Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Įmonės automobiliai

Įmonės automobiliai turi būti užregistruoti toje šalyje, kurioje yra įmonė.

Tai taikoma nepriklausomai nuo to, ar įmonė jums priklauso, ar joje tik dirbate, jeigu tik automobilis įsigytas įmonės vardu.  

Naudojimasis įmonės automobiliu užsienyje

Trumpiau kaip 6 mėnesius

Jeigu darbo reikalais jums reikia nuolat keliauti iš vienos ES šalies į kitą, turėkite omenyje, kad kelyje jus gali sustabdyti policija.

Policija gali jūsų paprašyti pateikti darbo sutarties kopiją arba kokį nors darbo, kurį atliekate toje ES šalyje, įrodymą, ypač, jeigu važiuojate naktį arba savaitgalį.

Atsitikimas

Andrea Italijos įmonėje dirba pardavimų vadybininku. Pagal pareigas jam priklauso skatinti prekybą įmonės produktais Vengrijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje. Įmonės automobiliu jis nuolat darbo reikalais važiuoja į šias šalis. Rumunijos policija jį dažnai sustabdo patikrinti, ar jis teisėtai vairuoja Italijoje registruotą automobilį Rumunijoje.

Dėl šios priežasties jis visada su savimi vežasi darbo sutartį ir įmonės įgaliojimą naudotis automobiliu darbo reikalais už Italijos ribų.

Ilgiau nei 6 mėnesius

Kai kuriose šalyse galite paprašyti registracijos taisyklių išimties, kad jose įmonės automobiliu galėtumėte naudotis ilgiau nei 6 mėnesius. Iš anksto pasiteiraukite kompetentingos nacionalinės institucijos, ar tai galima.

Atsitikimas

Markas dirba Suomijos įmonėje. Bendrovė nusprendė išsiųsti jį vieniems metams dirbti Portugalijoje. Portugalijoje jam reikės naudotis Suomijos įmonės automobiliu. Kad galėtų Portugalijoje vairuoti suomiškais valstybiniais registracijos numeriais paženklintą automobilį, jis turi paprašyti Portugalijos institucijų specialaus leidimo – „Guia de Circulação".

Gavęs iš jų šį leidimą, jis galės vairuoti Suomijoje registruotą automobilį Portugalijoje paskyrimo šioje šalyje laikotarpiu.

Pasienio darbuotojai ES šalyse

Jeigu esate pasienio darbuotojas, t. y. jeigu dirbate vienoje šalyje, bet gyvenate kaimyninėje ir grįžtate namo bent kartą per savaitę, galite vairuoti įmonės automobilį savo gyvenamojoje šalyje ir jo joje neregistruoti, jeigu jį naudojate:

Atsitikimas

Jacobas prieš metus persikėlė į Nyderlandus, tačiau ir toliau vadovauja odontologijos klinikai Belgijoje. Per įprastinę transporto priemonių patikrą kelyje Nyderlandų policija nustatė, kad Jacobas gyvena Nyderlanduose. Policija skyrė jam baudą ir liepė įregistruoti savo automobilį Nyderlanduose.

Jacobas apskundė šį policijos sprendimą ir paaiškino, kad automobilis buvo pirktas specialiai jo verslo reikmėms (tai jis įrodė pateikęs sąskaitas faktūras) ir registruotas Belgijoje jo įmonės vardu, be to, savo automobilį Nyderlanduose Jacobas daugiausia naudoja profesiniais tikslais.

Patikrinusios dokumentus Nyderlandų valdžios institucijos baudą panaikino.

Pasienio darbuotojai ne ES šalyse

Jeigu įmonė įsikūrusi ES nepriklausančioje šalyje, nėra jokių lankstumo galimybių naudoti įmonės automobilį privačioms kelionėms.

ES nepriklausančioje šalyje registruotu įmonės automobiliu ES teritorijoje galite naudotis tik kelionėms iš namų į darbą ir atgal bei su darbu susijusiais reikalais ES.

Bet kokia veikla, kurią turite atlikti ES teritorijoje, turi būti nurodyta jūsų darbo sutartyje.

Visais kitais atvejais įmonei gali tekti sumokėti importo muitą už automobilį.

Atsitikimas

Diana gyvena Prancūzijoje, bet dirba Šveicarijoje, Šveicarijos įmonėje. Vieną sekmadienį, vairuodama savo automobilį, ji buvo sustabdyta Prancūzijos policijos. Policija jai pasakė, kad su Šveicarijoje registruotu įmonės automobiliu Prancūzijos teritorijoje ji gali tik vykti iš namų į darbą arba iš darbo grįžti namo, arba atlikti bet kokią su darbu susijusią veiklą.

Kadangi Šveicarija nepriklauso ES, Diana turi įrodyti, kad automobiliu Prancūzijoje naudojasi darbo reikalais. Kitu atveju jos įmonei gali tekti sumokėti importo muitą už automobilį.

Naudojimasis įmonės automobiliu privačiais tikslais

Jeigu įmonės automobiliu norite naudotis tiek privačiais, tiek darbo reikalais, tai turi būti aiškiai nurodyta jūsų darbo sutartyje.

Įspėjimas

Turėkite omenyje, kad įmonės automobiliu daugiausia turi būti naudojamasi darbo ar profesiniais reikalais ir tik retkarčiais – asmeniniais tikslais.

Atsitikimas

Magda gyvena Čekijoje, bet dirba Slovakijoje. Ji vairuoja Slovakijoje registruotą įmonės automobilį ir naudojasi juo daugiausia Slovakijoje parvažiuoti iš darbo namo.

Su įmone ji susitarė, kad jai taip pat leidžiama retkarčiais naudotis įmonės automobiliu asmeniniais tikslais Čekijoje. Ji gali tai daryti, jeigu šis susitarimas aiškiai išdėstytas jos darbo sutartyje. Tokiu būdu ji išvengtų bet kokių problemų su Čekijos policija. 

Įmonės automobilio skolinimas

Kai įmonės automobiliu laikinai naudojatės kitoje ES šalyje, neturėtumėte jo nei skolinti, nei nuomoti kitiems asmenims, pvz., jūsų sutuoktiniui ar vaikams.

Kai kuriose šalyse gali būti taikoma šios taisyklės išimčių, jeigu kitų asmenų naudojimasis automobiliu nurodytas darbo sutartyje. Iš anksto apie tai pasiteiraukite atitinkamos nacionalinės registracijos institucijos.

Informacija apie konkrečias šalis

Sužinokite, kokios sąlygos dėl naudojimosi įmonės automobiliu galioja įvairiose ES šalyse.

Pasirinkite šalį

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: