Utolsó frissítés: 24/01/2019

Felsőfokú oklevelek elismerése

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

Nincs szó automatikus elismerésről

Az EU-tagországok nem ismerik el automatikusan a többi uniós országban kiadott felsőfokú okleveleket. Ezért ha Ön tanulmányait egy másik uniós országban kívánja folytatni, elképzelhető, hogy egyetemi, illetve főiskolai diplomáját a vonatkozó tagállami eljárásnak megfelelően el kell ismertetnie a helyi hatóságokkal. Ha már most biztos abban, hogy külföldön szeretne továbbtanulni, nézzen utána idejekorán, elismerik-e képesítését az adott országban.

A nemzeti oktatási rendszerek továbbra is az uniós tagországok kormányainak hatáskörébe tartoznak: a tagállamok szabadon alakíthatják ki a vonatkozó szabályokat, és arról is szabadon dönthetnek, elismerik-e vagy sem a másutt megszerzett felsőfokú képesítéseket.

Konkrét eset

Ha külföldön készül továbbtanulni, érdemes utánanéznie, elismerik-e ott diplomáját

Kathrin Németországban végezte az egyetemet. A diploma megszerzését követően Franciaországba költözött, hogy ott posztgraduális tanulmányokat folytasson. A francia hatóságok azonban nem ismerték el diplomáját, és felkérték, hogy képesítését francia egyetem által kiadott okmánnyal igazolja. Kathrin felvette a kapcsolatot az egyik franciaországi egyetemmel, mellyel sikerült diplomáját elismertetnie. Képesítését azonban az egyetem a licenciátus elnevezésű tudományos fokozatba sorolta, melyet a francia felsőoktatási rendszerben már három év alatt meg lehet szerezni, s amely Kathrin szerint alacsonyabb szintű képzettséget jelent, mint amilyet ő Németországban szerzett. Ennélfogva további két éven át egyetemi tanulmányokat kellett folytatnia a francia oktatási rendszerben, mielőtt jelentkezhetett az őt érdeklő posztgraduális kurzusra.

Az oklevelek „megfeleltetése"

A legtöbb esetben be lehet szerezni olyan hivatalos okmányt, mely meghatározza, hogy az Ön egyetemi diplomája a célország egyetemei által kiadott diplomák közül melyiknek feleltethető meg. Ennek érdekében forduljon a helyi ENIC/NARIC irodáhozen abban az országban, ahol oklevelét el szeretné ismertetni. Ez lehet az Ön származási országa is, ahová tanulmányait követően visszatér, de lehet egy másik EU-ország is, ahová továbbtanulás vagy munkavállalás céljából költözik.

Annak függvényében, hogy az Ön oklevelének elbírálására melyik országban és milyen célból kerül sor, az ENIC/NARIC iroda vagy maga végzi el ezt a feladatot, vagy továbbítja az Ön által benyújtott dokumentumokat az illetékes hatóságnak.

Mielőtt megindítaná a folyamatot, feltétlenül nézzen utána a következőknek:

Ha Ön a dokumentumokat Europass-formátumban nyújtja be (pl. ha ún. oklevélmellékletet csatol a dokumentációhoz), azzal megkönnyíti oklevele megfeleltetését és elismerését.

Szakmai képesítések

Ezen a weboldalon a felsőfokú képesítések elismerésével kapcsolatban adunk tájékoztatást. A különböző szakmák, például az ápolói vagy az ügyvédi szakma gyakorlására jogosító oklevelek, azaz az ún. szakmai képesítések EU-tagországok közötti kölcsönös elismerésére más uniós szabályok vonatkoznak.

Gyakran feltett kérdések

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: