Utolsó frissítés: 03/04/2020

Felsőfokú oklevelek elismerése

Önt is érinti a brexit?

Nincs szó automatikus elismerésről

Az EU-tagországok nem ismerik el automatikusan a többi uniós országban kiadott felsőfokú okleveleket. Ezért ha Ön tanulmányait egy másik uniós országban kívánja folytatni, elképzelhető, hogy egyetemi, illetve főiskolai diplomáját a vonatkozó tagállami eljárásnak megfelelően el kell ismertetnie a helyi hatóságokkal. Ha már most biztos abban, hogy külföldön szeretne továbbtanulni, nézzen utána idejekorán, elismerik-e képesítését az adott országban.

A nemzeti oktatási rendszerek továbbra is az uniós tagországok kormányainak hatáskörébe tartoznak: a tagállamok szabadon alakíthatják ki a vonatkozó szabályokat, és arról is szabadon dönthetnek, elismerik-e vagy sem a másutt megszerzett felsőfokú képesítéseket.

Konkrét eset

Ha külföldön készül továbbtanulni, érdemes utánanéznie, elismerik-e ott diplomáját

Kathrin Németországban végezte az egyetemet. A diploma megszerzését követően Franciaországba költözött, hogy ott posztgraduális tanulmányokat folytasson. A francia hatóságok azonban nem ismerték el diplomáját, és felkérték, hogy képesítését francia egyetem által kiadott okmánnyal igazolja. Kathrin felvette a kapcsolatot az egyik franciaországi egyetemmel, mellyel sikerült diplomáját elismertetnie. Képesítését azonban az egyetem a licenciátus elnevezésű tudományos fokozatba sorolta, melyet a francia felsőoktatási rendszerben már három év alatt meg lehet szerezni, s amely Kathrin szerint alacsonyabb szintű képzettséget jelent, mint amilyet ő Németországban szerzett. Ennélfogva további két éven át egyetemi tanulmányokat kellett folytatnia a francia oktatási rendszerben, mielőtt jelentkezhetett az őt érdeklő posztgraduális kurzusra.

Az oklevelek „megfeleltetése"

A legtöbb esetben be lehet szerezni olyan hivatalos okmányt, mely meghatározza, hogy az Ön egyetemi diplomája a célország egyetemei által kiadott diplomák közül melyiknek feleltethető meg. Ennek érdekében forduljon a helyi ENIC/NARIC irodáhozen abban az országban, ahol oklevelét el szeretné ismertetni. Ez lehet az Ön származási országa is, ahová tanulmányait követően visszatér, de lehet egy másik EU-ország is, ahová továbbtanulás vagy munkavállalás céljából költözik.

Annak függvényében, hogy az Ön oklevelének elbírálására melyik országban és milyen célból kerül sor, az ENIC/NARIC iroda vagy maga végzi el ezt a feladatot, vagy továbbítja az Ön által benyújtott dokumentumokat az illetékes hatóságnak.

Mielőtt megindítaná a folyamatot, feltétlenül nézzen utána a következőknek:

Ha Ön a dokumentumokat Europass-formátumban nyújtja be (pl. ha ún. oklevélmellékletet csatol a dokumentációhoz), azzal megkönnyíti oklevele megfeleltetését és elismerését.

Szakmai képesítések

Ezen a weboldalon a felsőfokú képesítések elismerésével kapcsolatban adunk tájékoztatást. A különböző szakmák, például az ápolói vagy az ügyvédi szakma gyakorlására jogosító oklevelek, azaz az ún. szakmai képesítések EU-tagországok közötti kölcsönös elismerésére más uniós szabályok vonatkoznak.

Gyakran feltett kérdések

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Oldal megosztása: