Utolsó frissítés: 23/11/2022

Egészségbiztosítás

Az, hogy melyik EU-tagország felelős az Ön társadalombiztosításáért, azon belül pedig az egészségbiztosításáért, nem az Ön állampolgárságától függ, hanem attól, hogy hol lakik, hol dolgozik, és mi a jogállása. Feltétlenül nézzen utána, melyik ország társadalombiztosítási rendszerébe tartozik! Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

Ha nem tudja biztosan, milyen jogok illetik meg, és szeretne erről tájékozódni, mielőtt egészségügyi ellátást vesz igénybe, forduljon a nemzeti kapcsolattartó pontok valamelyikéhez.

Külön feltételek vonatkoznak az egészségügyi ellátásra a következő esetekben:

A munkavállalás helye és a lakóhely nem ugyanabban az országban van

Ha Ön az uniós tagállamok valamelyikében (vagy Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban) dolgozik, és egy másik uniós tagállamban lakik, mindkét országban ugyanolyan feltételekkel jogosult orvosi ellátásra, mint a szóban forgó országban biztosított személyek.

Ahhoz, hogy ezzel a joggal élhessen, be kell jelentkeznie az egészségbiztosítási rendszerbe abban az országban, ahol dolgozik, és be kell szereznie az illetékes egészségbiztosítási hatóságtól az S1 nyomtatványt (volt E106 nyomtatvány). Ez a dokumentum feljogosítja Önt arra, hogy egészségügyi ellátást vegyen igénybe abban az országban, ahol él.

Az Ön egészségbiztosítása alapján családtagjai is jogosultak orvosi ellátásra, ha az uniós országok valamelyikében élnek. Ha azonban Ön határ menti ingázóként az EU-országok egyikében él és Dániában, Írországban, Horvátországban, Finnországban, Svédországban, Izlandon, Norvégiában vagy az Egyesült Királyságban dolgozik, családtagjai ott-tartózkodásuk alatt csak meghatározott körülmények között jogosultak orvosi ellátásra az adott országban – például akkor, ha a kezelés feltétlenül szükséges.

Beteg gyermek ápolása

Ha Ön határ menti ingázó, érdeklődje meg egészségbiztosítójától, hogy jogosult-e gyermekápolási táppénzre, amikor beteg gyermekével otthon kell maradnia. Ha gyermeke az Ön házastársával együtt biztosítva van abban az országban, ahol közösen élnek, előfordulhat, hogy Ön a fent említett esetben nem jogosult ellátásokra.

Rövid (2 évnél rövidebb) ideig tartó külföldi kiküldetés

Ha Ön rövid (2 évnél rövidebb) ideig kiküldetésben dolgozik külföldön, maradhat annak az országnak az egészségbiztosítási rendszerében biztosítva, ahonnan kiküldték.

Ha átköltözik abba az országba, ahol kiküldetésben van, feltétlenül váltson ki S1 nyomtatványt (korábbi E106 nyomtatvány) a hazájában működő egészségbiztosítótól. Ez a dokumentum feljogosítja Önt és családtagjait arra, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol dolgozni fog, nyújtsa be az S1 nyomtatványt a helyi egészségbiztosítónak.

Több országban dolgozó munkavállalók

Ha Ön több uniós országban dolgozik, de szakmai tevékenységének legalább 25%-át (munkaidő és/vagy jövedelem alapján) abban az országban folytatja, ahol él, akkor rendszerint a lakhelye szerinti ország egészségbiztosítási rendszere fedezi egészségügyi ellátását.

Külön szabályok vonatkoznak azonban arra az esetre, ha Ön – akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként – csak más országokban dolgozik, a lakóhelye szerinti országban nem. Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

Diákok, kutatók, gyakornokok külföldön

Ha Ön uniós ország állampolgáraként másik EU-tagállamban folytat tanulmányokat, végez kutatómunkát, illetve vesz részt szakmai gyakorlaton vagy szakképzésben, a fogadó országban teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkeznie.

 • Ha Ön nem áll alkalmazásban, megoldást jelenthet,ha kiváltja európai egészségbiztosítási kártyájátKülső honlaphoz vezető link – feltéve hogy jogosult rá.
 • Ha Ön alkalmazásban áll a fogadó országban, be kell jelentkeznie a helyi egészségbiztosítási rendszerbe.

  Figyelmeztetés

  Egyes doktoranduszhallgatók helyi munkavállalónak minősülhetnek. Ebben az esetben a fogadó ország jogszabályai értelmében be kell jelentkezniük a helyi egészségbiztosítási rendszerbe, vagy magán-egészségbiztosítást kell kötniük.

 • Ha Önt egyeteme vagy kutatóintézete küldi ki meghatározott időre (kevesebb mint 2 évre) egy másik tagállambeli egyetemre vagy kutatóintézetbe, akkor kiküldetésének időtartamára Ön az otthoni egészségbiztosítási rendszer biztosítottja marad. Kiküldetésének megkezdése előtt ne feledje kiváltani európai egészségbiztosítási kártyájátKülső honlaphoz vezető link, ha pedig kiköltözik a kiküldetés helye szerinti országba, szerezze be az S1 nyomtatványt (korábbi E106 nyomtatvány).

Tájékozódjon hazájában az egészségbiztosítónál vagy a nemzeti kapcsolattartó pontnál arról, hogy a tervezett külföldi tartózkodás teljes időtartama alatt fedezik-e az Ön egészségügyi ellátásának költségeit. Pozitív válasz esetén egyszerűbbé teszi az adminisztrációt, ha Ön érvényes európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezik.

Fontos tudni, hogy egyes országok egészségbiztosítói csak korlátozott ideig térítik meg a más EU-országban igénybe vett egészségügyi ellátások költségeit. Gyakran ez a helyzet az idősebb (28 vagy 30 év feletti) diákok, és a külföldi képzésben részt vevő munkavállalók esetében. Ha Ön ebbe a helyzetbe kerül, be kell lépnie a fogadó ország egészségbiztosítási rendszerébe vagy valamelyik magánpénztárba.

Nyugdíjasok

Egészségbiztosítás a lakhely szerinti országban

 • Ha Ön nyugdíjat kap abban az országban, ahol él: Ön hozzátartozóival együtt az adott ország egészségbiztosítási rendszerébe tartozik – akkor is, ha más országoktól is kap nyugdíjat.
 • Ha Ön nem kap nyugdíjat vagy bármilyen más jövedelmet a lakhelye szerinti országban: Ön és családtagjai akkor részesülhetnek orvosi ellátásban a lakóhely szerinti országban, ha Ön jogosult lenne orvosi ellátásra a nyugdíját folyósító országban.
  – Önnek S1 nyomtatványt (korábbi E106 nyomtatvány) kell igényelnie az illetékes egészségbiztosítási hatóságtól a nyugdíját folyósító országban.
  Amikor megérkezik abba az országba, ahova költözik, jegyeztesse be az S1 nyomtatványt az ottani illetékes egészségbiztosítási hatóságnál. Ez az igazolás feljogosítja Önt arra, hogy teljes körű egészségügyi ellátást vegyen igénybe a lakóhelye szerinti országban.
   

Konkrét eset

Feltétlenül nézzen utána, melyik ország egészségbiztosítási rendszerébe tartozik!

Nicolas majdnem egész életében Franciaországban élt és dolgozott, kivéve azt a néhány évet, amikor fiatalabb korában Olaszországban vállalt munkát pincérként.

Nyugdíjba vonulásakor Nicolas Olaszországba költözött. A nyugdíja két részből áll tehát: egy olasz nyugdíjból, amely az Olaszországban, illetve egy francia nyugdíjból, amely a Franciaországban munkával töltött évei alapján jár neki.

Mivel állandó tartózkodási helye Olaszország, ÉS az olasz hatóságtól is kap öregségi nyugdíjat, Nicolas egészségügyi ellátásának költségeit Olaszország fedezi, és nem Franciaország.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott

Elméletileg Ön és családja teljes körű orvosi ellátásra kizárólag a lakhelye szerinti országban jogosult. Ha azonban a nyugdíját folyósító ország egyike az alábbi listán szereplő országoknak, Ön és hozzátartozói mindkét országban jogosultak orvosi ellátásra: az Önnek nyugdíjat folyósító, illetve az új lakhelyük szerinti országban is.

 
 

Ausztria

Németország

Hollandia

Belgium

Görögország

Lengyelország

Bulgária

Magyarország

Szlovénia

Ciprus

Izland

Spanyolország

Csehország

Liechtenstein

Svédország

Franciaország

Luxemburg

Svájc

Figyelmeztetés

Ha Ön olyan országtól kapja a nyugdíját, amely nem szerepel a felsoroltak között, kizárólag a lakhelye szerinti országban lesz jogosult teljes körű egészségügyi ellátásra.

Nyugdíjba vonult határ menti ingázók

Ha közvetlenül a nyugdíjba vonulása előtt munkavállalóként Ön határ menti ingázó volt, azaz a határ túloldalára járt át dolgozni, és idős kora vagy rokkantsága miatt vonult nyugdíjba, Önre a következők vonatkoznak:

Kezelés folytatása

Ön nyugdíjba vonulása után továbbra is igénybe veheti azt a kezelést, amely abban az országban kezdődött, ahol Ön nyugdíjazása előtt dolgozott.

Ez az Ön hozzátartozóira is érvényes, ha kezelésük a következő országok valamelyikében kezdődött:

 
 

Ausztria

Görögország

Hollandia

Belgium

Magyarország

Lengyelország

Bulgária

Olaszország

Portugália

Ciprus

Lettország

Románia

Csehország

Liechtenstein

Szlovákia

Észtország

Litvánia

Szlovénia

Franciaország

Luxemburg

Spanyolország

Németország

Málta

Svájc

Ha szeretné folytatni a korábbi munkahelye szerinti országban megkezdett kezelést, S3 nyomtatványt kell benyújtania a szóban forgó ország egészségügyi hatóságainak.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott, illetve ahol jelenleg él

Ha a nyugdíjazását megelőző öt évben legalább két évig határ menti ingázóként dolgozott, Ön mind a lakhelye szerinti, mind a korábbi munkahelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni.

Ön a hozzátartozóival együtt jogosult egészségügyi ellátásra a korábbi munkahelye szerinti országban, ha a kérdéses ország az Ön jelenlegi lakhelye szerinti országgal együtt szerepel a következő felsorolásban:

 
 

Ausztria

Németország

Spanyolország

Belgium

Luxemburg

Franciaország

Portugália

Ha a korábbi munkahelye szerinti országban kíván egészségügyi ellátást igénybe venni, és ha az ottani hatóságoknak már nem feladatuk, hogy az Ön egészségügyi ellátását fedezzék, ÖnnekS3 nyomtatványt kell benyújtania nekik. S3 nyomtatványt az Ön egészségügyi ellátását fedező egészségbiztosítótól tud kiváltani.

Álláskeresők

Ha Ön munkanélküli-ellátásban részesül valamelyik uniós országban, és úgy dönt, hogy álláskeresés céljából egy másik uniós országba költözik, kiutazása előtt váltsa ki magának és családtagjainak az európai egészségbiztosítási kártyát. Az európai egészségbiztosítási kártya azonban csak a szükséges orvosi ellátáshoz (pl. sürgősségi ellátáshoz) ad Önnek és családtagjainak jogosultságot addig, ameddig Ön munkanélküli-ellátásban részesül.

Ha Ön úgy dönt, hogy egy másik EU-tagállamba költözik munkakeresés céljából, és egyetlen uniós országban sincs biztosítása, a társadalombiztosítási intézmények határoznak arról, melyik ország rendszere fedezze az Ön egészségügyi ellátását. Valószínűleg Önnek abban az országban kell majd egészségbiztosítással rendelkeznie, ahova költözik.

Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

A nemzeti egészségügyi ellátórendszerek jelentősen eltérnek egymástól Európában

Az uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogyan szabályozzák saját területükön az ellátásokra és az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságokat.

A súlyos félreértések és komoly problémák elkerülése végett Önnek a kiutazás előtt érdemes tájékozódnia a célország társadalombiztosítási rendszeréről, illetve felvennie a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartó ponttal.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen az új lakhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszere

Susanne egész életében Németországban dolgozott, de nyugdíjazásakor Spanyolországba költözött. Amikor megbetegedett, magáncégtől vett igénybe otthonápolási szolgáltatást, mivel Spanyolországban az állami egészségbiztosítás nem terjed ki az otthoni gondozásra.

Az otthonápolásra vonatkozó német biztosítása fedezte a költségek egy részét, de Susanne önrésze sokkal magasabb lett annál, amit Németországban kellett volna fizetnie hasonló helyzetben. Ez a német és a spanyol ellátási rendszerek közötti eltérésekből adódott.

Különbségek a rokkantsági szint megállapításában

Ha Ön rokkantsági nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást igényel, előfordulhat, hogy minden egyes ország, ahol élete folyamán dolgozott, ragaszkodni fog ahhoz, hogy külön-külön orvosi vizsgálatnak vesse Önt alá. Elképzelhető, hogy az egyik ország az Ön rokkantságának mértékét súlyosnak minősíti, egy másik pedig egyáltalán nem nyilvánítja Önt munkaképtelennek.

További információk az európai rokkantsági nyugdíjakról

Lásd még:

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: