Utolsó frissítés: 10/06/2022

Egészségbiztosítás

Az, hogy melyik EU-tagország felelős az Ön társadalombiztosításáért, azon belül pedig az Ön egészségbiztosításáért, nem az Ön állampolgárságától, hanem attól függ, hol és milyen jogállásban dolgozik, illetve hol lakik. Feltétlenül nézzen utána, melyik ország szociális ellátórendszerébe tartozik! Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

Ha Ön nem tudja biztosan, milyen jogok illetik meg, és szeretne tájékozódni erről, mielőtt egészségügyi ellátást vesz igénybe, forduljon az egészségügyért felelős nemzeti kapcsolattartó pontok valamelyikéhez. Minden uniós országban van legalább egy ilyen iroda, ahol felvilágosítással tudnak szolgálni arról, hogy jogosult-e Ön az igénybe vett egészségügyi ellátások költségeinek visszatérítésére, és van-e a visszatérítésnek felső határa.

Külön feltételek vonatkoznak az egészségügyi ellátásra a következő esetekben:

A munkavállalás helye és a lakóhely nem ugyanabban az országban van

Ha Ön nem abban az országban dolgozik, ahol a lakóhelye van, akkor Ön mindkét országban jogosult egészségügyi ellátásra.

Ne feledkezzen meg arról, hogy be kell jelentkeznie az egészségügyi ellátórendszerbe abban az országban, ahol dolgozik, és be kell szereznie az illetékes egészségbiztosítási hatóságtól az S1 nyomtatványt (volt E 106 nyomtatvány). Ez a dokumentum feljogosítja Önt arra, hogy egészségügyi ellátást vegyen igénybe abban az országban, ahol él.

Az Ön egészségbiztosítása alapján az Ön családtagjai is jogosultak orvosi ellátásra, ha az uniós országok valamelyikében élnek. Ha azonban Ön határ menti ingázóként az EU-országok egyikében él és Dániában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Izlandon, Finnországban, Horvátországban, Norvégiában vagy Svédországban dolgozik, családtagjai ott-tartózkodásuk alatt csak meghatározott körülmények között, pl. sürgősségi ellátást igénylő esetekben jogosultak orvosi ellátásra az adott országban.

Beteg gyermek ápolása

Ha Ön határ menti ingázó, érdeklődje meg egészségbiztosítójától, hogy jogosult-e gyermekápolási táppénzre, amennyiben beteg gyermekével otthon kell maradnia. Ha gyermeke az Ön házastársával együtt abban az országban van biztosítva, ahol Önök élnek, akkor előfordulhat, hogy Ön a fent említett esetben nem jogosult ellátásokra.

Rövid (2 évnél rövidebb) ideig tartó külföldi kiküldetés

Ha Ön rövid (2 évnél rövidebb) ideig kiküldetésben dolgozik külföldön, maradhat annak az országnak az egészségügyi ellátórendszerében biztosítva, ahonnan kiküldték.

Fontos, hogy kiutazás előtt beszerezze az illetékes egészségbiztosítási hatóságtól az S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106-os nyomtatvány). Ez a dokumentum felhatalmazza Önt és családtagjait, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol dolgozni fog, nyújtsa be az S1 nyomtatványt az ottani egészségbiztosítási hatóságnak.

Több országban dolgozó munkavállalók

Ha Ön több uniós országban dolgozik, de szakmai tevékenységének legalább 25%-át (munkaidő és/vagy jövedelem alapján) abban az országban folytatja, ahol él, akkor rendszerint a lakóhelye szerinti ország egészségbiztosítási rendszere fedezi az Ön egészségügyi ellátását.

Külön szabályok alkalmazandók azonban arra az esetre, ha Ön akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként csak más országokban dolgozik, a lakóhelye szerinti országban nem. Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

Kirendelt köztisztviselők

Külföldre kirendelt köztisztviselőként Ön a lakóhelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátásra.

Ehhez S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) kell igényelnie annak az országnak az egészségbiztosítási hatóságától, ahol köztisztviselőként alkalmazásban van. Ez a dokumentum felhatalmazza Önt és családtagjait, hogy kinntartózkodásuk alatt bármikor egészségügyi ellátást vegyenek igénybe.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol dolgozni fog, nyújtsa be az S1 nyomtatványt az ottani egészségbiztosítási hatóságnak.

Diákok, kutatók, gyakornokok külföldön

Ha Ön uniós tagország állampolgáraként másik EU-tagállamban folytat tanulmányokat, végez kutatást, illetve vesz részt szakmai gyakorlaton vagy szakképzésen, a fogadó országban teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkeznie.

  • Ha Ön nem áll alkalmazásban, az európai egészségbiztosítási kártya megoldást jelenthet, feltéve hogy Ön jogosult rá.
  • Ha Ön alkalmazásban áll a fogadó országban, be kell jelentkeznie valamelyik ottani egészségi ellátórendszerbe. +

    Figyelmeztetés

    Egyes doktoranduszhallgatók helyi munkavállalónak minősülhetnek, és a fogadó ország jogszabályai értelmében be kell jelentkezniük a helyi ellátórendszerbe vagy magán-egészségbiztosítást kell kötniük.

  • Ha Önt egyeteme vagy kutatóintézete küldi ki meghatározott időre egy másik tagállambeli egyetemre vagy kutatóintézetbe, akkor kiküldetésének időtartamára Ön az otthoni egészségpénztár biztosítottja marad. Elutazása előtt ki kell váltania az európai egészségbiztosítási kártyát vagy az S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány).

Tájékozódjon hazájában az egészségbiztosítónál vagy a nemzeti kapcsolattartó pontnál arról, hogy a tervezett külföldi tartózkodás teljes időtartama alatt fedezik-e az Ön egészségügyi ellátásának költségeit. Pozitív válasz esetén egyszerűbbé teszi az adminisztrációt, ha Ön érvényes európai egészségbiztosítási kártyával rendelkezik.

Néhány tagállami egészségbiztosító azonban csak korlátozott ideig téríti meg a más EU-országban igénybe vett egészségügyi ellátás költségeit. Gyakran ez a helyzet az idősebb (28 vagy 30 év feletti) diákok, és a külföldi képzésen részt vevő munkavállalók esetében. Ha az Ön esetében is ez a helyzet, akkor Önnek be kell lépnie az adott ország állami egészségbiztosítási rendszerébe vagy valamelyik magánpénztárba.

Konkrét eset

Járjon utána, milyen társadalombiztosítási szabályok vannak hatályban abban az EU-országban, ahova készül.

Wim belga állampolgár, aki egyetemi diplomáját Hollandiában kívánta megszerezni. Hollandiába költözése előtt kiváltotta az európai egészségbiztosítási kártyát. Úgy tervezte, hogy tanulmányai során részmunkaidős állást vállal. Hollandiában azonban megtudta, hogy ott kötelező belépni az állami egészségbiztosítási rendszerbe annak, aki munkát akar vállalni az országban, és a biztosítás alapdíja egy évre kb. 1100 euró. Ez azoknak az esetében is így van, akik rendelkeznek egy másik ország illetékes hatósága által kiállított, érvényes európai egészségbiztosítási kártyával. Az egészségbiztosítási alapdíj miatt a hollandiai részmunkaidős munkavállalás költségesebbnek bizonyult, mint ahogy azt Wim remélte.

Nyugdíjasok

Egészségbiztosítás a lakóhely szerinti országban

  • Ha Ön nyugdíjat kap abban az országban, ahol él: Ön hozzátartozóival együtt az adott ország egészségbiztosítási rendszerébe tartozik – akkor is, ha Ön más országoktól is kap nyugdíjat.
  • Ha Ön nem kap nyugdíjat vagy bármilyen más jövedelmet a lakóhelye szerinti országban: Ön és családja akkor részesülhet orvosi ellátásban a lakóhely szerinti országban, ha Ön jogosult lenne orvosi ellátásra a nyugdíjat folyósító országban.

Konkrét eset

Feltétlenül nézzen utána, melyik ország egészségügyi ellátórendszerébe tartozik!

Nicolas majdnem egész életében Franciaországban élt és dolgozott, kivéve azt a néhány évet, amikor fiatalabb korában Olaszországban vállalt munkát pincérként.

Nicolas nyugdíjba vonulásakor Olaszországba költözött. A nyugdíja két részből áll tehát: egy olasz nyugdíjból, amely az Olaszországban, illetve egy francia nyugdíjból, amely a Franciaországban munkával töltött évei alapján jár neki.

Mivel állandó tartózkodási helye Olaszország, ÉS mivel az olasz hatóságtól kap öregségi nyugdíjat, Nicolas egészségügyi ellátásának költségeit Olaszország fedezi, és nem Franciaország.

Önnek S1 nyomtatványt (ez a korábbi E 106 nyomtatvány) kell igényelnie az illetékes egészségbiztosítási hatóságától abban az országban, ahonnan elköltözik.

Amikor megérkezik abba az országba, ahova költözik, nyújtsa be az S1 nyomtatványt az ottani illetékes hatóságnak. Ez az igazolás teljes körű egészségügyi ellátáshoz biztosít jogosultságot az Ön számára a lakóhelye szerinti országban.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott

Elméletileg Ön és családja teljes körű orvosi ellátásra kizárólag a lakóhelye szerinti országban jogosult. Ha azonban a nyugdíjat folyósító ország egyike az alábbi listán szereplő országoknak, Ön és hozzátartozói mindkét országban jogosultak orvosi ellátásra: az Önnek nyugdíjat folyósító, illetve az új lakóhelyük szerinti országban is.

+ + + + + + +
 

Ausztria

Németország

Hollandia

Belgium

Görögország

Lengyelország

Bulgária

Magyarország

Szlovénia

Ciprus

Izland

Spanyolország

Csehország

Liechtenstein

Svédország

Franciaország

Luxemburg

Svájc

Figyelmeztetés

Ha Ön olyan országban fizetett nyugdíjjárulékot, amely nem szerepel a fenti listán, kizárólag az új lakóhelye szerinti országban lesz jogosult teljes körű egészségbiztosításra.

Nyugdíjba vonult határ menti ingázók

Ha legutolsó munkahelyén Ön határ menti ingázó volt, azaz egy bizonyos országban élt, de egy másikba járt dolgozni, és idős kora vagy rokkantsága miatt vonult nyugdíjba, Önre a következők vonatkoznak:

Kezelés folytatása

Ön nyugdíjba vonulása után továbbra is igénybe veheti azt a kezelést, amely abban az országban kezdődött, ahol Ön nyugdíjazása előtt dolgozott.

Ez az Ön hozzátartozóira is érvényes, ha kezelésük a következő országok valamelyikében kezdődött:

+ + + + + + + + +
 

Ausztria

Görögország

Hollandia

Belgium

Magyarország

Lengyelország

Bulgária

Olaszország

Portugália

Ciprus

Lettország

Románia

Csehország

Liechtenstein

Szlovákia

Észtország

Litvánia

Szlovénia

Franciaország

Luxemburg

Spanyolország

Németország

Málta

Svájc

Ha szeretné folytatni a korábbi munkahelye szerinti országban megkezdett kezelést, S3 nyomtatványt kell benyújtania a szóban forgó ország egészségügyi hatóságainak.

Egészségbiztosítás abban az országban, ahol korábban dolgozott, illetve ahol él

Ha a nyugdíjazását megelőző öt évben legalább két évig határ menti ingázóként dolgozott, Ön mind a lakóhelye szerinti, mind a korábbi munkahelye szerinti országban jogosult egészségügyi ellátást igénybe venni.

Ön a hozzátartozóival együtt jogosult egészségügyi ellátásra a korábbi munkahely szerinti országban, ha az az ország, ahol jelenleg élnek és az is, ahol Ön korábban dolgozott, szerepel a következő listán:

+ + + +
 

Ausztria

Németország

Spanyolország

Belgium

Luxemburg

Franciaország

Portugália

Ha a korábbi munkahelye szerinti országban kíván egészségügyi ellátást igénybe venni, és annak finanszírozása már nem az ottani egészségügyi hatóság hatáskörébe tartozik, S3 nyomtatványt kell benyújtania a kérdéses hatóságnak. S3 nyomtatványt attól az egészségügyi hatóságtól igényelhet, amely az Ön egészségügyi ellátásának fedezetéért felelős.

Álláskeresők

Ha Ön munkanélküli-ellátásban részesül valamelyik uniós országban, és úgy dönt, hogy álláskeresés céljából egy másik uniós országba költözik, kiutazás előtt váltsa ki magának és családtagjainak az európai egészségbiztosítási kártyát. Az európai egészségbiztosítási kártya azonban csak a szükséges orvosi ellátáshoz (pl. sürgősségi ellátás) ad Önnek és családtagjainak jogosultságot addig, ameddig Ön munkanélküli-ellátásban részesül.

Ha Önnek, amikor úgy dönt, hogy egy másik EU-tagállamba költözik, és ott keres munkát, egyetlen uniós országban sincs biztosítása, a társadalombiztosítási intézmények határoznak arról, melyik ország rendszere fedezze az Ön egészségügyi ellátását. Valószínűleg Önnek abban az országban kell majd egészségbiztosítással rendelkeznie, ahova költözik.

Bővebben a témáról: társadalombiztosítás külföldön.

A nemzeti egészségügyi ellátórendszerek jelentősen eltérnek egymástól Európában

Az uniós országok szabadon dönthetnek arról, hogyan szabályozzák saját területükön az ellátásokra és az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultságokat.

A súlyos félreértések és komoly problémák elkerülése végett érdemes kiutazás előtt tájékozódnia a célország társadalombiztosítási rendszeréről, illetve felvennie a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartó ponttal.

Konkrét eset

Nézzen utána, milyen az új lakóhelye szerinti ország társadalombiztosítási rendszere

Susanne egész életében Németországban dolgozott, de nyugdíjazásakor Spanyolországba költözött. Amikor megbetegedett, magáncégtől vett igénybe otthonápolási szolgálatot, mivel Spanyolországban az állami egészségbiztosítás nem terjed ki az otthoni gondozásra.

Az otthonápolásra vonatkozó német biztosítása fedezte a költségek egy részét, de Susanne önrésze sokkal magasabb lett annál, amit Németországban kellett volna fizetnie hasonló helyzetben. Ez a német és a spanyol ellátási rendszerek közötti eltérésekből adódott.

Különbségek a rokkantsági szint megállapításában

Ha Ön rokkantsági nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást igényel, előfordulhat, hogy minden egyes ország, ahol élete folyamán dolgozott, ragaszkodni fog ahhoz, hogy külön-külön orvosi vizsgálatnak vesse Önt alá. Elképzelhető, hogy az egyik ország az Ön rokkantságának mértékét súlyosnak minősíti, egy másik pedig egyáltalán nem nyilvánítja Önt munkaképtelennek.

További információk a rokkantsági nyugdíjakról Európában

Lásd még:

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: