Laatste controle: 07/05/2019

Accijnsgoederen

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Basisregels

Als uw bedrijf accijnsproducten (alcohol, alcoholische dranken, brandstoffen, elektriciteit, tabaksproducten) produceert of verhandelt, dan moet u op de hoogte zijn van de regels voor het betalen van accijnzen.

Kies een land

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen


Naast accijns kunnen er op dergelijke producten ook nog andere belastingen worden geheven.

Noot: De EU-regels voor accijnzen gelden niet in de volgende EU-regio's:

Regio's

 • Canarische eilanden
 • Franse overzeese departementenfr
 • Kanaaleilanden
 • Åland
 • Helgoland
 • Büsingen
 • Ceuta
 • Melilla
 • Livigno
 • Campione d'Italia
 • Italiaanse wateren van het meer van Lugano

In sommige gevallen worden er accijnzen betaald op grond van die van andere landen:

Accijnzen op welke producten?

Alcohol/alcoholische dranken

Verlaagde tarieven en vrijstellingen

De EU-regels bepalen de minimumtarieven voor accijnzen op alcohol en alcoholische dranken. Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor alcohol/alcoholische drankenpdfen.

In sommige landen gelden aanvullende regels:

 • Kleine brouwerijen (die maximaal 200 000 hl bier per jaar produceren) of distilleerderijen (maximaal 10 hl pure alcohol per jaar) kunnen 50% korting op de accijnzen krijgen.
 • Kleine wijnproducenten ( minder dan 1 000 hl per jaar) kunnen ook een korting of vrijstelling krijgen.
 • Er worden geen accijnzen geheven op zelfgemaakte producten voor privégebruik, met uitzondering van sterke drank.
 • Het verlaagde accijnstarief kan van toepassing zijn op wijn en gefermenteerde dranken met een alcoholgehalte van maximaal 8,5% vol.

Energieproducten en elektriciteit

Hierover moet accijns betaald worden als ze gebruikt worden:

Energieproducten die worden gebruikt als grondstof voor chemische reductie of voor elektrolytische of metallurgische processen vallen niet onder deze richtlijn, wat betekent dat de EU-landen zelf bepalen of ze er al dan niet een belasting op heffen.

De belangrijkste producten waarover belasting wordt geheven zijn:

Verlaagde tarieven en vrijstellingen

Verplichte belastingvrijstellingen:

 • energieproducten en elektriciteit die gebruikt worden voor elektriciteitsproductie (een milieubelasting is wel toegestaan)
 • energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere luchtvaart dan voor particuliere plezierluchtvaart
 • energieproducten die worden geleverd voor gebruik als brandstof voor andere scheepvaart in de EU dan voor particuliere pleziervaart

Landen mogen ook belastingvrijstelling of -verlaging tot onder het minimumbelastingniveau van de EU toestaan voor:

 • "groene" elektriciteit
 • elektriciteit die is opgewekt met hoogefficiënte warmtekrachtkoppeling
 • elektriciteit die wordt gebruikt voor warmtekrachtkoppeling
 • de binnenvaart
 • gebruik van elektriciteit, aardgas, steenkool en vaste brandstoffen door huishoudens
 • energie-intensieve bedrijven (er gelden specifieke regels)
 • biobrandstoffen (er gelden specifieke regels)

Landen mogen ook belastingdifferentiatie boven het minimumbelastingniveau van de EU toestaan voor:

 • openbaar vervoer
 • ambulances
 • commercieel gebruik van gasolie (grote vrachtwagens)
 • differentiatie op basis van de kwaliteit en kwantiteit van het energieproduct (bijvoorbeeld het zwavelgehalte van de brandstof)

De EU-regels bepalen de minimumtarieven voor accijnzen op energieproducten. Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor energieproductenpdfen.

Tabaksproducten

De EU-wetgeving voor de accijns op tabaksproductenfrdeen onderscheidt de volgende categorieën:

De EU-wetgeving legt ook de grondslagen en minimumtarieven voor de accijns vast.

Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor tabaksproductenpdfen.

Vrijstellingen

Accijnsproducten worden vrijgesteld van accijns als zij worden gebruikt:

 • in het kader van diplomatieke of consulaire betrekkingen
 • door de strijdkrachten van een NAVO-land
 • door internationale organisaties

Als accijnsproducten voor dergelijke toepassingen worden vervoerd, moeten zij van een vrijstellingscertificaat vergezeld gaan.

De EU-landen mogen accijnsproducten ook vrijstellen als ze worden verkocht:

 • in tax-free shops en worden meegenomen in de handbagage naar een land buiten de EU of naar een EU-gebied waar de EU-accijnsregels niet gelden
 • aan boord van een vliegtuig of schip tijdens een reis van of naar een land buiten de EU of een EU-gebied waar de EU-accijnsregels niet gelden

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Lokale steun voor ondernemers - Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: