Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 02/01/2023

Gépjármű-biztosítási fedezet külföldön

Ha Önt külföldön baleset éri, akkor annak az országnak a joga alkalmazandó, ahol a baleset történt. Ez azt jelenti, hogy a kártérítési igényt esetleg más módon kell bejelentenie, mint hazájában.

Ha balesetet szenved külföldön, nagyon fontos, hogy ne hagyja el a helyszínt. Beszélje meg a történteket a másik vezetővel és ha szükség van rá, hívja ki a rendőrséget és/vagy a mentőket.

Rögzítse írásban az érintett féllel és a baleset körülményeivel kapcsolatos összes fontos információt.

Baleseti bejelentő

A baleset helyszínén ki kell tölteni a baleseti bejelentőt.

Ehhez a biztosítótól kapott formanyomtatványt kell használni. (Egyes biztosítószövetségek egységes európai balesetbejelentő lapot bocsátanak rendelkezésre.) A bejelentőlap az összes szükséges információra kitér és megkönnyíti a kárigénylést.

Ha nincs Önnél baleseti bejelentő vagy más formanyomtatvány, akkor is jegyezze föl a következő adatokat:

Amennyiben nincs nézeteltérés a baleset körülményeit illetően, a nyilatkozatot mindkét félnek alá kell írnia – ez a későbbiekben meg fogja könnyíteni a kárrendezést.

Csak akkor ismerje el a felelősséget, ha valóban Ön a baleset okozója, és a nyilatkozatot kizárólag abban az esetben írja alá, ha teljes mértékben megértette a benne foglaltakat.

Ha nem ért egyet a másik féllel, a vitát az Ön biztosítója fogja rendezni a másik fél biztosítójával, a rendőrségi jegyzőkönyv, a kárbecslés vagy egyéb információk alapján.

A kárigényléshez csatolhatók:

A balesetet Ön köteles biztosítójánál bejelenteni – még ha nem is tart igényt kártérítésre.

Ön melyik csoportba tartozik?

Ország kiválasztása

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Járjon utána, hogy az Ön biztosítója ajánl-e korlátlan összegű kötelező felelősségbiztosítást, különösen személyi sérülések esetén.

Az uniós jogszabályok garantálják, hogy Ön a lehető legmagasabb összegű felelősségbiztosítási fedezetet kapja – lásd az alábbi példát.

Konkrét eset

Az Európai Unió garantálja, hogy Ön a legmagasabb felelősségbiztosítási fedezetben részesüljön

Az Ön hazájában az anyagi károkra vonatkozó felelősségbiztosítás minimumfedezete az uniós előírásoknak megfelelően 1 120 000 EUR. Ön balesetet okoz egy másik országban, ahol a felelősségbiztosítás minimum fedezete 1 200 000 EUR. A balesetből fakadó anyagi károk becsült értéke 1 180 000 EUR, vagyis 60 000 euróval több, mint az Ön országában érvényes minimális fedezet.

Ön akkor is 1 180 000 EUR értékű fedezettel rendelkezik, ha nem állapodott meg biztosítójával ilyen összegről, hiszen az uniós jog alapján Önt a kedvezőbb fedezet illeti meg, vagyis jelen esetben az a fedezet, amely abban az országban alkalmazandó, ahol a baleset történt.

Nem én okoztam a balesetet

Ha a másik félnek nincs biztosítása

Ha a másik félnek nincs biztosítása vagy elhajt a helyszínről, jelentse a rendőrségnek. Az Ön biztosítója szintén értékes tanáccsal szolgálhat Önnek.

Kapcsolatba léphet emellett a hazájában működő nemzeti kárrendező irodával en , amely abban az esetben is segíthet Önnek, ha a másik jármű vezetőjének nincs biztosítása vagy ha kiléte ismeretlen.

Kárrendezés

Ha a balesetből kifolyólag Önt személyi sérülés érte, illetve anyagi kár vagy veszteség keletkezett, jogában áll kártérítést igényelni . Tájékozódjon biztosítójánál a kárigény benyújtásának határidejéről.

Kárigény benyújtása külföldön

Kártérítésre vonatkozó igényét Ön benyújthatja a balesetet okozó személy biztosítójának en .

Kárigény benyújtása hazatéréskor

A következő két lehetőség közül választhat:

1. Kárigényét benyújthatja annál az irodánál, amely az Ön országában a balesetet okozó személy biztosítóját képviseli.

A képviseleti iroda ellenőrzi a megadott információkat, majd megteszi a szükséges lépéseket a kárrendezés irányába. Keresse fel a Nemzeti Zöldkártya Irodát/tájékoztató központot en , ahol megtudhatja, hogy az adott biztosítónak van-e képviselete az Ön országában.

2. Kárigényét benyújthatja az Ön országában működő nemzeti kárrendező irodához.

Ha a másik uniós tagállam biztosítójának nincs az Ön országában képviselője, kárigényét Ön elküldheti anemzeti kárrendező irodához en . (Ez a szerv segítséget tud nyújtani Önnek akkor is, ha a másik jármű vezetőjének nincs biztosítása vagy ha kiléte ismeretlen.)

Konkrét eset

Kárigényét abban az országban nyújtsa be, ahol az Önnek a legegyszerűbb

Ignacio Spanyolországban él. Németországi vakációja során egy német vezető hibájából autóbaleset éri. Tekintve, hogy Ignacio nem beszél németül, nehézséget okozna számára, hogy kárigényét Németországban nyújtsa be.

Ezért Ignacio úgy döntött, hogy kárigényét a spanyol kárrendező irodához nyújtja be, amint visszatér Spanyolországba, így a nyelvi nehézségek elkerülésével érvényesítheti kárigényét.

Kártérítési ajánlat vagy válasz – 3 hónapon belül

Ha a felelős kiléte nem vitatott és a kárt felmérték, Önnek a kárigény benyújtásától számítva 3 hónapon belül indokolással ellátott kártérítési ajánlatot kell kapnia.

Ha nem egyértelmű, hogy ki a vétkes, vagy hogy milyen mértékű kártérítés ítélhető meg, Önnek indoklással ellátott, részletes választ kell kapnia a benyújtott kárigényre.

Ha az említett határidőn belül sem ajánlat, sem pedig válasz nem érkezik, Önnek meg kell kapnia a felajánlott vagy a bíróság által megítélt kártérítési összeg után járó kamatot.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: