Utolsó frissítés: 02/09/2022

Jövedelemadózás külföldön

Melyik ország adóztathatja meg Önt?

Nincsenek az EU egész területére érvényes szabályok azt illetően, hogyan kell adózniuk a más EU-országban élő, tartózkodó, illetve dolgozó uniós polgároknak a jövedelmük után.

Ugyanakkor azonban az az ország, ahol Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik, rendszerint az Ön teljes – munkából vagy nem munkából származó, a világ bármely országában szerzett – jövedelmét megadóztathatja. Ebbe a világ bármely országában kapott munkabér, nyugdíj, juttatás, ingatlanból és más forrásból származó jövedelem, illetve ingatlan eladásából származó tőkenyereség beletartozik.

Figyelmeztetés

A jövedelemadózás tekintetében az uniós országok rendszeresen információt cserélnek egymással annak érdekében, hogy fellépjenek az adócsalás és az adókijátszás ellen, és biztosítsák, hogy az adófizetők eleget tegyenek adófizetési kötelezettségeiknek. Ha Ön az ingatlanadóról, a helyi adókról, az ajándékozási vagy örökösödési adóról szeretne tájékozódni, forduljon a helyi adóhivatalhoz .

Mindegyik ország saját hatáskörében határozza meg az adóügyi illetőség fogalmát, de:

Az alábbi linkre kattintva tájékozódhat az uniós országokban alkalmazott adókulcsokról, a nemzeti adóhatóságok elérhetőségéről, valamint az adóügyi illetőség tagállami definíciójáról:

Ország kiválasztása

Kettős illetőség

Egyes esetekben előfordulhat, hogy egyidejűleg két ország is úgy ítéli, hogy Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik a területén, és ennek megfelelően mindkettő meg akarja adóztatni az Ön teljes – a világ bármelyik országában – megszerzett jövedelmét. Szerencsére sok ország kötött egymással egyezményt a kettős adóztatás elkerülése érdekében Külső honlaphoz vezető link . Ezek az egyezmények rendszerint szabályozzák azt a kérdést, hogy adott esetben a két ország közül melyik minősül az adóügyi illetőség helye szerinti országnak.

Ha az adóügyi egyezmény nem szolgál megoldással, vagy ha az Ön helyzete különösen bonyolult, vegye fel a kapcsolatot az egyik vagy mindkét érintett ország adóhatóságával , és kérje tőlük, hogy tisztázzák a helyzetet.

Kiküldött munkavállalók / Külföldi álláskeresők

Egyes esetekben Ön még akkor is saját hazájában rendelkezik adóügyi illetőséggel, és ott köteles adót fizetni, ha 6 hónapnál hosszabb ideig külföldön tartózkodik, feltéve hogy állandó lakhelye továbbra is saját hazájában van, és hazájához erősebb személyes és gazdasági kötelék fűzi, mint ahhoz az országhoz, ahol az év nagyobb részét tölti. Ez lehet a helyzet például a határozott időre külföldre kiküldött munkavállalók és a külföldön elhelyezkedni próbáló álláskeresők esetében. Azt tanácsoljuk, forduljon az adóhatósághoz , és tájékozódjon arról, melyik ország szabályai vonatkoznak Önre.

Ilyen esetekben az is előfordulhat, hogy a fogadó ország is megadóztatja Önt – megtörténhet például, hogy helyi munkáltatója kifizetéskor adót von le az Ön béréből.

Ezen túlmenően az is előfordulhat, hogy az Ön hazája – függetlenül attól, hogy Ön továbbra is ott rendelkezik-e adóügyi illetőséggel, vagy sem – megadóztatja azt a jövedelmet, amelyre Ön a területén tesz szert (pl. az Ön ottani ingatlanából származó jövedelmet).

Ha Ön ilyen helyzetben találja magát, fontos, hogy tudja: van mód a kettős adózás elkerülésére. Feltétlenül nézzen utána, miképp előzheti meg, hogy ugyanazon jövedelem után kétszer kelljen adót fizetnie.

Fiktív adóügyi illetőség

A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények közül több azt mondja ki, hogy Ön abban az országban rendelkezik adóügyi illetőséggel, ahol összes vagy „csaknem összes" jövedelmét szerzi, még akkor is, ha nem a kérdéses országban él. Egyes országok ilyen, ún. fiktív adóügyi illetőséggel ruházzák fel a határ menti ingázókat.

Az uniós szabályok mindegyik tagállamnak bizonyos fokú szabadságot biztosítanak ahhoz, hogy meghatározzák, a jövedelem hány százaléka minősüljön területükön „csaknem összes" jövedelemnek. Függetlenül azonban attól, hogy az adott tagállami szabályok értelmében Ön adóügyi illetőséggel rendelkezik-e abban az országban, ahol összes vagy csaknem összes jövedelmét szerzi, a kérdéses országnak meg kell adnia Önnek ugyanazokat az adókedvezményeket és -mentességeket, amelyeket a területén lakó személyeknek biztosít.

Természetesen abban az esetben, ha Ön a munkavállalás helye szerinti országban ténylegesen részesül ugyanazokban az adókedvezményekben és -mentességekben, mint a helyi lakosok, nem számíthat arra, hogy a lakhelye szerinti országban is megkapja majd az ottani lakosoknak járó összes adókedvezményt és -mentességet. Jó, ha tudja, hogy a tagállami adóhatóságok információt cserélnek egymással annak érdekében, hogy Ön ne részesüljön egyazon jövedelem után kétszer is adókedvezményben, illetve adómentességben.

Egyenlő bánásmód

Az EU jogszabályai értelmében az adóügyi illetőség helye szerinti országnak ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben kell Önt megadóztatnia, mint saját állampolgárait, függetlenül attól, melyik EU-országról van szó. Így például abban az országban, ahol adóügyi illetőséggel rendelkezik, vagy ahol összes vagy csaknem összes jövedelmét szerzi, Ön jogosult a következőkre:

Ha úgy érzi, hátrányos megkülönböztetés éri, kérjen személyre szabott tanácsotKülső honlaphoz vezető link az ügyével kapcsolatban.

Gyakran feltett kérdések

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: