

Els a Jan z Nizozemska se na důchod odstěhovali do Itálie. Poté, co Jan zemřel, řekli Els, že může požádat o pohřebné z Nizozemska. Ona však nevěděla, kde má žádost podat.

Obrátila se proto na evropského poradce pro oblast zaměstnání. Zjistila, že žádost musí podat u orgánu zdravotního pojištění, u kterého byl její manžel v Itálii zaregistrován. Tento úřad pak žádost postoupil nizozemským orgánům.

Stejná pravidla platí i v případě, že váš zesnulý příbuzný ještě nebyl v důchodu. Pokud platil příspěvky do systému sociálního zabezpečení, máte nárok na pozůstalostní dávky.

Podmínky, za jakých lze pohřebné či pozůstalostní důchod získat, se v EU liší stát od státu.

Podívejte se, jaká pravidla platí v zemi, kde byl váš zesnulý příbuzný pojištěn:

Zvolte zemi:


Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: