Utolsó frissítés: 01/08/2022

Szolgáltatásnyújtás külföldön

Ha az Ön bejegyzett cége szolgáltatásokat (pl. építészeti vagy idegenvezetői szolgáltatásokat) nyújt az Ön lakóhelye szerinti országban, a kérdéses szolgáltatásokat más EU-tagállamokban is kínálhatja anélkül, hogy ehhez vállalkozást vagy fióktelepet kellene létrehoznia az adott országban.

Ez hasznosnak bizonyulhat akkor, ha Ön:

Ön elvileg anélkül tud szolgáltatást nyújtani egy másik EU-tagállamban, hogy ehhez meg kellene felelnie az adott ország összes közigazgatási eljárásának és szabályának (így például nem kell előzetes engedélyt kiváltania ahhoz, hogy ott üzleti tevékenységet folytathasson). Előfordulhat azonban, hogy a helyi hatóságokat értesítenie kell arról, hogy szolgáltatásokat fog nyújtani az országban. A szolgáltatásnyújtás helye szerinti ország csak indokolt esetben támaszthat követelményeket a másik EU-tagországban székhellyel rendelkező szolgáltatóval szemben.

Ha Ön nehézségekbe ütközik a hatóságok részéről, forduljon segítségnyújtó és tanácsadó szolgálatainkhoz Külső honlaphoz vezető link.

Figyelem:az elektronikus, távközlési és műsorszolgáltatásokat mindig a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél országában adóztatják meg de en fr . Nem adóalanyok esetében ez a letelepedés helye, illetve az állandó lakhely vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti ország. Céges ügyfelek esetében ez az az ország, ahol a cég székhelye található, vagy az az ország, amelynek területén a cég állandó telephelyet tart fenn, és a kérdéses szolgáltatást ezen a telephelyen veszi igénybe.

Ennek ellenére nem szabad abból kiindulni, hogy a szolgáltatásnyújtáshoz nem kell céget létrehozni az adott EU-tagállamban. Az, hogy erre szükség lesz-e, vagy sem, elsősorban attól fog függni, hogy a szolgáltató milyen gyakorisággal, milyen hosszú ideig és milyen rendszerességgel kíván szolgáltatást nyújtani a kérdéses helyen.

Az is előfordulhat, hogy egyes gazdasági ágazatokra eltérő szabályok vonatkoznak. Példaként említhetők a következő szolgáltatások:

Ha Ön úgy dönt, hogy céget jegyeztet be egy másik EU-országban, meg kell felelnie az ottani nemzeti szabályoknak a leányvállalatok, fióktelepek, illetve képviseletek létrehozására/bejegyzésére vonatkozóan, és eleget kell tennie az adott országban hatályos, vállalkozásindításra vonatkozó szabályok túlnyomó többségének (ideértve a szakmai képesítések elismeréséről en és a szükséges engedélyek kiváltásáról szóló előírásokat). Előfordulhat, hogy meg kell felelnie bizonyos tagállami, európai vagy nemzetközi előírásoknak is.

A teendőkről annak az országnak az egyablakos ügyintézési pontjainálKülső honlaphoz vezető link lehet tájékozódni, ahol a szolgáltatásnyújtásra a szolgáltató szándéka szerint sor kerül majd.

Az egyablakos ügyintézési pontok munkatársai az adott ország hivatalos nyelvén szolgálnak információkkal a szolgáltatók számára, sok esetben azonban idegen nyelveken is tájékoztatást tudnak adni a hozzájuk fordulóknak. Az egyes ügyintézési pontok között különbségek lehetnek az általuk nyújtott tájékoztatás és szolgáltatás szintje tekintetében.

Ország kiválasztása

Távközlési, elektronikus és műsorszolgáltatások

Az elektronikus, távközlési és műsorszolgáltatásokat rendszerint a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél országában adóztatják meg de en fr .

Céges ügyfelek

Céges ügyfelek esetében ez az az ország, ahol a cég székhelye található, vagy az az ország, amelynek területén a cég állandó telephelyet tart fenn, és a kérdéses szolgáltatást ezen a telephelyen veszi igénybe.

Nem adóalany ügyfelek

Nem adóalanyok esetében ez a letelepedés helye, illetve az állandó lakhely vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti ország.

Külön szabályok alacsony éves árbevétel esetén

Léteznek bizonyos kivételek, azaz az alábbi feltételek teljesülése esetén Ön dönthet úgy, hogy saját uniós országának (azaz a letelepedés helye, illetve az állandó lakhely vagy a szokásos tartózkodási hely szerinti országnak) az áfaszabályait alkalmazza:

Ebben az esetben Önnek nem kell nyilvántartásba vétetnie magát, sem áfabevallást benyújtania, sem áfát fizetnie azokban az uniós országokban, ahol szolgáltatást nyújtott (és a szűkített egyablakos ügyintézést sem kell igénybe vennie), hanem a saját országa szerinti áfakulcsot alkalmazhatja, és saját országának illetékes adóhatóságánál jelentheti be és fizetheti meg az áfát.

Ha Ön kisvállalkozást üzemeltet, és ezért hazájában olyan különleges rendelkezések hatálya alá tartozik, amelyek értelmében bizonyos határig áfamentességet élvez, akkor ez a távközlési, elektronikus vagy műsorszolgáltatásokra is érvényes.

A vásárlókat egyenlő bánásmód és azonos jogok illetik meg EU-szerte

Minden kereskedő szabadon meghatározhatja az értékesítés általános feltételeit, azonban köteles gondoskodni arról, hogy az Unió különböző országaiban élő fogyasztók ugyanúgy hozzáférhessenek az Ön által (üzlethelységben vagy elektronikusan) kínált termékekhez, mint a helyi fogyasztók. A leértékeléseket, az akciós árakat vagy a kedvező vásárlási feltételeket elérhetővé kell tenni valamennyi uniós fogyasztó számára, függetlenül attól, hogy melyik EU-országban van a tartózkodási helyük, melyik tagország állampolgárai, vagy hol van cégük székhelye.

Ezek a szabályok az online és az offline ügyletekre egyaránt vonatkoznak, feltéve, hogy a vásárló egyben a fogyasztó is (azaz olyan magánszemély vagy cég, amely nem viszonteladás, átalakítás, feldolgozás, bérbeadás vagy alvállalkozásba adás céljából vásárolja meg az adott terméket). A szabályok nem alkalmazandóak az audiovizuális szolgáltatásokra. A szerzői jogi védelem alatt álló egyéb online tartalmakra szerzői jogi területi korlátozások lehetnek alkalmazandók.

Hozzáférés az online interfészekhez

Önnek gondoskodnia kell arról, hogy ügyfelei a cég webhelyének bármelyik változatához hozzáférhessenek. Ha például ügyfele egy olaszországi szerverről kíván ellátogatni a vállalkozás spanyolországi honlapjára, a rendszer nem irányíthatja át őt automatikusan a cég olasz webhelyére. Az átirányításra csak az ügyfél hozzájárulásával kerülhet sor, és az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások értékesítése

Ha Ön elektronikus szolgáltatásokat (felhőalapú szolgáltatást, adattárolási szolgáltatást vagy weboldaltárhely-szolgáltatást) értékesít, akkor gondoskodnia kell arról, hogy más EU-tagállambeli ügyfelei ugyanúgy hozzáférhessenek ezekhez a szolgáltatásokhoz, és ugyanúgy előfizethessenek rájuk, ahogy a helyi fogyasztók.

Ha a szolgáltatónak országhatárt kell átlépnie ahhoz, hogy szolgáltatását a külföldön élő ügyfelek számára is elérhetővé tegye, az járulékos költségekkel járhat a számára – pl. a raktározás, illetve az igazgatási eljárásoknak való megfelelés miatt. Ezek a járulékos költségek indokolttá tehetik, hogy termékét magasabb áron értékesítse külföldön élő ügyfelei számára.

Mi minősül hátrányos megkülönböztetésnek?

Ha Ön vevőként meg akar győződni arról, nem részesítették-e jogszerűtlenül hátrányos megkülönböztetésben, vagy ha kereskedőként/szolgáltatóként meg akar győződni arról, hogy nem alkalmaz diszkriminatív módszereket ügyfeleivel szemben, forduljon tanácsért, illetve tájékoztatásért a lakóhelye szerinti országban működő megfelelő kapcsolattartási pont en munkatársaihoz.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kis értékű követelések európai eljárása

Rendezze más uniós országbeli beszállítóival vagy ügyfeleivel szembeni, 2000 eurót meg nem haladó összegű követeléseit

EURES-tanácsadók

Amennyiben munkafeltételekkel kapcsolatos tájékoztatásra van szüksége, vagy az egyes országok, illetve határrégiók munkaerő-felvételi eljárásai során segítségre szorul, forduljon EURES-tanácsadójához!

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: