Развиване на бизнес
Последна проверка: 25/05/2021

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина

Засегнати сте от Брексит?

 

Помнете, че при спешни случаи в целия ЕС можете да се свържете със службите за спешна помощ, като наберете безплатния телефонен номер от стационарен или мобилен телефон.

Ако претърпите произшествие в чужбина, се прилага правото на държавата, в която се е случило то. Това означава, че процесът за подаване на иск за обезщетение може да е различен от този във вашата страна.

Ако претърпите произшествие в чужбина, не напускайте мястото на произшествието. Говорете с другия шофьор и повикайте полиция и/или спешна помощ, ако е необходимо.

Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на злополуката.

Доклад за произшествие

Трябва да попълните доклад за произшествието на мястото, където се е случило.

Обикновено получавате от вашия застраховател формуляр за деклариране на произшествие. Някои асоциации на застрахователите са разработили общ „Европейски формуляр за злополука". Благодарение на него ще можете бързо да съберете цялата необходима информация, което ще улесни уреждането на всякакви застрахователни искове.

Ако не разполагате с декларация за произшествие или с формуляр от застрахователя, не пропускайте да си запишете следната информация:

Ако с другия шофьор сте съгласни по отношение на обстоятелствата на злополуката, трябва да подпишете декларация. Това ще улесни уреждането на застрахователния иск.

Запомнете — не поемайте отговорност и подпишете доклада за произшествието единствено ако ви е напълно ясен.

Ако не сте съгласни с обстоятелствата, вашият застраховател ще уреди спора със застрахователя на другия водач. Застрахователят ще уреди спора въз основа на полицейския доклад, оценката на щетите или друга информация.

В подкрепа на вашия иск трябва да съберете:

Трябва да съобщите за произшествието на вашия застраховател — дори ако не желаете да предявявате иск.

Какво е вашето положение?

Произшествието е по моя вина

Изберете държава:

Вашата застраховка винаги ви осигурява покритие („Гражданска отговорност"), ако нараните някого в страна от ЕС.

Въпреки това покритието за друг вид щети, като например наранявания по вас (застраховка Каско) или щети в резултат на пожар или кражба в чужбина, не е стандартна част от повечето застрахователни полици. Преди да напуснете страната, попитайте вашия застраховател за покритието за този вид щети.

Вашата застраховка „Гражданска отговорност" важи за всички пътници във вашия автомобил с изключение на шофьора. В повечето страни от ЕС можете да сключите допълнителна застраховка за шофьора.

Щети – обезщетения

Вие сте застрахован до стойността, посочена във вашия договор за застраховка. Правото на ЕС гарантира минимално застрахователно покритие на отговорността. Ако участвате в произшествие в друга страна от ЕС, ще имате покритие най-малко на следните стойности:

За телесни повреди:

За материални щети:

Ако вашата застраховка е сключена в страна, в която покритието на отговорността е по-високо от минималното за ЕС, ще имате покритие до тази стойност в целия ЕС.

Ако стойността на нанесените щети надхвърля максималната стойност в страната, в която е станало произшествието, и вашата застраховка не е с по-високо покритие, ще трябва да заплатите разликата.

Повече информация за националните правила относно произшествията и стойността на покритието:

Изберете държава:

 • Австрияaten
 • Белгияbeen
 • България*bg
 • Хърватияcren
 • Кипърcyen
 • Чехия*cz
 • Дания*dk
 • Естонияeeen
 • Финландияfien
 • Франция*fr
 • Германия*de
 • Гърцияgrbg
 • Унгарияhuen
 • Исландия*is
 • Ирландия*ie
 • Италияiten
 • Латвия*lv
 • Лихтенщайн*li
 • Литва*lt
 • Люксембург*lu
 • Малта*mt
 • Нидерландия*nl
 • Норвегияnoen
 • Полшаplen
 • Португалияptbg
 • Румъния*ro
 • Словакияsken
 • Словения*si
 • Испанияesen
 • Швецияseen
 • Швейцария*ch

* Информацията още не е налична.

Имате още въпроси?

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Можете да проверите дали вашият застраховател предлага застраховка „Гражданска отговорност" с неограничено покритие, особено за телесни повреди.

Правото на ЕС ви гарантира най-високото възможно покритие на отговорността (вижте примера по-долу).

Лична история

Правото на ЕС ви осигурява максимално покритие на отговорността

Вашата страна прилага установеното в ЕС минимално покритие на отговорността – 1 120 000 евро за материални щети. Вие предизвиквате катастрофа в друга страна от ЕС, където минималното покритие на отговорността е по-високо — 1 200 000 евро. Материалните щети в резултат на произшествието са оценени на 1 180 000 евро, т.е. 60 000 евро повече от определеното във вашата страна покритие на отговорността.

Независимо от това, че не сте се договорили за по-високо покритие с вашия застраховател, ще имате покритие за 1 180 000 евро, защото съгласно правото на ЕС се прилага най-благоприятното покритие на отговорността. В този случай това е покритието, приложимо в страната, в която е станало произшествието.

Произшествието не е по моя вина

Произшествия с участието на незастрахован водач

Съобщете на полицията, ако претърпите злополука с незастрахован шофьор или шофьор, който напуска мястото на произшествието. Вашата застрахователна компания също може да ви посъветва.

Можете да се свържете с вашия национален компенсационен органen. Той може да се намеси, ако превозното средство на другото лице не е застраховано или ако застрахователят не може да бъде установен.

Процедура по обезщетяване

Ако претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, можете да подадете иск за обезщетение. Обикновено трябва да подадете вашия иск в определен период от време — проверете при вашия застраховател.

Предявяване на претенции, когато сте в чужбина

Редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компанияenen на лицето, причинило произшествието.

Предявяване на претенции, когато се завърнете у дома

Разполагате с 2 възможности:

1. Да предявите претенция пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.

Представителят за уреждане на претенции във вашата страна ще провери информацията и ще предприеме всички необходими действия за уреждане на иска. За да разберете дали този застраховател има национален представител във вашата страна, свържете се с националния информационен центърen.

2. Да предявите претенция пред националния компенсационен орган.

Ако застрахователят от друга страна от ЕС няма представител във вашата страна, можете да изпратите своя иск на националния компенсационен органОтваряне като външна връзка. Този орган може също така да ви помогне, ако превозното средство на другото лице не е застраховано или ако застрахователят не може да бъде установен.

Лична история

Предявете претенция там, където ви е най-лесно

Игнасио живее в Испания. По време на ваканция в Германия той става жертва на пътнотранспортно произшествие, причинено от германски шофьор. Тъй като не говори немски, за него се оказва трудно да предяви претенция за обезщетение в Германия.

Вместо това Игнасио решава да предяви претенция пред испанския национален компенсационен орган, след като се върне у дома. По този начин той избягва езиковия проблем и получава своето обезщетение.

3 месеца за получаване на отговор или предложение за обезщетение

Ако отговорността не се оспорва и щетите са оценени, трябва да получите мотивирано предложение за обезщетение в рамките на 3 месеца след предявяване на претенцията за обезщетение.

Ако не е ясно чия е вината за произшествието или какъв е размерът на обезщетение, което ви се полага, следва да получите мотивиран отговор по исканията, включени в претенцията.

Ако не получите отговор или предложение до 3 месеца, имате право на лихви върху обезщетението, предложено от застрахователя или постановено от съда.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: