Utolsó frissítés: 02/07/2020

Egyenlő bánásmód

Önt is érinti a brexit?

Az ezen az oldalon ismertetett szabályokat és feltételeket legalább 2020. december 31-ig alkalmazni kell:

  • A brit munkaerőpiac továbbra is nyitva áll az uniós tagállamok polgárai előtt, akik a fenti időpontig élhetnek az uniós jogokból fakadó munkavállalói jogaikkal.
  • Az uniós munkaerőpiac továbbra is nyitva áll a brit polgárok előtt, akik a fenti időpontig élhetnek az uniós jogból fakadó munkavállalói jogaikkal.

Ha Ön problémába ütközik jogainak érvényesítése során, lépjen velünk kapcsolatba.

Az Európai Unió egyik országának az Unió egy másik országában dolgozó állampolgáraként Önt és családtagjait ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint a munkavégzés helye szerinti ország állampolgárait.

Önt azonban a fogadó országban nem feltétlenül illetik meg ugyanazok a jogok és ellátások, mint hazájában.

Álláskeresés: állami foglalkoztatási szolgálatok

Ha Ön uniós ország állampolgáraként egy másik uniós országban kíván elhelyezkedni, ugyanolyan mértékben van joga igénybe venni az állami foglalkoztató szolgálatok segítségét, mint a célország állampolgárainak.

Állami foglalkoztatási szolgálatok

A munkahelyeken...

Önt uniós állampolgárként ugyanolyan bánásmód illeti meg, mint azokat a kollégáit, akik a munkavégzés helye szerinti ország állampolgárságával rendelkeznek.

Ez az alábbi területek mindegyikére vonatkozik:

Ellátások

Uniós állampolgárként Ön attól kezdve, hogy (foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként) munkába áll a célországban, ugyanolyan ellátásokra jogosult, mint a helyi munkavállalók.

Ezekbe az ellátásokba adott esetben olyan kedvezmények is beletartozhatnak, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a foglalkoztatáshoz, így a vasúti kedvezmények, kiegészítő nyugdíjak, tanulmányi támogatások, de példaként említhető a munkavállaló gyermekeinek első elhelyezkedését segítő álláskeresési járadék is.

Előfordulhat, hogy nem pénzbeli ellátások is megilletik Önt – így pl. jogosult lehet arra, hogy bírósági eljárás során tolmács segítségét vegye igénybe.

Uniós állampolgárként Ön (és családja) azokra az ellátásokra is igényt tarthat, amelyekben az adott ország az állampolgársággal rendelkező munkavállalókat és családtagokat részesíti.

A linkre kattintva további információkat olvashat az Önt a szociális biztonság terén megillető jogokról, ideértve az álláskeresési ellátásokat (járadékokat) és nyugdíjakat is.

Határ menti ingázók

Ha Ön más országban lakik, mint ahol dolgozik, abban az esetben is joga van ott élni, ha nem rendelkezik az ország állampolgárságával.

A hatóságok megítélése szerint ugyanis a határ túlsó oldalán végzett munka révén Ön birtokában van az önfenntartáshoz szükséges anyagi javaknak.

Ha Ön nehézségekbe ütközik, amikor lakóhely szerinti ellátásokat igényel abban az országban, ahol él, forduljon segítségnyújtó szolgálatainkhoz.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen ellátásokra jogosult új hazájában.

Rosita olasz állampolgár, aki Franciaországban dolgozik, és ott is él férjével és három gyermekével együtt. Amikor nagycsaládosoknak járó vasúti kedvezményt próbált igénybe venni, azt arra hivatkozva tagadták meg tőle, hogy ő és gyermekei nem francia állampolgárok.

Rositának érdemes kiállnia az őt megillető jogokért. Ha szükséges, segítséget kérhet a különböző uniós segítségnyújtó szolgálatoktól . A nagycsaládos (azaz a legtöbb ország szabályai szerint a legalább 3 gyermeket nevelő) uniós munkavállalók ugyanis a munkavégzés első napjától kezdve jogosultak az állampolgároknak járó vasúti kedvezményekre abban az országban, ahol dolgoznak.

Ha Ön állása elvesztése után külföldön szeretne maradni...

Ha másik uniós országban él, és elveszíti az állását, továbbra is jogában áll az országban maradni és ott élni. A linkre kattintva áttekintheti a vonatkozó feltételeket és az adminisztratív teendőket.

Ha további információkra és segítségre van szüksége, forduljon az adott uniós országban ahhoz a hatósághoz, mely az egyenlő bánásmód előmozdításáért felelősen.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: