Wonen en reizen
Laatste controle: 23/06/2022

Verzoek tot herziening van een openbare aanbestedingsprocedure indienen

Openbare aanbestedingen

Als u heeft deelgenomen aan een openbare aanbesteding en u voelt zich benadeeld, of als u onregelmatigheden in de procedure heeft opgemerkt, dan kunt u een verzoek tot herziening of een klacht indienen.

Daarvoor moet u aankloppen bij de rechterlijke instanties of onafhankelijke herzieningsinstanties van het EU-land waar de aanbesteding bekend werd gemaakt. U vindt de contactgegevens van de bevoegde instanties in het aanbestedingsbericht.

Wachtperiode

Als uw offerte niet wordt gekozen, wordt u op de hoogte gesteld van het gunningsbesluit. Op dat moment begint de wachtperiode ("opschortende termijn").

Tijdens die termijn van minstens 10 dagen mag het contract voor de opdracht nog niet worden getekend en kunt u een verzoek tot herziening indienen.

Wordt er een herzieningsverzoek ingediend, dan mag het contract pas worden getekend als de herziening afgerond is.

Herziening van het gunningsbesluit

Als de rechter of herzieningsinstantie de klacht gegrond bevindt, dan kan deze:

Overheidsopdrachten gegund zonder openbare aanbesteding

Een verzoek tot herziening is ook mogelijk bij een overheidsopdracht die zonder aanbesteding werd gegund, wanneer er volgens u wél een aanbesteding nodig was.

Vanaf de publicatie van het gunningsbericht of het moment dat u ontdekt dat de opdracht werd gegund, heeft u ten minste 30 kalenderdagen (en maximaal 6 maanden) de tijd om uw verzoek in te dienen bij de rechter of de herzieningsinstantie.

Herzieningsbesluit

De rechter of de herzieningsinstantie zal een opdracht ongeldig verklaren, verkorten, of de aanbestedende overheidsdienst beboeten wanneer:

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: