Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 31/08/2017

Обезщетения при смърт

При смърт на дадено лице някои държави изплащат обезщетения на преживелите роднини (вдовица, вдовец, официален партньор, деца или други роднини). Правото на обезщетение при смърт зависи от това:

  • по социалноосигурителната система на коя страна починалият е бил осигурен и дали тази страна предоставя обезщетения при смърт;
  • какви са условията за изплащане на обезщетение при смърт в съответната страна и дали те са изпълнени.

Къде да подадете документи?

За обезщетения при смърт (когато съществуват такива) роднините на починалия винаги трябва да подават документи до социалноосигурителните служби, където е било регистрирано починалото лице, в страната, в която е живяло.

Коя държава ще изплати обезщетението?

Най-често,

  • ако починалият е получавал пенсия от една-единствена страна от ЕС, тази страна следва да изплати обезщетението,
  • ако починалият е получавал пенсия от няколко страни от ЕС, страната, в която лицето е живяло (ако е получавало пенсия там) или страната, в която лицето е било осигурено за най-дълъг период, следва да изплати обезщетението.

И в двата случая документите трябва да бъдат подадени в социалноосигурителната институция, в която е било регистрирано лицето, в страната, в която е живяло.

Лична история

Научете коя страна следва да изплати вашето обезщетение при смърт

Елс и Ян от Холандия се местят в Италия, след като се пенсионират. Когато Ян почива, Елс разбира, че може да кандидатства за обезщетение при смърт от Холандия, но не знае къде трябва да подаде документи.

Елс се свързва с европейски съветник по заетостта и разбира, че трябва да кандидатства в Италия, в здравноосигурителната служба, в която е бил регистриран съпругът ѝ. След това тази служба изпраща нейните документи на холандските власти.

Научете повече за обезщетенията при смърт в страната, която следва да ги изплати:

Изберете държава:

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети