Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Poslední kontrola : 04/05/2018

Pohřebné

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

V současné době je Spojené království stále plnoprávným členem EU, takže s tím spojená práva a povinnosti nadále v této zemi a pro tuto zemi platí:

 • Společná zpráva EU a Spojeného království z 8. prosince 2017 – Časté otázkyEnglish
 • Publikace EU týkající se brexituEnglish
 • Informace a pokyny vlády Spojeného království ohledně brexituEnglish

Některé země v případě úmrtní vyplácejí blízkým pozůstalým (vdově, vdovci, registrovanému partnerovi, dětem či jiným příbuzným) pohřebné. Nárok na pohřebné závisí na tom:

 • ve kterém systému sociálního zabezpečení byl zesnulý pojištěn a zda tato země pohřebné poskytuje
 • za jakých podmínek je pohřebné v dané zemi vypláceno a zda jsou tyto podmínky splněny.

Kde o pohřebné žádat?

Příbuzní zesnulého by o vyplacení pohřebného měli vždy zažádat ten orgán sociálního zabezpečení, u kterého byl zesnulý v zemi pobytu zaregistrován.

Která země bude platit?

Jako vodítko vám poslouží toto:

 • Jestliže zesnulý pobíral důchod pouze v jedné zemi EU, vyplatí případné pohřebné tato země.
 • V případě, že zesnulý pobíral důchod z několika zemí EU, uhradí pohřebné země, ve které žil (pokud tam také pobíral důchod), nebo země, kde byl pojištěn nejdéle.

V obou případech by však žádost měla být předána tomu orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zesnulý v zemi pobytu zaregistrován.

Ukázkový příběh

Zjistěte, která země vám vyplatí pohřebné

Els a Jan z Nizozemska se po odchodu do důchodu odstěhovali do Itálie. Poté, co Jan zemřel, řekli Els, že může požádat o pohřebné z Nizozemska. Ona však nevěděla, kde má žádost podat.

Obrátila se proto na evropského poradce pro oblast zaměstnání. Zjistila, že žádost musí podat u orgánu zdravotní pojištění, u kterého byl její manžel v Itálii zaregistrován. Tento úřad pak žádost postoupil nizozemským orgánům.

Další informace o vyplácení pohřebného v příslušných zemích:

Zvolit zemi:

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství