A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 24/04/2017

Jövedelemadózás külföldön

Melyik ország adóztathatja meg Önt?

Nincsenek az EU egész területére érvényes szabályok azt illetően, hogyan kell adózniuk a más EU-országban élő, tartózkodó, illetve dolgozó uniós polgároknak a jövedelmük után.

Ugyanakkor azonban az az ország, ahol Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik, rendszerint az Ön teljes - munkából vagy nem munkából származó, a világ bármely országában szerzett - jövedelmét megadóztathatja. Ebbe a világ bármely országában kapott munkabér, fizetés, nyugdíj, ingatlanból és más forrásból származó jövedelem, illetve ingatlan eladásából származó tőkenyereség beletartozik.

Mindegyik ország saját hatáskörében határozza meg az adóügyi illetőség fogalmát, de:

  • az esetek többségében az az ország minősül az adóügyi illetőség helye szerinti országnak, amelyben Ön évente több mint 6 hónapot tölt;
  • ha Ön évente kevesebb mint 6 hónapot tartózkodik hazáján kívül , másik EU-országban, akkor rendes körülmények között továbbra is a hazájában rendelkezik adóügyi illetőséggel.

 

Az alábbi linkre kattintva tájékozódhat az uniós országokban alkalmazott adókulcsokról, a nemzeti adóhatóságok elérhetőségéről, valamint az adóügyi illetőség tagállami definíciójáról:

Ország kiválasztása

* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Kettős illetőség

Egyes esetekben előfordulhat, hogy egyidejűleg két ország is úgy ítéli, hogy Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik a területén, és ennek megfelelően mindkettő meg akarja adóztatni az Ön teljes - a világ bármelyik országában - megszerzett jövedelmét. Szerencsére sok ország kötött egymással egyezményt a kettős adóztatás elkerülése érdekébenfrançaisDeutschEnglish. Ezek az egyezmények rendszerint szabályozzák azt a kérdést, hogy adott esetben a két ország közül melyik minősül az adóügyi illetőség helye szerinti országnak.

Ha az adóügyi egyezmény nem szolgál megoldással, vagy ha az Ön helyzete különösen bonyolult, vegye fel a kapcsolatot az egyik vagy mindkét érintett ország adóhatóságávalfrançaisDeutschEnglish , és kérje tőlük, hogy tisztázzák a helyzetet.

Kiküldött munkavállalók / Külföldi álláskeresők

Egyes esetekben Ön még akkor is saját hazájában rendelkezik adóügyi illetőséggel, és ott köteles adót fizetni, ha 6 hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, feltéve hogy állandó lakhelye továbbra is saját hazájában van, és hazájához erősebb személyes és gazdasági kötelék fűzi, mint ahhoz az országhoz, ahol az év nagyobb részét tölti. Ez lehet a helyzet például a határozott időre külföldre kiküldött munkavállalók és a külföldön elhelyezkedni próbáló álláskeresők esetében. Azt tanácsoljuk, forduljon az adóhatósághozfrançaisDeutschEnglish , és tájékozódjon arról, melyik ország szabályai vonatkoznak Önre.

Ilyen esetekben az is előfordulhat, hogy a fogadó ország is megadóztatja Önt - megtörténhet például, hogy helyi munkáltatója kifizetéskor adót von le az Ön béréből.

Ezen túlmenően az is előfordulhat, hogy az Ön hazája - függetlenül attól, hogy Ön továbbra is ott rendelkezik-e adóügyi illetőséggel, vagy sem - megadóztatja azt a jövedelmet, amelyre Ön a területén tesz szert (pl. az Ön ottani ingatlanából származó jövedelmet).

Ha Ön ilyen helyzetben találja magát, fontos, hogy tudja: van mód a kettős adózás elkerülésére. Feltétlenül nézzen utána, miképp előzheti meg, hogy ugyanazon jövedelem után kétszer kelljen adót fizetnie.

Fiktív adóügyi illetőség

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményekfrançaisDeutschEnglish közül több azt mondja ki, hogy Ön abban az országban rendelkezik adóügyi illetőséggel, ahol összes vagy „csaknem összes" jövedelmét szerzi, még akkor is, ha nem a kérdéses országban él. Egyes országok ilyen, ún. fiktív adóügyi illetőséggel ruházzák fel a határ menti ingázókat.

Az uniós szabályok mindegyik tagállamnak bizonyos fokú szabadságot biztosítanak ahhoz, hogy meghatározzák, a jövedelem hány százaléka minősüljön területükön „csaknem összes" jövedelemnek. Függetlenül azonban attól, hogy az adott tagállami szabályok értelmében Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik-e abban az országban, ahol összes vagy csaknem összes jövedelmét szerzi, a kérdéses országnak meg kell adnia Önnek ugyanazokat az adókedvezményeket és -mentességeket, amelyeket a területén lakó személyeknek biztosít.

Természetesen abban az esetben, ha Ön a munkavállalás helye szerinti országban ténylegesen részesül ugyanazokban az adókedvezményekben és -mentességekben, mint a helyi lakosok, nem számíthat arra, hogy a lakhelye szerinti országban is megkapja majd az ottani lakosoknak járó összes adókedvezményt és -mentességet. Jó, ha tudja, hogy a tagállami adóhatóságok információt cserélnek egymással annak érdekében, hogy Ön ne részesüljön egyazon jövedelem után kétszer is adókedvezményben, illetve adómentességben.

Egyenlő bánásmód

Az EU jogszabályai értelmében az adóügyi illetőség helye szerinti országnak ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben kell Önt megadóztatnia, mint saját állampolgárait, függetlenül attól, melyik EU-országról van szó. Így például abban az országban, ahol adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy ahol összes vagy csaknem összes jövedelmét szerzi, Ön jogosult a következőkre:

  • az összes igénybe vehető családi ellátásra, valamint a gyermekgondozási költségek adóból történő leírására, még akkor is, ha ezek a költségek másik EU-országban keletkeznek;
  • a jelzáloghitel-kamat adóból való leírására, még abban az esetben is, ha az Ön tulajdonát képező ingatlan egy másik EU-országban található;
  • együttes adózásra házastársával, amennyiben erre az adott országban lehetőség van.

Ha úgy érzi, hátrányos megkülönböztetés éri, kérjen személyre szabott tanácsot az ügyével kapcsolatban.

Nyilvános konzultációk
    Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
    Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz