Utolsó frissítés: 23/05/2022

Egyenlő bánásmód a munkahelyeken

Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön a munkaerő-felvétel, a munkafeltételek, a szakmai előmenetel, a bérezés, a szakképzéshez való hozzáférés, a foglalkoztatói nyugdíj és az elbocsátás tekintetében. Az EU egész területén – mind az állami, mind a magánszektorban – tilos az életkoron, nemi hovatartozáson, fogyatékosságon, etnikai vagy faji származáson, vallási vagy egyéb meggyőződésen, illetve szexuális irányultságon alapuló munkahelyi megkülönböztetés.

Ha Ön nem az állampolgársága szerinti tagországban, hanem egy másik uniós tagállamban dolgozik, uniós polgárként pontosan ugyanolyan bánásmód illeti meg a munkavállalói jogok, a szociális ellátások és az állami foglalkoztatási szolgálatokhoz való hozzáférés tekintetében, mint azon kollégáit, akik az adott ország állampolgárai. Ugyanakkor azonban a fogadó országnak jogában áll Önt – ott-tartózkodásának első 3 hónapja során – kizárni a jövedelemtámogatásra jogosultak köréből. Ez lehet például a helyzet, ha Ön idénymunkásként 1 hónapja dolgozik az adott országban, és ott jövedelemtámogatást igényel. Ön a jövedelemtámogatásból 3 hónapnál hosszabb időre is kizárható abban az esetben, ha álláskeresőként érkezett az ország területére.

Milyen típusú megkülönböztetéssel szemben védik Önt az uniós szabályok?

A hátrányos megkülönböztetés különböző formái

A fogyatékossággal élő munkavállalók jogai („észszerű alkalmazkodás")

Ha Ön fogyatékossággal él, előfordulhat, hogy munkakörét vagy munkakörnyezetét bizonyos mértékben módosítani kell ahhoz, hogy képes legyen a feladatait ellátni, szakmailag előrelépni, illetve képzésben részesülni. Ebben az esetben kérelmezheti, hogy munkaadója az észszerűség határain belül tegyen lépéseket annak érdekében, hogy az Ön munkakörét vagy munkakörnyezetét speciális szükségleteihez igazítsa. Erre az Ön foglalkoztatásával kapcsolatos területek mindegyikén – így például a munkafeltételek és a béren kívüli juttatások vonatkozásában is – szükség lehet, az állás megpályázásától kezdve egészen a munkaviszony megszűnéséig.

Hogyan szerezhet érvényt az Önt megillető jogoknak?

Ha úgy véli, hogy hátrányos megkülönböztetés érte, az esélyegyenlőséggel foglalkozó nemzeti hatóságokhoz en fordulhat az ügyben. Közülük egyesek hasznos információkkal szolgálhatnak a helyzetével kapcsolatosan, mások pedig segíthetnek abban, hogy panaszt tegyen. A hatóságok – az Ön beleegyezésével – akár az illetékes bíróságok elé is vihetik az ügyet.

A nemzeti jogszabályoktól függően Ön jogosult lehet arra, hogy kártérítésben részesüljön, illetve hogy visszahelyezzék az állásába, munkáltatóját pedig arra kötelezhetik, hogy hagyjon fel a hátrányos megkülönböztetéssel és – észszerű keretek között – igazítsa a munkakört, illetve a munkakörnyezetet az Ön speciális szükségleteihez.

Ön szakszervezetekhez, civil szervezetekhez és ügyvédekhez is segítségért és tanácsért fordulhat ilyen ügyekben.

A tagállami információkhoz itt lehet hozzáférni:

Ország kiválasztása

Lásd még:

A megfelelő intézkedések átültetése a gyakorlatba – ígéretes gyakorlatok útmutatójaKülső honlaphoz vezető link

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: