A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Utolsó frissítés : 12/03/2018

Egészségbiztosítás

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

 • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánEnglish
 • Uniós kiadványok a brexit témakörébenEnglish
 • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanEnglish

Az, hogy melyik EU-tagország felelős az Ön társadalombiztosításáért, azon belül pedig az Ön egészségbiztosításáért, nem az Ön állampolgárságától, hanem attól függ, hol és milyen jogállásban dolgozik, illetve hol lakik. Feltétlenül nézzen utána, melyik ország szociális ellátórendszerébe tartozik! Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

Ha Ön nem tudja biztosan, milyen jogok illetik meg, és szeretne tájékozódni erről, mielőtt egészségügyi ellátást vesz igénybe, forduljon az egészségügyért felelős nemzeti kapcsolattartó pontok valamelyikéhez. Minden uniós országban van legalább egy ilyen iroda, ahol felvilágosítással tudnak szolgálni arról, hogy jogosult-e Ön az igénybe vett egészségügyi ellátások költségeinek visszatérítésére, és van-e a visszatérítésnek felső határa.

Külön feltételek vonatkoznak az egészségügyi ellátásra a következő esetekben:

Ha a munkavállalás helye és a lakóhely nem ugyanabban az országban van

Ha Ön nem abban az országban dolgozik, ahol a lakóhelye van, akkor Ön a határ mindkét oldalán jogosult egészségügyi ellátásra.

Jelentkezzen be az egészségügyi ellátórendszerbe abban az országban, ahol dolgozik, és szerezze be az S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) az egészségbiztosítási hatóságoktól. Ez a dokumentum feljogosítja Önt és hozzátartozóit, hogy egészségügyi ellátásban részesüljenek abban az országban, ahol élnek.

A legtöbb uniós országban az Ön hozzátartozóit is ugyanazok a jogosultságok illetik meg, mint Önt, ha Ön munkahellyel és egészségbiztosítással rendelkezik ott.

Ha Ön Dániában, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Horvátországban, Írországban, Izlandon, Norvégiában vagy Svédországban dolgozik, és ott biztosítottnak minősül, akkor hozzátartozói a következő feltételekkel részesülhetnek egészségügyi ellátásban az Ön munkahelye szerinti országban:

 • a családtag ellátása az adott országban való tartózkodása alatt válik egészségügyi okokból szükségessé, az ellátás jellegét és a tartózkodás várható időtartamát is figyelembe véve;
 • megállapodás van érvényben az érintett országok/hatóságok között;
 • beszerezték az S2 nyomtatványt (ez a korábbi E 112 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságától, ahol Ön dolgozik, s ezáltal előzetesen engedélyt kértek és kaptak az ellátás igénybevételére.

Beteg gyermek ápolása

Ha Ön határ menti ingázóként munkahelyén szabadságot vesz ki azért, hogy beteg gyermekét ápolja, akkor érdeklődje meg egészségbiztosítójától, nem jogosult-e ellátásokra. Ha gyermeke az Ön házastársával együtt abban az országban van biztosítva, ahol Önök élnek, akkor előfordulhat, hogy Ön a fent említett esetben nem jogosult ellátásokra.

Rövid (két évnél rövidebb) időre kiküldött munkavállalók

Ha Ön rövid (2 évnél rövidebb) ideig kiküldetésben dolgozik külföldön, maradhat annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerében biztosítva, ahonnan kiküldték, és amelyik az Ön társadalombiztosításáért felelős.

Kérjen S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságaitól, ahonnan kiküldték. Ez a dokumentum felhatalmazza Önt és családtagjait, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe.

Érkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségbiztosítási hatóságaihoz.

Kirendelt köztisztviselők

Külföldön dolgozó köztisztviselőként Ön a lakóhelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátásra.

Kérjen S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságaitól, amelynek köztisztviselője. Ez a dokumentum felhatalmazza Önt és családtagjait, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe.

Érkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségbiztosítási hatóságaihoz.

Diákok, kutatók, gyakornokok külföldön

Ha Ön uniós tagország állampolgáraként másik EU-tagállamban készül tanulmányokat vagy kutatást folytatni, szakmai gyakorlaton részt venni, vagy szakképzésben részesülni, a fogadó országban teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkeznie.

 • Ha Ön nem áll alkalmazásban, az európai egészségbiztosítási kártya megoldást jelenthet, feltéve hogy Ön jogosult rá.
 • Ha Ön alkalmazásban áll a fogadó országban, be kell jelentkeznie valamelyik ottani egészségi ellátórendszerbe.

  Egyes doktoranduszhallgatók helyi munkavállalónak minősülhetnek, és a fogadó ország jogszabályai értelmében be kell jelentkezniük a helyi ellátórendszerbe vagy magánbiztosítást kell kötniük.

 • Ha Önt egyeteme vagy kutatóintézete küldi ki meghatározott időre egy másik tagállambeli egyetemre vagy kutatóintézetbe, akkor kiküldetésének időtartamára Ön az otthoni egészségpénztár biztosítottja marad. Elutazása előtt ki kell váltania az európai egészségbiztosítási kártyát vagy az S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány).

Tájékozódjon hazájában az egészségbiztosítónál vagy a nemzeti kapcsolattartó pontnál arról, hogy a tervezett külföldi tartózkodás teljes időtartama alatt fedezik-e az Ön egészségügyi ellátásának költségeit. Pozitív válasz esetén egyszerűbbé teszi az adminisztrációt, ha Ön érvényes európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezik.

Néhány tagállami egészségbiztosító azonban csak korlátozott ideig téríti meg a más országban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit. Gyakran ez a helyzet az idősebb (28 vagy 30 év feletti) diákok, és a külföldi képzésen részt vevő munkavállalók esetében. Ha az Ön esetében is ez a helyzet, akkor Önnek be kell lépnie az adott ország állami egészségbiztosítási rendszerébe vagy valamelyik magánpénztárba.

Konkrét eset

Érdemes alaposan tájékozódni a helyi társadalombiztosítási szabályokról

Wim belga állampolgár, aki egyetemi diplomáját Hollandiában kívánta megszerezni. Hollandiába költözése előtt kiváltotta az európai egészségbiztosítási kártyát. Úgy tervezte, hogy tanulmányai során részmunkaidős állást vállal. Hollandiában azonban kötelező belépni az állami egészségbiztosítási rendszerbe annak, aki munkát akar vállalni az országban, még akkor is, ha az illető rendelkezik érvényes európai egészségbiztosítási kártyával. A biztosítás díja egy évre hozzávetőleg 1100 eurót tesz ki. Az egészségbiztosítási alapdíj miatt a hollandiai munkavállalás költségesebbnek bizonyult, mint ahogy azt Wim remélte.

Nyugdíjasok

Egészségbiztosítás a lakóhely szerinti országban

 • Ha Ön nyugdíjat kap abban az országban, ahol él: Ön hozzátartozóival együtt az adott ország egészségügyi ellátórendszerébe tartozik – függetlenül attól, hogy Ön kap vagy sem más országoktól nyugdíjat.
 • Ha Ön nem kap nyugdíjat vagy bármilyen más jövedelmet a lakóhelye szerinti országban: akkor Ön annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerébe tartozik, ahol a leghosszabb ideig volt biztosított.

Konkrét eset

Ismerje meg az egészségügyi rendszert új lakóhelyén

Nicolas majdnem egész életében Franciaországban élt és dolgozott, kivéve azt a néhány évet, amikor fiatal korában Olaszországban vállalt munkát pincérként.

Nicolas nyugdíjba vonulásakor Olaszországba akar költözni. A nyugdíja két részből fog állni: egy olasz nyugdíjból, amely az Olaszországban, illetve egy francia nyugdíjból, amely a Franciaországban munkával töltött évek alapján jár neki.

Mivel állandó tartózkodási helye Olaszország, ÉS mivel az olasz hatóságtól kap öregségi nyugdíjat, Nicolas az olasz egészségbiztosítási rendszerhez tartozik, és már nem tagja a francia rendszernek.

Kérjen S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) a kérdéses ország egészségbiztosítási hatóságaitól.

Érkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségbiztosítási hatóságaihoz.

Ez az igazolás teljes körű egészségügyi ellátáshoz biztosít jogosultságot az Ön számára a lakóhelye szerinti országban.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott

Elméletileg Ön és családja teljes körű orvosi ellátásra kizárólag a lakóhelye szerinti országban jogosult. Ha azonban a nyugdíjat folyósító ország egyike az alábbi listán szereplő országoknak, Ön és hozzátartozói teljes körű egészségbiztosításra jogosultak mindkét országban: az Önnek nyugdíjat folyósító, illetve a lakóhelyük szerinti országban is.

 

Ausztria

Németország

Hollandia

Belgium

Görögország

Lengyelország

Bulgária

Magyarország

Szlovénia

Ciprus

Izland

Spanyolország

Cseh Köztársaság

Liechtenstein

Svédország

Franciaország

Luxemburg

Svájc

Amennyiben Ön olyan országban fizetett nyugdíjjárulékot, amely nem szerepel a fenti listán, kizárólag a lakóhelye szerinti országban lesz jogosult teljes körű egészségbiztosításra.

Ha Ön korábban határ menti ingázó volt

Amennyiben legutolsó munkahelyén Ön határ menti ingázó volt, azaz egy bizonyos országban élt, de egy másikba járt dolgozni, Önre a következők vonatkoznak:

Kezelés folytatása

Nyugdíjasként Ön továbbra is igénybe veheti azt a kezelést, amely abban az országban kezdődött, ahol Ön nyugdíjazása előtt dolgozott.

Ez az Ön hozzátartozóira is érvényes, ha kezelésük a következő országok valamelyikében kezdődött:

 

Ausztria

Görögország

Hollandia

Belgium

Magyarország

Lengyelország

Bulgária

Olaszország

Portugália

Ciprus

Lettország

Románia

Cseh Köztársaság

Liechtenstein

Szlovákia

Észtország

Litvánia

Szlovénia

Franciaország

Luxemburg

Spanyolország

Németország

Málta

Svájc

Ha szeretné folytatni a korábbi munkahelye szerinti országban megkezdett kezelést, S3 nyomtatványt kell benyújtania a szóban forgó ország egészségügyi hatóságainak.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott, illetve ahol jelenleg él

Amennyiben a nyugdíjazását megelőző öt év alatt legalább két évig határ menti ingázóként dolgozott, Ön mind a lakóhelye szerinti, mind a korábbi munkahelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni.

Utóbbi a hozzátartozóira is vonatkozik, amennyiben az Ön jelenlegi lakóhelye szerinti ország és az az ország, ahol korábban dolgozott, egyaránt szerepel a következő listán:

 

Ausztria

Németország

Spanyolország

Belgium

Luxemburg

Franciaország

Portugália

Ha a korábbi munkahelye szerinti országban kíván egészségügyi ellátást igénybe venni, és annak finanszírozása már nem az ottani egészségügyi hatóság hatáskörébe tartozik, S3 nyomtatványt kell benyújtania a kérdéses hatóságnak. S3 nyomtatványt attól az egészségügyi intézménytől tud kérni, amely az Ön egészségügyi ellátásának fedezetéért felelős.

A nemzeti egészségügyi ellátórendszerek jelentősen eltérnek egymástól Európában

Az uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogyan szabályozzák saját területükön az ellátásokra és a szolgáltatásokra való jogosultságokat. Például ha Ön a jelenlegi lakóhelye szerinti országban igényel orvosi ellátást, valószínűleg nem pontosan ugyanazokra a szolgáltatásokra lesz jogosult, és nem ugyanazon az áron, mint hazájában.

A súlyos félreértések és komoly problémák elkerülése végett érdemes kiutazás előtt tájékozódnia a célország társadalombiztosítási rendszeréről, illetve felvennie a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartó ponttal.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen az új lakóhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszere

Susanne egész életében Németországban dolgozott, de nyugdíjazásakor Spanyolországba költözött. Amikor megbetegedett, egy magáncéget bízott meg otthoni ápolásával, mivel Spanyolországban az állami egészségbiztosítás nem terjed ki az otthoni gondozásra.

Az otthoni ápolásra vonatkozó német biztosítása fedezte a költségek egy részét, de Susanne önrésze sokkal magasabb lett, mint az az összeg, amit Németországban kellett volna fizetnie hasonló helyzetben. Ez a német és a spanyol ellátási rendszerek közötti eltérésekből adódott.

Különbségek a rokkantsági szint megállapításában

Ha Ön rokkantsági nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást igényel, előfordulhat, hogy minden egyes ország, ahol élete folyamán dolgozott, ragaszkodni fog ahhoz, hogy külön-külön orvosi vizsgálatnak vesse Önt alá. Elképzelhető, hogy az egyik ország az Ön rokkantságának mértékét súlyosnak minősíti, egy másik pedig egyáltalán nem nyilvánítja Önt munkaképtelennek.

További információk a rokkantsági nyugdíjakról Európában

Kapcsolódó weboldalak:

Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz