Развиване на бизнес
Последна проверка: 02/01/2023

Покритие на автомобилната застраховка в чужбина

Изберете държава

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Можете да проверите дали вашият застраховател предлага застраховка „Гражданска отговорност" с неограничено покритие, особено за телесни повреди.

Правото на ЕС ви гарантира най-високото възможно покритие на отговорността (вижте примера по-долу).

Лична история

Правото на ЕС ви осигурява максимално покритие на отговорността

Вашата страна прилага установеното в ЕС минимално покритие на отговорността – 1 120 000 евро за материални щети. Вие предизвиквате катастрофа в друга страна от ЕС, където минималното покритие на отговорността е по-високо — 1 200 000 евро. Материалните щети в резултат на произшествието са оценени на 1 180 000 евро, т.е. 60 000 евро повече от определеното във вашата страна покритие на отговорността.

Независимо от това, че не сте се договорили за по-високо покритие с вашия застраховател, ще имате покритие за 1 180 000 евро, защото съгласно правото на ЕС се прилага най-благоприятното покритие на отговорността. В този случай това е покритието, приложимо в страната, в която е станало произшествието.

Произшествието не е по моя вина

Произшествия с участието на незастрахован водач

Съобщете на полицията, ако претърпите злополука с незастрахован шофьор или шофьор, който напуска мястото на произшествието. Вашата застрахователна компания също може да ви посъветва.

Можете да се свържете с вашия национален компенсационен орган en . Той може да се намеси, ако превозното средство на другото лице не е застраховано или ако застрахователят не може да бъде установен.

Процедура по обезщетяване

Ако претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, можете да подадете иск за обезщетение. Обикновено трябва да подадете вашия иск в определен период от време — проверете при вашия застраховател.

Предявяване на претенции, когато сте в чужбина

Редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания en en на лицето, причинило произшествието.

Предявяване на претенции, когато се завърнете у дома

Разполагате с 2 възможности:

1. Да предявите претенция пред националния представител на застрахователната компания, в която е застраховано лицето, причинило произшествието.

Представителят за уреждане на претенции във вашата страна ще провери информацията и ще предприеме всички необходими действия за уреждане на иска. За да разберете дали този застраховател има национален представител във вашата страна, свържете се с националния информационен център en .

2. Да предявите претенция пред националния компенсационен орган.

Ако застрахователят от друга страна от ЕС няма представител във вашата страна, можете да изпратите своя иск на националния компенсационен орган en Отваряне като външна връзка. Този орган може също така да ви помогне, ако превозното средство на другото лице не е застраховано или ако застрахователят не може да бъде установен.

Лична история

Предявете претенция там, където ви е най-лесно

Игнасио живее в Испания. По време на ваканция в Германия той става жертва на пътнотранспортно произшествие, причинено от германски шофьор. Тъй като не говори немски, за него се оказва трудно да предяви претенция за обезщетение в Германия.

Вместо това Игнасио решава да предяви претенция пред испанския национален компенсационен орган, след като се върне у дома. По този начин той избягва езиковия проблем и получава своето обезщетение.

3 месеца за получаване на отговор или предложение за обезщетение

Ако отговорността не се оспорва и щетите са оценени, трябва да получите мотивирано предложение за обезщетение в рамките на 3 месеца след предявяване на претенцията за обезщетение.

Ако не е ясно чия е вината за произшествието или какъв е размерът на обезщетение, което ви се полага, следва да получите мотивиран отговор по исканията, включени в претенцията.

Ако не получите отговор или предложение до 3 месеца, имате право на лихви върху обезщетението, предложено от застрахователя или постановено от съда.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: