Utolsó frissítés : 13/02/2019

Szerződések, energiafogyasztás

Egyértelmű tájékoztatás az energiaellátási szerződésről

Az energiaszolgáltatónak egyértelmű, helyes és közérthető információkat kell Önnek nyújtania a szerződéskötés előtt, illetve ha a szerződést módosítja, a szerződéskötés után is. Ha Ön nem fogadja el a módosított feltételeket, jogában áll felmondani a szerződést.

Elállási jog

Ha a szerződést a szolgáltató üzlethelyiségén kívül, interneten vagy telefonon kötötték, Ön 14 napon belül elállhat szerződéskötési szándékától.

Pontos információk az energiafogyasztásról

A fogyasztásra vonatkozó adatokat díjmentesen kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani. Ön felkérheti az adatgazdát (azaz az energiaszolgáltató vagy a hálózat üzemeltetőjét), hogy más energia- vagy gázszolgáltatók számára is biztosítson hozzáférést ezekhez az adatokhoz, és ezért Önnek nem számolható fel többletköltség.

Hálózatbővítés esetén (pl. ha egy épületet jelentősen felújítanak) a fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy versenyképes árú és pontos egyéni fogyasztásmérőt kapjanak az energia- és/vagy gázfogyasztás (valamint a távfűtés és a melegvízfogyasztás) mérése céljából. Egyéb esetekben a versenyképes árú és pontos egyéni fogyasztásmérőhöz való jog akkor illeti meg a fogyasztókat, ha tagállami szinten nem állnak fenn ezt akadályozó műszaki vagy pénzügyi feltételek.

Ha Ön rendelkezik intelligens fogyasztásmérővel, akkor legalább 2 évre visszamenőleg könnyen és ingyenesen hozzáférhet a jelenlegi szolgáltatási szerződésének időtartama alatti energiafogyasztási adataihoz. Emellett joga van ahhoz is, hogy fogyasztási adataihoz legalább 3 évre vagy – ha a jelenlegi szolgáltatási szerződése 3 évnél frissebb – a szerződés kezdő időpontjáig visszamenőleg hozzáférjen.

A ténylegesen felhasznált energiamennyiségről szóló gáz- és villanyszámlákaten olyan gyakorisággal kell megküldeni a fogyasztóknak, hogy lehetőségük legyen változtatni a fogyasztásukon.

A számlának világosnak, jól érthetőnek kell lennie, és a fogyasztó szempontjából releváns információkat kell tartalmaznia. A számla alapján Önnek:

  • könnyen ki kell tudnia deríteni, valójában mennyit is fizet a felhasznált energiáért, és
  • össze kell tudnia hasonlítani a díjszabásten a más szolgáltatók által kínált árakkal.

Így adott esetben Ön szolgáltatót válthat.

A hatékony energiafogyasztás

A fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy pontos tájékoztatást kapjanak energiafogyasztásuk mértékéről és az energia hatékonyabb felhasználásáról.

Amennyiben a tagállami hatóságok másként nem rendelkeznek, az energiaszámlákonen, a közüzemi szerződéseken és nyugtákon fel kell tüntetni a következőket:

Uniós energiacímke

Amikor hűtőszekrényt, fagyasztót, mosógépet, szárítógépet, mosogatógépet, elektromos sütőt, TV-t, lámpát vagy légkondicionálót vásárol, pontos tájékoztatást kell kapnia az adott készülék energiafogyasztásáról. Az üzleteknek a termék mellett fel kell tüntetniük a készülék energiafogyasztását jelző uniós címkéten, valamint mellékelniük kell a készülékhez a termék teljesítményét ismertető adatlapot.

Energiateljesítményre vonatkozó igazolás

Mielőtt ingatlan-adásvételi vagy -bérleti szerződést kötne, Önnek joga van tájékoztatást kapni az épület energiahatékonyságáról. Az erre vonatkozó információkat az ingatlan energetikai tanúsítványa tartalmazza. A tanúsítványnak ajánlásokat is meg kell fogalmaznia azzal kapcsolatban, hogy miképpen lehet fokozni az adott ingatlan energiahatékonyságát.

Megújuló energiaforrások

A termék szállítójának vagy a tagállami hatóságoknak tájékoztatniuk kell a fogyasztót a megújuló energiaforrásokkal működő, fűtésre, hűtésre vagy villamosenergia-ellátásra szolgáló készülékek és rendszerek előnyeiről, költségeiről és energiahatékonyságáról.

Az energiaszolgáltatóknak információkat kell nyújtaniuk az általuk használt energiaforrások (megújuló energia, atomenergia stb.) összetételéről és azok környezetre gyakorolt hatásáról. Ezeket az információkat könnyen érthető és áttekinthető formában kell közzétenni.

Ha Ön megújuló energiaforrásokkal működő, villamosenergia-ellátásra, fűtésre vagy hűtésre szolgáló készülék beszerzését vagy cseréjét tervezi, tájékoztatást kell kapnia a készülék előnyeiről, költségeiről és energiahatékonyságáról. Ezeket az információkat a termék szállítójának vagy az erre kijelölt tagállami hatóságnak kell rendelkezésre bocsátania.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: