Poslední kontrola: 29/10/2021

Důchody pro pozůstalé a pohřebné

Týká se vás brexit?

Pravidla a podmínky uvedené na této stránce i nadále platí pro občany EU ve Spojeném království a pro občany Spojeného království v EU, pokud se na ně vztahuje ochrana podle dohody o vystoupení a Spojeného království z EU.

Pokud jste před 31. prosincem 2020 nabyli jakákoli práva sociálního zabezpečení (jako je právo na zdravotní péči, dávky v nezaměstnanosti, důchod), dohoda o vystoupení Spojeného království z EU stanoví obecná pravidla na ochranu těchto práv. Více o právech občanů EU ve Spojeném královstvíen.

Pokud se domníváte, že vaše práva vyplývající z právních předpisů EU nejsou dodržována a potřebujete radu, obraťte se na naši asistenční službu.

Jste-li občanem EU ve Spojeném království, měli byste nejprve usilovat o nápravu u příslušných orgánů Spojeného království. Pokud bude problém přetrvávat, můžete nahlásit porušení svých práv nezávislému monitorovacímu orgánu Spojeného královstvíen.

Pokud jste státním příslušníkem Spojeného království pobývajícím v některé ze zemí EU a chcete si stěžovat, můžete se obrátit na Evropskou komisi.

V případě ztráty blízkého člověka mívají pozůstalí nárok na čerpání pozůstalostních dávek. O jaké dávky jde a kdo na ně má nárok, se v EU liší stát od státu. Níže jsou uvedeny některé z nejběžnějších dávek, které můžete jako pozůstalí čerpat.

Důchody pro pozůstalé

Důchod pro pozůstalé je měsíční příspěvek, který odpovídá procentnímu podílu důchodu, jenž pobíral nebo by pobíral zesnulý, a je vyplácen nejbližším příbuzným. Vyplácí ho tentýž úřad, který vyplácel nebo by vyplácel důchod zesnulého. Vyplácená částka se vyměřuje stejným způsobem jako starobní důchod.

O pozůstalostní důchod musíte požádat úřad pověřený vyplácením důchodů v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil nebo pracoval. Vnitrostátní úřady vaši žádost posoudí a předají ji příslušné zemi EU.

Pokud požadavky na pobírání pozůstalostního důchodu dané země nesplňujete, můžete mít nárok na vdovské/vdovecké dávky.

Pozor!

Ne všechny země EU však pozůstalostní důchody vyplácejí.

Pohřebné

Pohřebné je jednorázová dávka, která se vyplácí po smrti blízkého člověka.

Pozor!

Ne všechny země EU pohřebné vyplácejí.

Předtím, než o pohřebné zažádáte, zjistěte si:

Kde podat žádost?

Žádost byste měli vždy podat v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil, a to u orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zaregistrován. Vnitrostátní úřady vaši žádost posoudí a předají ji příslušné zemi EU.

Která země bude dávky vyplácet?

Pokud váš zesnulý příbuzný dostával důchod z  více zemí EU, pak by měla pohřebné nebo pozůstalostní důchod vyplácet:

V obou případech byste však žádost měli podat v zemi, v níž váš příbuzný před svou smrtí žil, a to u orgánu sociálního zabezpečení, u kterého byl zaregistrován.

Příklad

Jak zjistit, která země vám vyplatí pohřebné

Els a Jan z Nizozemska se na důchod odstěhovali do Itálie. Poté, co Jan zemřel, řekli Els, že může požádat o pohřebné z Nizozemska. Ona však nevěděla, kde má žádost podat.

Obrátila se proto na evropského poradce pro oblast zaměstnání. Zjistila, že žádost musí podat u orgánu zdravotního pojištění, u kterého byl její manžel v Itálii zaregistrován. Tento úřad pak žádost postoupil nizozemským orgánům.

Stejná pravidla platí i v případě, že váš zesnulý příbuzný ještě nebyl v důchodu. Pokud platil příspěvky do systému sociálního zabezpečení, máte nárok na pozůstalostní dávky.

Podmínky, za jakých lze pohřebné či pozůstalostní důchod získat, se v EU liší stát od státu.

Podívejte se, jaká pravidla platí v zemi, kde byl váš zesnulý příbuzný pojištěn:

Zvolte zemi:

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: