Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 29/01/2018

Граждански и регистрирани партньорства

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.English
  • Публикации на ЕС за БрекзитEnglish
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно БрекзитEnglish

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи там, семейството ви може лесно да се присъедини към вас благодарение на правилата на ЕС. На тази страница можете да научите как вашия граждански или регистриран партньор може да се присъедини към вас.

Ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат единствено националните правила.

Вашият партньор е гражданин на ЕС

Престой по силата на собствените си права

Като гражданин на ЕС, вашият регистриран партньор може да живее във вашата нова страна на пребиваване в Съюза при същите условия, като условията за граждани на ЕС.

Ако вашият партньор работи, търси работа, получава пенсия или учи, вижте условията и формалностите за:

Престой като лице на ваша издръжка

Вашият партньор не възнамерява да работи, да търси работа или да учи и не получава пенсия?

Той/тя все още може да се присъедини към вас в качеството си на член на семейството.

Някои държави от ЕС третират гражданските и регистрираните партньори по същия начин като брачните двойки. В такъв случай трябва да проверите правата и условията за пребиваване на съпрузи, които важат там.

Други държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства като еквивалентни на брака. В такъв случай трябва да проверите правата и условията за пребиваване на други роднини, които важат там.

Научете за признаването на граждански партньорства в Европа.

Вашият партньор не е гражданин на ЕС

Някои държави от ЕС третират гражданските и регистрираните партньори по същия начин като брачните двойки. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на съпрузи, които не са граждани на ЕС.

Други държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства като еквивалентни на брака. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на други роднини, които не са граждани на ЕС.

Научете за признаването на граждански партньорства в Европа.

Обществени консултации
    Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
    Потърсете помощ и съвети