Paskutinį kartą tikrinta 2020-05-04

Darbo leidimai

Paveikė „Brexit’as“?

ES piliečiams paprastai nereikia darbo leidimų, kad jie galėtų dirbti kurioje nors ES šalyje.

Savarankiškai dirbantiems asmenims Europos Sąjungoje darbo leidimų nereikia.

Tačiau Kroatijos piliečiams vis dar reikia darbo leidimų, kad galėtų įsidarbinti Austrijoje.

Lichtenšteine nustatytos kvotos, kuriomis ribojamas jame galinčių dirbti ir gyventi žmonių skaičius. Ši kvotų sistema taikoma visų ES šalių, Norvegijos ir Islandijos piliečiams.

Kroatijos piliečiai

Kroatijos piliečių teisė kitose ES šalyse dirbti samdomais darbuotojais gali būti ribojama pereinamojo laikotarpio susitarimais iki 2020 m. birželio 30 d.

Dauguma ES šalių šiuos apribojimus panaikino. Tačiau vis dar gali reikėti darbo leidimo norint dirbti Austrijojede.

Darbas Kroatijoje

Teisė dirbti samdomu darbuotoju Kroatijoje gali būti ribojama pereinamojo laikotarpio susitarimais. Austrijos piliečiams gali reikėti darbo leidimo.

Darbas Šveicarijoje

Daugumai ES piliečių leidimo dirbti Šveicarijoje nereikia. Apribojimai taikomi Kroatijos piliečiams, kurie vis dar turi gauti darbo leidimą. Sužinokite daugiau apie ES piliečių darbą Šveicarijojefrdeiten.

Pagal ES ir Šveicarijos susitarimą dėl laisvo asmenų judėjimo Šveicarijos piliečiai gali laisvai gyventi ir dirbti ES.

Daugiau informacijos

Prieš bandant įsidarbinti šalyje, kurioje vis dar ribojamas patekimas į darbo rinką, vertėtų paieškoti informacijos apie toje šalyje taikomą tvarką.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į šalies, kurioje norėtumėte dirbti, valstybinę užimtumo tarnybą arba į konsultantą darbo Europoje klausimais.

Atsitikimas

Darbo leidimą reikia gauti prieš išvykstant į užsienį

Kroatijos pilietis Markas priėmė darbo Vienoje pasiūlymą ir tuojau pat išvyko į Austriją. Tačiau jam nepavyko gauti darbo leidimo ir teko grįžti į Kroatiją.

Kroatijos piliečiai, prieš išvažiuodami į kitą šalį dirbti, turi būtinai išsiaiškinti, ar darbo leidimu reikia pasirūpinti iš anksto. Jei taip, reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad prašymas išduoti darbo leidimą gali būti atmestas.

Komandiruojami darbuotojai

Komandiruojamiems darbuotojams apribojimų nėra, išskyrus vieną išimtį: Austrija taiko laikinus apribojimus kai kurių sektorių įmonių darbuotojų (tačiau ne savarankiškai dirbančių asmenų), kurie yra Kroatijos piliečiai, komandiravimui.

Leidimai dirbti ne ES piliečiams

ES pilietybės neturintys asmenys gali turėti teisę dirbti ES ir naudotis tokiomis pačiomis darbo sąlygomis, kaip ir ES piliečiai. Šios teisės priklauso nuo asmens pilietybės arba šeiminės padėties ES piliečio šeimoje.

Turkijos piliečiai

Turkijos piliečių teisės keliauti ir dirbti ES priklauso tik nuo priimančiosios ES šalies nustatytų nacionalinių taisyklių. Teisėtai ES įsidarbinę asmenys turi tokias pačias darbo sąlygas, kaip ir tos šalies piliečiai.

Suteikiamos tokios teisės:

Kitų šalių, sudariusių susitarimą su ES, piliečiai

Tokiomis pačiomis darbo sąlygomis kaip ir priimančiosios ES šalies piliečiai gali naudotis vienos iš 79 Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės šaliųen piliečiai arba toliau išvardytų šalių piliečiai:

Kitų šalių, nesudariusių susitarimo su ES, piliečiai

Su ES susitarimo nesudariusių šalių piliečių teisė dirbti ES priklauso to atitinkamos ES šalies nacionalinių įstatymų.

Jeigu toks asmuo turi šeiminį ryšį su ES piliečiu:

Daugiau informacijos galima rasti ES imigracijos portalefrespten.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: