Utolsó frissítés: 21/12/2022

Tisztességtelen szerződési feltételek

Ön minden egyes alkalommal, amikor árut vagy szolgáltatást vásárol, szerződéses viszonyba lép a kérdéses terméket értékesítő kereskedővel. Ez a helyzet például, amikor bérletet vált a helyi fitneszklubba, téli gumit vásárol a kocsijára az interneten, jelzáloghitelt vesz fel a házára, vagy egyszerűen csak bevásárol az élelmiszerboltban.

Az európai uniós jogszabályok értelmében a kereskedők által alkalmazott általános szerződési feltételeknek tisztességes feltételeknek kell lenniük. Ez akkor sincs másként, ha a feltételeket „általános szerződési feltételek" néven külön rögzítik-e, vagy pedig részletes szerződés keretében határozzák meg őket, melyet Önnek ténylegesen alá kell írnia. A szerződés nem ruházhat egyenlőtlen jogokat és kötelezettségeket a szerződő felekre, azaz az egyik oldalon a fogyasztókra, a másikon pedig az árukat és szolgáltatásokat értékesítő kereskedőkre.

A szerződési feltételeket egyszerű nyelvezetet használva, közérthetően kell megfogalmazni. A félreértésre okot adó, kétértelműen megszövegezett kikötéseket a fogyasztó javára kell értelmezni.

Potenciálisan tisztességtelen szerződési feltételek

A „jóhiszeműségre", illetve a jogok és a kötelezettségek „kiegyenlítettségére" vonatkozó általános követelmény megfogalmazása mellett az európai uniós jog listába rendezve rögzít egy sor olyan konkrét feltételt, amely tisztességtelennek minősülhet. Ha valamely szerződés tisztességtelen feltételeket tartalmaz, ezek nem jelentenek kötelezettséget a fogyasztókra nézve, a kereskedők pedig nem kérhetik számon a teljesítésüket a fogyasztókon.

Az alábbiakban olyan helyzeteket tekintünk át, amelyekben a szerződési feltételek tisztességtelennek minősülhetnek az európai uniós szabályok értelmében:

1. Felelősségvállalás a fogyasztó elhalálozása vagy sérülése esetén

Feltételek, melyek kizárják vagy korlátozzák a kereskedő felelősségét a fogyasztó halála vagy sérülése esetén, ha az az adott kereskedő cselekedete vagy mulasztása miatt következett be.

Konkrét eset

Sam bérletet váltott a helyi fitneszklubba. Amikor alaposabban áttanulmányozta a klubbal kötött tagsági szerződést, meglepve olvasta, hogy a klub nem vállal felelősséget a létesítmény és a sporteszközök használatából eredő károkért és sérülésekért.

Sam utána akart járni a kérdésnek, ezért az országos fogyasztóvédelmi szervezethez fordult. A szervezet munkatársaitól azt a tájékoztatást kapta, hogy a kereskedő felelősségét kizáró szerződési feltétel jogszerűtlen. Sam panasza alapján az illetékes végrehajtó hatóság vizsgálatot indított az ügyben, melynek eredményeként a bíróság megtiltotta, hogy a szóban forgó kereskedő az általa kötött szerződésekben alkalmazza a felelősség kizárására vonatkozó feltételt.

2. Kártérítés nemteljesítés esetén

Feltételek, melyek jogellenesen kizárják vagy korlátozzák a fogyasztó azon jogát, hogy kártérítésben részesüljön, ha a kereskedő nem teljesíti szerződéses kötelezettségét.

Konkrét eset

Costas szervezett utazáson vett részt Kenyában a barátnőjével. Fejenként 2000 eurót fizettek az útért. Az utazás katasztrofálisra sikeredett: induláskor a repülőjáratuk 12 órát késett, a kenyai szállodában nem működött a légkondicionálás, a szafaritúra során pedig a szervezők egy másik szafariparkba vitték őket, mint ahová eredetileg ígérték.

Costasék panaszt tettek az utazásszervezőnél, és – összesen 5000 euró összegben – kártérítést kértek (4000 eurót a társasutazásért, további 1000 eurót pedig az időveszteségért és a kellemetlenségekért). Az utazásszervező csak 1000 eurót volt hajlandó fizetni nekik, arra hivatkozva, hogy a cég felelősségét a szerződés a társasutazás teljes árának 25%-ára korlátozta.

Costas a hazájában működő fogyasztóvédelmi szervezethez fordult, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy a szerződési feltétel, mely a szolgáltató felelősségét a szerződésben foglalt kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén indokolatlanul nagy mértékben korlátozza, minden valószínűség szerint tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Costas úgy döntött, hogy beperli az utazásszervezőt, és így szerez érvényt az őt megillető jogoknak.

A linkre kattintva utánanézhet, milyen jogok illetik meg, ha szervezett utazásra fizet be.

3. A kereskedő érdekeit előnyben részesítő mentesítési záradék

Feltételek, melyek a fogyasztóra nézve kötelező érvényűek, a kereskedő számára viszont lehetővé teszik, hogy elálljon szerződési kötelezettségeinek teljesítésétől.

Konkrét eset

Liese sok időt töltött távol kertes házától, ezért úgy döntött, megbíz egy kertészt azzal, hogy minden héten jöjjön ki a házhoz, és gondozza a pázsitot meg a virágágyásokat. Eljött a nyár, és a kertész egy teljes hónapon át nem járt ki Liese házához locsolni, aminek következtében a virágok elszáradtak. Amikor Liese szóvá tette a dolgot, a kertész a szerződés egyik pontjára hivatkozott, mely lehetővé tette, hogy ne menjen ki Liese házához a kertet gondozni, ha túl sok teendője akad többi ügyfelének ingatlanjával.

Liese utánaolvasott a dolognak az interneten, majd közölte a kertésszel, hogy a talált információk értelmében a kérdéses záradék nem tekinthető érvényesnek. Sikerült elérnie, hogy az elszáradt virágokért kártérítést kapjon a kertésztől, aki hivatalos garanciát vállalt arra, hogy heti rendszerességgel teljesíti a szerződésben meghatározott megbízást.

4. Egyoldalú kártérítési kötelezettség a szerződés felmondása esetén

Feltételek, melyek engedélyezik a kereskedő számára, hogy megtartsa a neki kifizetett előleget abban az esetben, ha a fogyasztó felmondja a szerződést, ugyanakkor nem teszik lehetővé a fogyasztó számára, hogy ugyanekkora összegű kártérítésben részesüljön a kereskedőtől, ha az utóbbi mondja fel a szerződést.

Konkrét eset

Mary új lakást vett, ahová konyhabútort rendelt az egyik cégtől. Előlegként kifizette a vételár 30%-át, a cég munkatársai pedig kijöttek, és méretet vettek a konyhájáról. Úgy volt, hogy a konyhabútort nyolc hét múlva leszállítják és beszerelik.

Két hónap elteltével Mary felhívta a céget, de azt mondták neki, hogy a rendelést sajnos csak több hónap múlva fog tudni teljesíteni. Mivel Mary be akart költözni az új lakásába, egy másik üzletben megvette a szükséges bútorokat – olyan modellt, ami volt raktáron –, az első céggel felmondta a szerződést, és kérte, hogy fizessék neki vissza az előleget. A cég nem volt hajlandó az előleget visszatéríteni, mondván, a szerződésben többek között az áll, hogy ha az ügyfél mondja fel a szerződést, akkor a kereskedő megtarthatja az előleget. Mary tüzetesen átolvasta a szerződést, és felfedezte, hogy ha a kereskedő mondta volna fel a szerződést, akkor ő nem részesült volna azonos összegű kártérítésben.

Ezt követően a fogyasztóvédelmi szervezethez fordult hazájában, a szervezet munkatársai pedig megerősítették, hogy a kérdéses feltétel tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Mary újra felvette a kapcsolatot a konyhabútort értékesítő céggel, tájékoztatta őket a fogyasztóvédelmi szervezet jogi szakértőinek állásfoglalásáról, és sikerült elérnie, hogy visszakapja az általa befizetett előleget.

5. Túlzott mértékű kártérítés

Feltételek, melyek a kötelezettségét nem teljesítő fogyasztótól aránytalanul magas összeg megfizetését követelik meg kártérítés címén.

Konkrét eset

Tom a repülőtérre megérkezve autót bérelt Malagában. A bérleti szerződés értelmében három nappal később kellett volna leadnia az autót, teli tankkal. A kérdéses napon baleset miatt forgalmi dugó alakult ki a repülőtérre vezető úton. Tom nem akart még több időt veszíteni, nem akarta megkockáztatni, hogy lekésse a járatát, ezért a repülőtérre érve nem tankolta meg az autót. Az üzemanyagtartály így csak félig volt, amikor a járművet leadta a kölcsönzőben. Hazaérve meglepődve tapasztalta, hogy 45 eurót felszámoltak neki az üzemanyagért, további 150 eurót pedig azért, mert nem tankolta tele az autót.

Tom az Európai Fogyasztói Központok HálózatáhozKülső honlaphoz vezető link fordult. A hálózat munkatársaitól azt a felvilágosítást kapta, hogy az autókölcsönző tisztességtelenül járt el, amikor ilyen aránytalanul magas díjat rótt ki rá. A hálózat segítségének köszönhetően Tom végül 100 euró összegű visszatérítésben részesült.

6. Egyoldalú szerződésfelmondás

Feltételek, melyek engedélyezik a kereskedő számára, hogy egyoldalúan felbontsa a szerződést, ugyanakkor ezt a lehetőséget nem biztosítják a fogyasztó számára.

Konkrét eset

Cristina menyasszonyi ruhát rendelt egy divattervezőtől. Úgy állapodtak meg, hogy két héttel az esküvő előtt találkozik a tervezővel az utolsó ruhapróba céljából. Amikor időpontot akart kérni telefonon, minden különösebb indoklás nélkül azt mondták neki, hogy szerződést bontottak vele.

Cristina elmesélte egy ügyvéd barátjának, hogy járt, és megkérdezte tőle, jogszerűen járt-e el a ruhatervező. Barátja elmagyarázta neki, hogy a szerződésbontásra vonatkozó kikötés egyértelműen tisztességtelen feltételnek minősül, mivel a szerződés nem ruházza fel Cristinát ugyanezzel a joggal. Az ügyvéd felhívta telefonon a ruhatervezőt, és vázolta neki a jogi helyzetet. Ennek eredményeképpen a tervező kapcsolatba lépett Cristinával, és egyeztette vele, mikor mehet ruhapróbára. Cristina menyasszonyi ruhája még időben elkészült az esküvőre.

7. Hirtelen szerződésfelmondás

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy nagyon rövid felmondási időn belül felbontsa a határozatlan időre szóló szerződést, kivéve azokat az eseteket, amikor ez abszolút indokolt.

Konkrét eset

Nathalie határozatlan időre szóló szerződést kötött egy kis helyi internetszolgáltatóval. Egy nap e-mailt kapott, melyben arról tájékoztatták, hogy a következő héten szerződést bontanak vele. Nathalie felhívta a szolgáltatót, de nem kapott kielégítő magyarázatot arra, miért mondták fel ilyen gyors ütemben a vele kötött szerződést.

Ekkor a fogyasztóvédelmi szervezethez fordult segítségért. A szervezet munkatársaitól azt a tájékoztatást kapta, hogy a szerződésfelmondásra vonatkozó feltétel nagy valószínűséggel tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Ennek az információnak a birtokában Nathalie ismét felvette a kapcsolatot az internetszolgáltató céggel. Ez alkalommal elérte, hogy kellően hosszú ideig meghosszabbítsák az előfizetését ahhoz, hogy szolgáltatót tudjon váltani.

8. Határozott időre szóló szerződések automatikus meghosszabbítása

Feltételek, melyek értelmében a fogyasztónak értesítenie kell a kereskedőt, ha nem kívánja meghosszabbítani a határozott időre kötött szerződést, ám ennek a kötelezettségnek a szerződés lejáratához képest túlzottan korai határidőn belül kell eleget tennie.

Konkrét eset

Mark tíz hónappal ezelőtt egy évre szóló mobiltelefon-szerződést kötött. Felesége nemrégiben mobilszolgáltatót váltott, mert vonzónak találta az új szolgáltató által kínált csomagokat és ingyenes hálózati hívásokat. Mark úgy döntött, hogy ő is a lehető leghamarabb szolgáltatót vált, amint lejár a szerződése. Áttanulmányozta a dokumentumot, és azt találta, hogy felmondási szándékát hat hónappal előbb be kellett volna jelentenie. Mivel ezt elmulasztotta megtenni, a szerződése automatikusan meghosszabbodik egy évvel.

Mark csalódottságában úgy döntött, hogy a fogyasztóvédelmi szervezethez fordul segítségért. Tőlük azt a tájékoztatást kapta, hogy a mobilszolgáltató tisztességtelenül járt el, amikor hat hónapos felmondási idő teljesítését írta elő. A fogyasztóvédelmi szervezet munkatársai azt tanácsolták neki, hogy vigye bíróságra az ügyet, ha a szolgáltató megpróbál érvényt szerezni a felmondási időre vonatkozó tisztességtelen szerződési feltételnek.

9. Rejtett szerződési feltételek

Feltételek, melyek kötelező érvényűek a fogyasztóra nézve, noha a fogyasztónak a szerződés megkötése előtt nem volt tényleges lehetősége alaposan megismerkedni velük.

Konkrét eset

Monika kibérelt egy lakást három évre. A beköltözés után vált világossá a számára, hogy a bérleti díjon felül egy bizonyos takarítócég szolgáltatásaiért is fizetnie kell havi 100 eurót. Tény, hogy a bérleti szerződés egyik pontja említést tett egy takarítási szolgáltatásokról szóló dokumentumról, ezt a dokumentumot azonban Monika soha nem kapta kézhez.

Monika utánanézett a kérdésnek az interneten, és azt olvasta, hogy az ehhez hasonló, ún. rejtett feltételek tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek. Szólt a lakástulajdonosnak, hogy a járulékos fizetési kötelezettség méltánytalanul került bele a szerződésbe, mert erről a dokumentum aláírását megelőzően nem kapott tájékoztatást. Monikának végül sikerült elérnie, hogy ne kelljen kifizetnie a havi 100 eurót.

10. Egyoldalú szerződésmódosítás

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy a szerződési feltételeket – érvényes és a szerződésben feltüntetett indok nélkül – egyoldalúan megváltoztassa.

Konkrét eset

Pavel bankkölcsönt vett fel, mert új autót akart vásárolni. Nyolc hónap elteltével meglepődve tapasztalta, hogy megemelkedett a havi törlesztőrészlet összege.

Amikor alaposabban áttanulmányozta a szerződést, az egyik pontban azt a feltételt olvasta, miszerint a banknak jogában áll a kamatlábat anélkül módosítania, anélkül, hogy lehetőséget adna Pavelnek a szerződés felbontására.

A férfi ekkor tanácsot kért a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől. A szervezet munkatársai rámutattak arra, hogy mivel a szerződés nem tartalmazott olyan feltételt, mely feljogosította volna Pavelt a szerződés felmondására, a bank számára a kamatláb emelését engedélyező feltétel tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Azt tanácsolták Pavelnek, hogy ne fizesse meg a magasabb kamatlábat, és tegyen náluk hivatalos panaszt, ha a pénzintézet nem hajlandó felülvizsgálni a tisztességtelen szerződési feltételt. Pavel megfogadta a tanácsukat, és sikerült elérnie, hogy a bank módosítsa a vitatott szerződési feltételt.

11. A szerződés tárgyát képező áru vagy szolgáltatás egyoldalú módosítása

Feltételek, melyek feljogosítják a kereskedőt, hogy a szerződés tárgyát képező árut vagy szolgáltatást valós indok nélkül és egyoldalúan megváltoztassa.

Konkrét eset

Birgit felújíttatta a fürdőszobáját, és ennek során új csempéket rendelt egy cégtől. Kék-fehér csíkos csempékre esett a választása. Négy hét elteltével kiszállították a lakására a terméket, de a dobozból nem kék-fehér csíkos, hanem tiszta fehér csempék kerültek elő. Birgit felvette a kapcsolatot a kereskedővel, aki felhívta a figyelmét a megrendelőlapon feltüntetett feltételekre, melyek értelmében a cég – a megrendelt termék helyett – minőségben és árban azzal egyenértékű terméket szállíthat le az ügyfeleinek, ha az általuk megrendelt terméket valamilyen okból nem tudja biztosítani.

Birgit ezt követően az Európai Fogyasztói Központok HálózatáhozKülső honlaphoz vezető link fordult tanácsért. A hálózat munkatársai közölték vele, hogy a kikötés, mely lehetővé tette az ügyfelek részére leszállított termék egyoldalú módosítását, tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Az Európai Fogyasztói Központok Hálózatától kapott segítségnek köszönhetően Birgit végül visszakapta a csempe vételárát.

12. Áringadozások

Feltételek, melyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy a termék végső árát megemelje, illetve a leszállítás időpontjában határozza meg, miközben a fogyasztó számára nem teszik lehetővé, hogy felmondja a szerződést, ha a végső ár lényegesen magasabb annál, amiben a felek a szerződés megkötésekor megállapodtak.

Konkrét eset

Thomas új házba költözött, és öt évre szóló szerződést kötött egy céggel a ház központi fűtési rendszerének karbantartásáról. Tizennyolc hónappal később a karbantartásért fizetett havi díj váratlanul megemelkedett. Amikor magyarázatot kért az ügyben, a cég arra hivatkozott, hogy a szerződés egyik pontja értelmében fenntarthatja magának a jogot, hogy a fűtési rendszer karbantartásáért magasabb díjat számoljon fel, ha erről egy hónappal előbb írásban értesíti az ügyfelet.

Thomas kikérte a fogyasztóvédelmi szervezet véleményét a kérdésről. Azt a választ kapta, hogy a szerződésben rögzített kikötés, mely a kereskedő számára engedélyezi a szolgáltatás árának emelését, a fogyasztó részére viszont nem biztosítja a szerződés felmondásának lehetőségét, minden valószínűség szerint tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. Thomas úgy döntött, hogy felbontja a szerződést a céggel, ahelyett, hogy később esetleg ismét váratlanul megemelt díjtételeket kelljen kifizetnie.

13. Egyoldalú szerződésértelmezés

Feltételek, melyek értelmében kizárólag a kereskedőnek van joga a szerződés bármely pontját értelmezni, illetve eldönteni, hogy a kérdéses áru vagy szolgáltatás megfelel-e a szerződésben foglaltaknak.

Konkrét eset

Krisztina egyedi fényképalbumot készíttetett a lányáról készített fotókból. Amikor az albumot kiszállították a lakására, kiderült, hogy a borító nem olyan színű volt, mint amilyet kiválasztott. Krisztina panaszt tett a kereskedőnél, de hiába, mert az nem volt hajlandó a fényképalbumot az eredeti megrendelésnek megfelelően újra elkészíteni. A kereskedő a megrendelőlapon feltüntetett feltételekre hivatkozva azt állította, hogy ha a kereskedő úgy ítéli meg, akkor a leszállított termék megfelel a szerződésben foglaltaknak.

Krisztina tudta, hogy az ilyen jellegű kikötések tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek, és ragaszkodott ahhoz, hogy a cég vagy készítse el újra az albumot, vagy adja vissza a pénzét. Érdemes volt kiállnia a jogaiért, mert végül sikerült elérnie, hogy a cég a kívánságának megfelelően elkészítse az albumot, anélkül, hogy ezért további pénzt kellett volna fizetnie.

14. A kereskedő alkalmazottai által vállalt kötelezettségek nemteljesítése

Feltételek, melyek korlátozzák a kereskedő felelősségét a nevében eljáró alkalmazottak által vállalt kötelezettségek vonatkozásában, illetve járulékos feltételekhez kötik e kötelezettségek teljesítését.

Konkrét eset

Jake vett magának egy pár új cipőt. Nem volt ideje felpróbálni a boltban, de az eladó azt mondta neki, hogy visszahozhatja és másik cipőre cserélheti a terméket, ha kiderül, hogy túl kicsi vagy nagy. A cipő kicsinek bizonyult, ezért Jake visszavitte a boltba. Az üzletvezető azonban nem volt hajlandó becserélni a terméket. Elővette az értékesítés feltételeit rögzítő dokumentumot, amely kimondta, hogy cserére nincs mód, és hogy kizárólag a kérdéses dokumentumban szereplő feltételek érvényesek.

Jake az Európai Fogyasztói Központok HálózatáhozKülső honlaphoz vezető link fordult segítségért. A hálózat munkatársai megerősítették, hogy a szóban forgó kikötés tisztességtelen szerződési feltételnek minősül. A hálózat segítségének köszönhetően Jake végül mégiscsak be tudta cserélni a boltban vásárolt cipőt.

15. Egyoldalú kötelezettségteljesítés

Feltételek, melyek előírják, hogy a fogyasztónak akkor is teljesítenie kell összes kötelezettségét, ha a kereskedő nem teljesíti a sajátját.

Konkrét eset

Louise előfizetett egy üzleti témájú cikkekkel foglalkozó sajtófigyelő hírlevélre. Úgy volt, hogy minden nap megkapja majd az EU-országokban megjelenő üzleti témájú cikkekről készített angol nyelvű lapszemlét. Ehhez képest előfordult, hogy 2–3 napon át nem jött hírlevél, illetve hogy a kiadvány szerkesztői a hírek egy részét nem fordították le angol nyelvre. Volt olyan hónap is, amikor mindössze egyetlenegy hírlevél érkezett. Noha a szolgáltatás nem működött megfelelően, Louise-nak továbbra is kiszámlázták a teljes előfizetési díjat. Louise a szolgáltatóhoz fordult, és azt kérte, hadd fizessen csupán azok után a napok után a szolgáltatásért, amikor ténylegesen megkapta a hírlevelet. A szolgáltató azonban nem egyezett ebbe bele. A cég arra hivatkozott, hogy a szerződés értelmében a szolgáltatást átmenetileg fel lehet függeszteni anélkül, hogy az ügyfél mentesülne a fizetési kötelezettség alól.

Végül, az országos fogyasztóvédelmi szervezet közbenjárására a szolgáltató csökkentette a Louise-nak kiszámlázott díjat, és kénytelen volt a tisztességtelen szerződési feltételt is módosítani.

16. Szerződés átruházása más kereskedőre a fogyasztóra nézve kedvezőtlenebb feltételekkel

Feltételek, melyek lehetővé teszik a kereskedő számára, hogy szerződéses jogait és kötelezettségeit a fogyasztó hozzájárulása nélkül másik kereskedőre ruházza át – különösen abban az esetben, ha ez kedvezőtlenebb feltételeket teremt a fogyasztó számára.

Konkrét eset

Karl komplett konyhaberendezést rendelt meg egy cégtől, mely tízéves garanciát ígért ügyfeleinek. Megállapodásuk úgy szólt, hogy hat hét múlva kerül sor a konyha beszerelésére. Amikor eljött a kérdéses nap, és megérkeztek a lakásba a munkások, kiderült róluk, hogy egy másik cég munkatársai. Azt mondták neki, hogy szerződését az eredeti cég átruházta egy másik vállalatra. Karl felhívta a kérdéses vállalatot, hogy megtudja, továbbra is érvényes-e a tízéves garancia. Azt a választ kapta tőlük, hogy ők a konyhaberendezésre csak a szokásos ideig, azaz két évig adnak garanciát. Arról is tájékoztatták, hogy a Karl által aláírt szerződés feljogosította az eredeti céget arra, hogy szerződéses jogait és kötelezettségeit átruházza rájuk.

Karl tanácsot kért az ügyben a helyi fogyasztóvédelmi szervezettől. A szervezet munkatársai azt mondták, hogy a szerződéses jogok és kötelezettségek átruházásának engedélyezése tisztességtelen szerződési feltételnek minősül – és ennélfogva érvénytelen –, ha azzal jár, hogy a fogyasztó számára nyújtott garancia csökken. Így tehát Karl továbbra is jogosult volt a tízéves garanciát igénybe venni attól a cégtől, melytől eredetileg a konyhaberendezést megrendelte. A fogyasztóvédelmi szervezettől kapott segítségnek köszönhetően Karl elérte, hogy az eredeti cég végül hajlandó volt tíz évre garanciát nyújtani a termékre, vállalva, hogy a szükséges mértékben biztosít Karl számára értékesítés utáni szolgáltatásokat.

17. A peres eljárás indításához való jog korlátozása

Feltételek, melyek korlátozzák, hogy milyen esetben és hogyan kezdeményezhet a fogyasztó peres eljárást, és a fogyasztóra róják a bizonyítás terhét, melyet jog szerint a másik szerződő félnek kellene viselnie.

Konkrét eset

Alain a nyári szabadságát Portugáliában szerette volna tölteni, ezért retúrjegyet vásárolt egy Párizs és Porto közötti repülőjáratra. A repülőtérre menet közlekedési dugóba került, ami miatt 30 perccel lekéste az utasfelvételt. Nem tehetett mást, új jegyet vett, hogy el tudjon utazni a portugál városba. Amikor két héttel később kiment a portói repülőtérre, hogy hazautazzon Párizsba, legnagyobb megdöbbenésére kiderült, hogy a visszaútra szóló jegyét törölték, mondván, hogy az odaútra szóló eredeti jegyet annak idején nem vette igénybe. Alainnek megint csak nem volt más választása, mint hogy újabb jegyet vásároljon a járatot üzemeltető légitársaságnál.

Amikor felszállt a gépre, közölte az utaskísérővel, hogy amint hazaérkezik Párizsba, kártérítési pert indít a légitársaság ellen. Az utaskísérő azonban azt mondta, hogy a légitársaság általános szerződési feltételeinek értelmében Alain csak a cég székhelye szerinti országban, azaz az Egyesült Királyságban indíthat pert a légitársaság ellen. Alain alaposan áttanulmányozta a szerződési feltételeket a légitársaság honlapján, és rátalált arra a kikötésre, miszerint tényleg csakis az Egyesült Királyság bíróságán indíthat keresetet a cég ellen.

A férfi az Európai Fogyasztói Központok Hálózatához Külső honlaphoz vezető link fordult segítségért, ahol felvilágosították arról, hogy a peres eljárás megindításához fűződő jogát korlátozó kikötés tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, ennélfogva érvénytelen. Ez azt jelentette, hogy Alain mégiscsak bíróságra vihette az ügyet Franciaországban. A hálózat munkatársai megerősítették továbbá, hogy bizonyos körülmények között az a kikötés is tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, amely lehetővé tette a légitársaság számára, hogy Alain visszaútra szóló jegyét kizárólag azért törölje, mert a férfi az odaútra szóló jegyét nem vette igénybe.

Ha Ön tisztességtelen feltételre bukkan a megkötött szerződésben...

Azok a szerződésben rögzített kikötések, melyek az EU jogszabályai értelmében tisztességtelen szerződési feltételeknek minősülnek, nem bírnak jogi kötőerővel a fogyasztókra nézve. Ha a szerződés a tisztességtelen szerződési feltétel elhagyása esetén is teljesíthető, akkor a tisztességtelen feltétel érvényét veszti, a szerződés többi pontja viszont továbbra is érvényben marad. Ez – a fenti példák egyikére röviden visszatérve – azt jelenti, hogy Samnek nem kell kilépnie a fitneszklubból csak azért, mert a klubbal kötött szerződés egyik feltétele tisztességtelen szerződési feltételnek bizonyult.

Az EU tagállamainak gondoskodniuk kell arról, hogy a fogyasztók tudják, hogyan szerezhetnek érvényt az őket megillető jogoknak a nemzeti jogrendszerben, és eljárásokat kell életbe léptetniük annak érdekében, hogy a cégek ne alkalmazhassanak tisztességtelen szerződési feltételeket.

Az Európai Unió egész területén a tagállami hatóságok feladata, hogy érvényre juttassák az uniós fogyasztóvédelmi szabályokat. Ha Ön szerint valamelyik kereskedő ismételten – és akár több tagországra vonatkozóan is – megsérti ezeket a szabályokat, feltétlenül tegyen bejelentést az ügyben az illetékes hatóságoknál.

Figyelmeztetés

Ha egy vagy több konkrét szerződési feltétellel kapcsolatban szeretne tanácsot kérni, melyeket tisztességtelennek tart, forduljon:

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: