Laatste controle: 19/04/2022

Accijnsgoederen

De volgende producten worden accijnsgoederen genoemd:

Accijnzen moeten worden betaald wanneer deze producten worden geproduceerd of verhandeld. De EU bepaalt het minimumbedrag aan accijnzen voor elk van deze producten en de EU-landen (In dit geval de 27 EU-lidstaten) kunnen daar extra heffingen aan toevoegen.

Lees meer over de regels in elk EU-land.

Kies een land

Meer informatie over de toepassing van accijnzen op specifieke producten vindt u hieronder.

Ik wil meer weten over accijnzen op

Alcohol/alcoholische dranken

De volgende soorten alcohol en alcoholhoudende dranken zijn onderworpen aan accijnzen:

Volledige lijst van accijnstarieven in de EU voor alcohol/alcoholische dranken de en fr .

Verlaagde tarieven en vrijstellingen

Bepaalde EU-landen mogen de accijnstarieven verlagen of vrijstellingen verlenen.

Verlaagde tarieven

Vrijstellingen

Er worden geen accijnzen geheven op: de meeste zelfgemaakte producten voor privégebruik, met uitzondering van sterke drank en

alcohol die wordt gebruikt voor de fabricage van andere producten die niet voor menselijke consumptie bestemd zijn of daar ongeschikt voor gemaakt zijn door de toevoeging van een of meer chemicaliën (denaturanten).

Energieproducten en elektriciteit

Op energieproducten en elektriciteit worden accijnzen geheven wanneer deze worden gebruikt:

Energieproducten die niet onder de accijnsregels vallen

Energieproducten die worden gebruikt als grondstof voor chemische reductie of voor elektrolytische of metallurgische processen vallen niet onder deze regels.

Dat betekent dat elk EU-land zelf bepaalt of het op het gebruik ervan al dan niet een belasting heft

Het gaat daarbij vooral om:

Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor energieproducten de en fi .

Hogere tarieven, verlaagde tarieven en vrijstellingen

De EU-landen mogen een tarief kiezen boven het EU-minimumbedrag, de accijns verlagen of vrijstellingen verlenen.

Hogere tarieven

De EU-landen kunnen een hoger belastingtarief invoeren voor:

Verlaagde tarieven

De EU-landen kunnen tarieven verlagen of vrijstellingen verlenen voor:

Belastingvrijstellingen

Belastingvrijstellingen moeten worden verleend voor:

Tabakswaren

De volgende soorten tabakswaren zijn onderworpen aan accijnzen:

Volledige lijst van Europese accijnstarieven voor tabaksproducten de en fr .

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: