Utolsó frissítés: 09/03/2020

Unión belüli öröklés lebonyolítása

Önt is érinti a brexit?

Ha családtagja, rokona vagy közeli ismerőse elhalálozik, és Önt nevezi meg (egyik) örököseként, az öröklés rendezése érdekében Ön alapesetben:

Az öröklési ügyben eljáró hatóság rendszerint annak az EU-országnak a nemzeti jogszabályait alkalmazza, ahol az örökhagyó utoljára élt – kivéve azt az esetet, ha az elhunyt megválasztotta a hagyatéka kezelésére alkalmazandó jogot, és úgy döntött, hogy az az állampolgársága szerinti ország joga legyen.

A bíróság megválasztásának lehetősége

Ha az öröklési ügyet a bíróságon kell rendezni, Önnek örökösként főszabály szerint ahhoz az illetékes bírósághoz kell fordulnia, amely az örökhagyó utolsó lakhelye szerinti uniós országban működik.

Ha azonban az elhunyt meghagyta, hogy hagyatékának kezelésére az állampolgársága szerinti ország jogát kell alkalmazni, és ez az ország uniós tagállam, akkor Ön és a többi örökös, illetve érintett fél megállapodhatnak arról, hogy az ügyet a kérdéses EU-ország bíróságán rendezik.

A bíróság megválasztásában az összes érintettnek egyet kell érteni.

Az örökség elfogadása vagy visszautasítása

Az öröklésre alkalmazandó nemzeti jogszabályok lehetőséget adhatnak arra, hogy Ön a bíróság előtt nyilatkozzon arról, elfogadja-e az örökséget.

Az uniós szabályok értelmében Ön annak az uniós országnak a bíróságán tehet ilyen jellegű nyilatkozatot, ahol él, még akkor is, ha az adott öröklési ügyben egy másik EU-országban működő bíróság jár el.

Más EU-országban hozott bírósági határozatok joghatásai

Az öröklési ügyekben EU-országokban hozott bírósági határozatokat más EU-országokban is elismerik. Ehhez nincs szükség külön eljárás lefolytatására.

Ha azonban a más uniós országbeli másik érintett fél nem tesz önként eleget a bírósági határozatban foglaltaknak, Ön kérelmezheti, hogy a határozatot nyilvánítsák végrehajthatónak. Így lehetővé teheti, hogy a rendőrség vagy a végrehajtó közbelépjen, és érvényt szerezzen a bíróság döntésének.

A másik fél csak az alábbi okokból fellebbezhet a határozat elismerése, illetve végrehajthatósága ellen:

A Dánia, az Egyesült Királyság és Írország bíróságai által hozott határozatokra nem vonatkoznak ezek az egyszerűsített szabályok, amikor másik uniós országban kell őket elismertetni, illetve végrehajtani.

Európai öröklési bizonyítvány

Ha Ön örököl, előfordulhat, hogy bizonyítania kell egy másik EU-országban működő hatóság vagy bank felé, hogy jogosult birtokba venni az elhunyt örökhagyó adott országban található vagyonát.

Arra is szükség lehet, hogy a végrendeleti végrehajtó és a hagyatéki gondnok bizonyítsa jogállását, ha másik EU-országban akarja gyakorolni jogait.

Konkrét eset

Piotr Lengyelországból egy évre Németországba költözött, hogy ott kiküldött munkavállalóként dolgozzon.

Gosia, Piotr felesége és örököse Lengyelországban maradt. Itt értesült arról, hogy férje meghalt Németországban. Gosiának hozzá kell férnie elhunyt házastársa németországi bankszámlájához, hogy a pénzből kifizesse az esedékes számlákat és Piotr bérelt lakásának utolsó havi lakbérét.

A bank azonban hivatalos igazolást kér tőle arról, hogy ő Piotr örököse, és hogy jogosult hozzáférni elhunyt férje számlájához. Ez a történet megvilágítja, hogyan nehezítik meg az adminisztratív akadályok a gyász amúgy is nehezen viselhető időszakát.

Ilyen esetekben az öröklési ügyben eljáró uniós ország illetékes hatósága nemzeti okiratot állíthat ki az örökös, a végrendeleti végrehajtó és a hagyatéki gondnok számára, hogy jogállásukat igazolja.

A másik lehetőség, hogy Ön örökösként európai öröklési bizonyítványt igényel az illetékes hatóságtól.

Az európai öröklési bizonyítvány előnye, hogy az EU teljes területén azonos a joghatása, függetlenül attól, hogy melyik országban állították ki. A nemzeti okiratoknak ezzel szemben eltérő a joghatásuk annak függvényében, hogy melyik EU-országban adták ki őket; ez késleltetheti az Ön jogainak elismerését más uniós országokban.

Az európai öröklési bizonyítvány további előnye, hogy ezt a dokumentumot más EU-országokban is elismerik, és ehhez nincs szükség külön eljárás lefolytatására.

Európai öröklési bizonyítványt az öröklési ügyben döntési jogkörrel rendelkező uniós ország bíróságai vagy az adott ország más illetékes hatóságai – pl. közjegyzők – állíthatnak ki. Ha megtagadják Öntől a kért európai öröklési bizonyítványt, Ön a döntés ellen fellebbezéssel élhet.

Az európai öröklési bizonyítványt kiállító hatóság megtartja az eredeti dokumentumot, az örökösnek, a végrendeleti végrehajtónak, illetve a hagyatéki gondnoknak pedig hitelesített másolatot ad ki. A hitelesített másolat 6 hónapig őrzi meg az érvényességét, mely kérésre meghosszabbítható.

A hatóság az európai öröklési bizonyítványt pontatlanság esetén módosíthatja, és indokolt esetben vissza is vonhatja.

Konkrét eset

Piotr ideiglenesen Németországban tartózkodott és dolgozott, amikor életét vesztette. Korábban azonban élete nagy részét Lengyelországban töltötte, ott él az özvegye, Gosia, ott élnek családtagjai és azok az emberek is, akik élete során közel álltak hozzá. Ennélfogva Piotr esetében az örökléssel kapcsolatban a lengyel hatóságok intézkednek.

A lengyel bíróság európai öröklési bizonyítványt állít ki Gosia részére, melynek birtokában az özvegy bizonyítani tudja a Piotr pénzét kezelő németországi bank felé, hogy jogosult hozzáférni elhunyt házastársa számlájához, és felhasználni a számlán elhelyezett pénzt, hogy kifizesse Piotr számláit és lakbérhátralékát.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Oldal megosztása: