Последна проверка: 15/06/2022

Обществени поръчки

Съществуват различни видове процедури за обществени поръчки и специфични правила за начините на възлагане. В някои случаи националните правила за обществените поръчки съответстват на правилата на ЕС. Вие също така имате определени права, когато участвате в трансгранични търгове.

Когато участвате в обществена поръчка, трябва да извършите определени действия, да използвате правилните инструменти и да изпратите офертата си преди крайния срок. Научете как да подадете оферта и кога трябва да представите придружаващи документи относно вашето професионално положение. Информирайте се предварително, а не едва когато бъде публикувано обявлението за обществената поръчка, от която се интересувате.

Ако смятате, че спрямо вас е извършена дискриминация, или сте забелязали нередности в процедура за възлагане на обществена поръчка, можете да оспорите решението по процедурата. Научете повече за периода на изчакване и процедурата за преразглеждане.

Споделяне на страницата: