A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 21/06/2018

Felsőfokú oklevelek elismerése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

Nincs szó automatikus elismerésről

Az EU-tagországok nem ismerik el automatikusan a többi uniós országban kiadott felsőfokú okleveleket. Ezért ha Ön tanulmányait egy másik uniós országban kívánja folytatni, elképzelhető, hogy egyetemi, illetve főiskolai diplomáját a vonatkozó tagállami eljárásnak megfelelően el kell ismertetnie a helyi hatóságokkal. Ha már most biztos abban, hogy külföldön szeretne továbbtanulni, nézzen utána idejekorán, elismerik-e képesítését az adott országban.

A nemzeti oktatási rendszerek továbbra is az uniós tagországok kormányainak hatáskörébe tartoznak: a tagállamok szabadon alakíthatják ki a vonatkozó szabályokat, és arról is szabadon dönthetnek, elismerik-e vagy sem a másutt megszerzett felsőfokú képesítéseket.

Konkrét eset

Ha külföldön készül továbbtanulni, érdemes utánanéznie, elismerik-e ott diplomáját

Kathrin Németországban végezte az egyetemet. A diploma megszerzését követően Franciaországba költözött, hogy ott posztgraduális tanulmányokat folytasson. A francia hatóságok azonban nem ismerték el diplomáját, és felkérték, hogy képesítését francia egyetem által kiadott okmánnyal igazolja. Kathrin felvette a kapcsolatot az egyik franciaországi egyetemmel, mellyel sikerült diplomáját elismertetnie. Képesítését azonban az egyetem a licenciátus elnevezésű tudományos fokozatba sorolta, melyet a francia felsőoktatási rendszerben már három év alatt meg lehet szerezni, s amely Kathrin szerint alacsonyabb szintű képzettséget jelent, mint amilyet ő Németországban szerzett. Ennélfogva további két éven át egyetemi tanulmányokat kellett folytatnia a francia oktatási rendszerben, mielőtt jelentkezhetett az őt érdeklő posztgraduális kurzusra.

Az oklevelek „megfeleltetése"

A legtöbb esetben be lehet szerezni olyan hivatalos okmányt, mely meghatározza, hogy az Ön egyetemi diplomája a célország egyetemei által kiadott diplomák közül melyiknek feleltethető meg. Ennek érdekében forduljon a helyi ENIC/NARIC irodáhozEnglish abban az országban, ahol oklevelét el szeretné ismertetni. Ez lehet az Ön származási országa is, ahová tanulmányait követően visszatér, de lehet egy másik EU-ország is, ahová továbbtanulás vagy munkavállalás céljából költözik.

Annak függvényében, hogy az Ön oklevelének elbírálására melyik országban és milyen célból kerül sor, az ENIC/NARIC iroda vagy maga végzi el ezt a feladatot, vagy továbbítja az Ön által benyújtott dokumentumokat az illetékes hatóságnak.

Mielőtt megindítaná a folyamatot, feltétlenül nézzen utána a következőknek:

 • Ingyenes-e az elbírálás vagy nem? Ha nem, mennyibe kerül az eljárás?
 • Mennyi időt vesz igénybe az oklevél elbírálása? (Az adott országtól, az eljárás pontos céljától, illetve az ügy bonyolultságától függően a folyamat több hétig, illetve hónapig is eltarthat.)
 • Milyen típusú dokumentumot ad majd ki a hatóság – teljes ekvivalenciát tanúsító igazolást vagy összehasonlító jelentést?
 • Mit tehet, ha nem ért egyet az elbírálás eredményével? Hogyan fellebbezhet?

Ha Ön a dokumentumokat Europass-formátumban nyújtja be (pl. ha ún. oklevélmellékletet csatol a dokumentációhoz), azzal megkönnyíti oklevele megfeleltetését és elismerését.

Szakmai képesítések

Ezen a weboldalon a felsőfokú képesítések elismerésével kapcsolatban adunk tájékoztatást. A különböző szakmák, például az ápolói vagy az ügyvédi szakma gyakorlására jogosító oklevelek, azaz az ún. szakmai képesítések EU-tagországok közötti kölcsönös elismerésére más uniós szabályok vonatkoznak.

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz