Zakendoen
Laatste controle: 13/09/2021

Afwikkeling van een buitenlandse erfenis

Als erfgenaam van iemand die in het buitenland overlijdt, kunt u de nalatenschap laten afwikkelen door:

Meestal wordt de erfenis afgewikkeld volgens het recht van het EU-land waar de overledene het laatst gewoond heeft, tenzij de overledene heeft laten vastleggen dat het recht van zijn eigen land op de nalatenschap van toepassing is.

Erfgenamen mogen ook zelf het gerecht kiezen

Als een erfenis door een gerecht moet worden afgewikkeld, moet dat meestal gebeuren in het EU-land waar de overledene het laatst gewoond heeft.

Maar als de overledene voor het erfrecht van zijn eigen land heeft gekozen en dit een EU-land is, kunnen u en de overige erfgenamen en betrokkenen ervoor kiezen om de erfenis door een gerecht van dat EU-land te laten afwikkelen.

U moet het hierover wel onderling eens zijn.

Een erfenis aanvaarden of verwerpen

In de meeste landen heeft u de keuze om een erfenis te aanvaarden of te verwerpen.

Volgens de EU-regels kunt u hierover een verklaring afleggen bij een gerecht in het land waar u woont, ook als de erfenis in een ander EU-land wordt afgewikkeld.

Uitvoerbaarheid van gerechtelijke beslissingen in een ander EU-land

Een gerechtelijke beslissing over een nalatenschap uit een EU-land wordt door andere EU-landen erkend. Daar komt geen speciale procedure aan te pas.

Als een partij in een ander EU-land niet vrijwillig meewerkt aan de uitvoering van de gerechtelijke beslissing, kunt u de beslissing uitvoerbaar laten verklaren zodat de politie of gerechtsdeurwaarder deze ten uitvoer kan leggen.

De andere partij kan alleen in de volgende gevallen in beroep gaan tegen de erkenning of uitvoerbaarverklaring van de beslissing:

Waarschuwing

Deze vereenvoudigde procedures gelden niet voor de erkenning of uitvoerbaarverklaring van gerechtelijke beslissingen uit Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De Europese erfrechtverklaring

Als erfgenaam moet u de autoriteiten of banken in een ander EU-land soms een bewijs overleggen dat u recht heeft op de bezittingen van de overledene aldaar.

Ook de executeur of bewindvoerder moet soms in een ander EU-land zijn bevoegdheid kunnen aantonen.

Voorbeeld

Piotr, een Pool die een jaar in Duitsland werkt voor zijn baas, komt daar te overlijden.

Gosia, Piotrs vrouw en erfgename, woont nog steeds in Polen en moet na het overlijden van haar man nog een paar rekeningen en de laatste maand huur voor haar man betalen. Het geld daarvoor staat op diens Duitse bankrekening.

Maar de bank wil haar alleen toegang tot die rekening geven, als zij een officieel bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat zij Piotrs erfgename is. Dit soort administratieve rompslomp maakt het verlies nog moeilijker te verwerken.

De bevoegde autoriteit van het EU-land waar de erfenis wordt afgewikkeld, kunnen u een nationaal document geven waaruit blijkt dat u erfgenaam, executeur of bewindvoerder bent.

Maar u kunt ook om een Europese erfrechtverklaring vragen.

Het voordeel hiervan is dat dit in de hele EU geldig is, ongeacht in welk land het is afgegeven. In hoeverre een nationaal document ook in andere EU-landen geldig is, hangt af van het EU-land waar het is afgegeven. Dan kan vertraging opleveren bij de erkenning van uw rechten in een ander EU-land.

Bovendien is de Europese erfrechtverklaring automatisch geldig in andere EU-landen. U hoeft er geen speciale procedure voor te volgen.

U kunt zo'n Europese erfrechtverklaring aanvragen bij het gerecht in het EU-land dat bevoegd is voor de afwikkeling van de erfenis, of bij een andere autoriteit, bijvoorbeeld een notaris, daar. Wordt uw aanvraag afgewezen, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

De autoriteit die een Europese erfrechtverklaring afgeeft, behoudt het origineel zelf. De erfgenaam, executeur of bewindvoerder krijgt een gewaarmerkte kopie met een geldigheidstermijn van zes maanden, die kan worden verlengd.

De afgevende autoriteit kan de Europese erfrechtverklaring wijzigen of intrekken als er fouten blijken te zijn gemaakt.

Voorbeeld

Piotr overlijdt in Duitsland, waar hij tijdelijk woonde en werkte. Maar Polen was nog steeds zijn thuis, omdat hij daar zijn vrouw Gosia en zijn familie en vrienden had. Daarom wordt Piotrs erfenis in Polen afgewikkeld.

Gosia krijgt van het Poolse gerecht een Europese erfrechtverklaring. Daarmee kan zij naar de bank in Duitsland om te laten zien dat zij Piotrs bankrekening mag beheren zodat zij de laatste rekeningen en huur van haar man kan betalen.

EU-wetgeving

Getroffen door de brexit?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: