Laatste controle: 22/02/2023

Financiële verslaglegging voor middelgrote, kleine en micro-ondernemingen

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die in de EU zakendoen, moeten ongeacht hun omvang een aantal financiële overzichten, de zogenaamde jaarrekening, opstellen en bij het nationale handelsregister deponeren.

Beursgenoteerde ondernemingen

Beursgenoteerde ondernemingen, d.w.z. ondernemingen waarvan de aandelen op een gereguleerde markt worden verhandeld, moeten een geconsolideerde jaarrekening opstellen overeenkomstig de uniforme regels van de International Financial Reporting Standards en (IFRS).

Deze regels zijn ontwikkeld door een onafhankelijk orgaan, de International Accounting Standards Board en en daarna aanvaard door de EU.

Andere vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn doorgaans niet verplicht de International Financial Reporting Standards (IFRS) voor de geconsolideerde jaarrekening te volgen. Maar in de meeste EU-landen mag dit wel. In sommige EU-landen mogen de IFRS ook voor de enkelvoudige jaarrekening van bepaalde niet-beursgenoteerde ondernemingen worden gebruikt of is dit zelfs verplicht. We hebben voor u een overzicht opgesteld van de verslagleggingsopties per EU-land en .

Hoewel de regels dus afhankelijk zijn van de grootte van uw onderneming, moet de jaarrekening altijd de volgende elementen omvatten:

Kleine en middelgrote ondernemingen mogen een vereenvoudigde jaarrekening indienen. Voor micro-ondernemingen gelden aparte, nog eenvoudigere regels, afhankelijk van het EU-land waar zij gevestigd zijn.

Mag ik een vereenvoudigde jaarrekening indienen?

U kunt hieronder checken of uw onderneming een vereenvoudigde of extra-vereenvoudigde jaarrekening mag indienen.

Hoeveel mensen heeft u in dienst?

Wat is uw balanstotaal?

Wat is uw jaaromzet?

U heeft een micro-onderneming

Heeft u voor uw activiteiten een vennootschap opgericht, dan kunt u misschien een extra-vereenvoudigde jaarrekening indienen, afhankelijk van het EU-land waarin uw bedrijf gevestigd is

Vraag uw boekhouder, accountant of andere deskundige welk soort jaarverslag het best is voor uw bedrijf.

Waarschuwing

Let op: bepaalde opties of wisselkoersen kunnen het resultaat beïnvloeden.

In sommige EU-landen is het jaarverslag voor micro-ondernemingen extra-vereenvoudigd:

U heeft een kleine onderneming

U mag een vereenvoudigde jaarrekening indienen.

Vraag uw boekhouder, accountant of andere deskundige welk soort jaarverslag het best is voor uw bedrijf.

Waarschuwing

Let op: bepaalde opties of wisselkoersen kunnen het resultaat beïnvloeden.

Sommige EU-landen eisen dat uw bedrijf een registeraccountant aanwijst en een jaarlijks bestuursverslag publiceert.

U heeft een middelgrote of grote onderneming.

U mag een vereenvoudigde jaarrekening indienen.

Vraag uw boekhouder, accountant of andere deskundige welk soort jaarverslag het best is voor uw bedrijf.

Waarschuwing

Let op: bepaalde opties of wisselkoersen kunnen het resultaat beïnvloeden.

De toelichting op de jaarrekening moet uitgebreide informatie bevatten. Een accountantsverklaring en bestuursverslag zijn verplicht.

Zelfstandigen en vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid

Bent u zelfstandige of is uw onderneming een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma, dan valt uw onderneming niet onder de EU-regels:

In deze gevallen moet u nagaan welke regels er gelden in het EU-land waar uw onderneming gevestigd is.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: