Vállalkozói tevékenység Európában
Utolsó frissítés: 26/07/2022

Gépjármű-biztosítás érvényessége az Unióban

A kötelező és a kiegészítő biztosítás érvényessége

Az uniós országokban nyilvántartásba vett gépjárművekre felelősségbiztosítást kell kötni, amely a másoknak okozott anyagi kárra nyújt fedezetet. Ez a kötelező biztosítás az összes EU-tagállamban érvényes. A biztosító ebben az esetben a biztosított által másoknak okozott anyagi kárra vagy személyi sérülésre fizet kártérítést. A biztosítás azonban nem fedezi a jármű vezetőjét, sem pedig az egyéb költségeket (pl. a saját jármű javításának költségeit).

Az egyéb kockázatokra kiegészítő, szabadon választható biztosítás köthető (ez az ún. Casco). Az ilyen biztosítás a további kockázatokra pl. a szerződő fél által elszenvedett sérülésekre, saját gépjárművének megrongálódására, eltulajdonítására, az autóban található tárgyak lopásából eredő károkra vagy jogi segítség igénybevételére nyújt fedezetet.

A kiegészítő biztosításra nem vonatkoznak uniós szabályok. Utazás előtt olvassa el a biztosítás feltételeit! A biztosítótársaságoknak jogukban áll más-más szabályokat alkalmazni a különböző országokban. A biztosításra így vonatkozhat időbeli vagy térbeli korlátozás, azaz előfordulhat, hogy a szerződés a külföldi tartózkodás alatt csak egy hónapig vagy az országhatártól csupán 150 km-en belül érvényes. Vannak emellett olyan biztosítások is, amelyek bizonyos típusú kockázat (pl. lopás) ellen nem minden országban nyújtanak védelmet.

Gépjármű-biztosítás a fogadó országban

Önnek gépjárművét nyilvántartásba kell vetetnie abban az országban, ahol lakóhelye található. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor Ön bizonyítani tudja, hogy csak átmenetileg, pl. diákként tartózkodik abban az országban.

A regisztráció során Önnek igazolnia kell, hogy kötött felelősségbiztosítást.

A regisztrációért felelős hatóságoknak el kell fogadniuk minden olyan biztosító fedezetigazolását, amely:

Figyelmeztetés

Költözés előtt tájékozódjon a biztosítójánál arról, hogy a biztosítási kötvénye érvényes lesz-e az új országban, miután ott nyilvántartásba vetette autóját.

Elviekben Önnek joga van autóját egy, a lakóhelyétől eltérő uniós országban biztosítania. Ne feledje azonban ellenőrizni, hogy biztosítója nyújt-e nemzetközi szolgáltatásokat.

Konkrét eset

Érvényes-e az otthon kötött biztosításom külföldön?

Lazlo szlovén állampolgár. Írországba költözik, és magával viszi autóját, amelyre általános szlovén biztosítási kötvénnyel rendelkezik.

Amint megérkezik Írországba, fel kell keresnie az ottani hatóságokat, hogy nyilvántartásba vetesse az autóját. Azt is meg kell érdeklődnie, hogy használhatja-e gépkocsiját a szlovén biztosítással. Ellenkező esetben új biztosítást kell kötnie Írországban.

További információk a gépjármű-biztosításra vonatkozó nemzeti jogszabályokról:

Ország kiválasztása

Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a külső webhelyek tartalmáért.

Új biztosítás kötése külföldön

Ha az Ön biztosítási kötvénye nem érvényes abban az országban, ahova költözik, vagy ha a gépjármű ottani nyilvántartásba vételével érvényessége lejár, akkor keresse fel a Nemzeti Zöld Kártya Irodát/tájékoztató központot, és tájékozódjon arról, hogy mely biztosítók kínálnak gépjármű-felelősségbiztosítást az adott országban.

Biztosítási díj és kártörténet

A gépjármű-biztosítás díja a különböző uniós országokban más és más, ami az egyes tagállamokban alkalmazott szerződési jog, kockázatbecslés vagy kártérítési rendszer különbözőségeivel, illetve a nemzetközi kárrendezés összetett és költséges voltával magyarázható.

Néhány uniós országban a kártörténet befolyásolhatja a biztosításért fizetendő összeget. Ez az ún. bónusz-malusz ( B/M) rendszer. Ennek lényege, hogy ha egy adott évben nem történik káresemény, akkor a biztosító a szerződés megújításakor kedvezményt ad a biztosítottnak. Káresemény esetén azonban pont fordítva történik, vagyis a díj emelkedik.

Ön bármikor igényelheti biztosítójától az utóbbi öt évre vonatkozó biztosítási kártörténeti igazolást. A biztosító az igazolást 15 napon belül köteles kiállítani.

Ha azonban Önnek új biztosítást kell kötnie egy másik európai uniós országban, az Ön új biztosítója az Ön által fizetendő díj kiszámításakor nem köteles figyelembe venni az Ön kártörténetét (sem az esetleges kedvezményeket, amelyekre Ön a másik országban jogosult).

Figyelmeztetés

Egyes biztosítók azonban figyelembe fogják venni az Ön kártörténetét, ezért a szerződéskötés előtt érdemes alaposan tájékozódnia a biztosítási piacon.

Konkrét eset

Otthon balesetmentes vezetői előélettel rendelkezem. Miért kell külföldön mégis magasabb díjat fizetnem?

Rosa olasz állampolgár, és a közelmúltban Franciaországba költözött. Már 10 éve vezet, még soha nem nyújtott be kárigényt, ezért Olaszországban viszonylag alacsony biztosítási díjat kellett fizetnie.

Több francia biztosító is visszautasította azt az igazolást, amely Rosa olaszországi vezetői előéletéről tanúskodott. Rosa ezért kénytelen volt több biztosítót is megkérdezni, amíg megtalálta azt, amely alacsonyabb áron kötött neki biztosítást.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: