Последна проверка : 24/01/2019

Граждански и регистрирани партньорства

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

Ако сте гражданин на ЕС, който се е преместил в друга страна от Съюза, за да живее, работи или учи там, семейството ви може лесно да се присъедини към вас благодарение на правилата на ЕС. На тази страница можете да научите как вашия граждански или регистриран партньор може да се присъедини към вас.

Ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат единствено националните правила.

Ако живеете в граждански съюз с лице от същия пол, приемащата страна трябва да предостави на вашия партньор права на пребиваване при същите условия, които важат за гражданските и регистрираните партньори или за други роднини.

Вашият партньор е гражданин на ЕС

Престой по силата на собствените си права

Като гражданин на ЕС, вашият регистриран партньор може да живее във вашата нова страна на пребиваване в Съюза при същите условия, като условията за граждани на ЕС.

Ако вашият партньор работи, търси работа, получава пенсия или учи, вижте условията и формалностите за:

Престой като лице на ваша издръжка

Вашият партньор не възнамерява да работи, да търси работа или да учи и не получава пенсия?

Той/тя все още може да се присъедини към вас в качеството си на член на семейството.

Някои държави от ЕС третират гражданските и регистрираните партньори по същия начин като брачните двойки. В такъв случай трябва да проверите правата и условията за пребиваване на съпрузи, които важат там.

Други държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства като еквивалентни на брака. В такъв случай трябва да проверите правата и условията за пребиваване на други роднини, които важат там.

Научете за признаването на граждански партньорства в Европа.

Вашият партньор не е гражданин на ЕС

Някои държави от ЕС третират гражданските и регистрираните партньори по същия начин като брачните двойки. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на съпрузи, които не са граждани на ЕС.

Други държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства като еквивалентни на брака. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на други роднини, които не са граждани на ЕС.

Научете за признаването на граждански партньорства в Европа.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: