Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-23

Prašymas atlikti viešųjų pirkimų procedūros peržiūrą

Viešieji konkursai

Jei dalyvavote viešųjų pirkimų konkurse ir manote, kad patyrėte diskriminaciją, arba pastebėjote procedūros pažeidimų, galite prašyti ją peržiūrėti arba užginčyti procedūrinį sprendimą

Sprendimus skirti viešųjų pirkimų sutartį peržiūri teismai arba nepriklausomos peržiūros įstaigos, įsteigtos ES šalyje, kurioje paskelbtas konkursas. Atitinkamų institucijų kontaktinius duomenis galite rasti konkurso, kurį norite užginčyti, skelbime.

Peržiūros inicijavimo laikotarpis

Jeigu laimėti konkurso nepavyko, gausite pranešimą apie sprendimą skirti sutartį ir prasidės atidėjimo laikotarpis.

Šis laukimo laikotarpis trunka ne mažiau kaip 10 dienų ir jo metu sutartis negali būti pasirašyta. Šiuo laikotarpiu galima inicijuoti peržiūros procedūrą.

Kol vyksta peržiūra, sutarties skirti negalima, net jei atidėjimo laikotarpis pasibaigė.

Sprendimas dėl peržiūros

Teismas ar peržiūros institucija, nustatę, kad skundas yra pagrįstas, gali:

Viešųjų pirkimų sutarčių skyrimas nepaskelbus viešųjų pirkimų konkurso

Jeigu viešųjų pirkimų sutartis buvo skirta nepaskelbus konkurso, o jūs manote, kad jis turėjo būti skelbiamas, galite reikalauti atlikti peržiūrą.

Apie tai turite informuoti teismą arba peržiūros įstaigą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų (bet ne vėliau kaip per 6 mėnesius) nuo pranešimo apie sutarties skyrimą paskelbimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojote apie sutarties skyrimą.

Sprendimas dėl peržiūros

Teismas arba peržiūros įstaiga paskelbs sutartį negaliojančia, sutrumpins jos galiojimo laiką arba skirs baudą pirkėjui, jeigu:

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: