Paskutinį kartą tikrinta 2021-01-11

Valstybės mokamos pensijos užsienyje

Paveikė „Brexit’as“?

Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiams Europos Sąjungoje vis dar taikomos šiame puslapyje pateiktos taisyklės ir sąlygos.

Jei socialinės apsaugos teises (pvz., teisę į sveikatos priežiūrą, bedarbio pašalpas, pensijas) įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d., Susitarime dėl JK išstojimo nustatytos bendrosios šių teisių apsaugos taisyklės. Čia rasite daugiau informacijos apie savo teises.

Jei Jums kyla problemų naudojantis savo teisėmis, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Senatvės pensijos

Pensijos prašymas

Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisių į pensiją kiekvienoje iš jų.

Turėsite kreiptis į už pensijas atsakingą įstaigą šalyje, kurioje gyvenate arba kurioje buvo jūsų paskutinė darbovietė. Jei niekada nedirbote šalyje, kurioje gyvenate, už pensijas atsakinga įstaiga perduos jūsų prašymą tai šaliai, kurioje buvo jūsų paskutinė darbovietė.

Tada ta šalis bus atsakinga už jūsų prašymo tvarkymą ir už informacijos apie jūsų įmokas visose šalyse, kuriose dirbote, sutelkimą.

Kai kuriose šalyse už pensijas atsakinga institucija prieš jums sulaukiant amžiaus, kuris toje šalyje yra pensinis, turėtų atsiųsti pensijos prašymo formą. Jei jos negausite, išsiaiškinkite, ar jums ją automatiškai atsiųs jūsų už pensijas atsakinga įstaiga.

Informacijos apie savo pensijos gavimą turėtumėte prašyti iki išėjimo į pensiją likus bent 6 mėnesiams, nes kelių šalių pensijos skyrimas gali ilgai užtrukti.

Kokius dokumentus turėsite pateikti?

Įvairiose šalyse reikalaujama skirtingų dokumentų, bet paprastai reikia pateikti banko duomenis ir kokį nors tapatybės dokumentą.

Išsamesnės informacijos gali suteikti jūsų prašymą tvarkanti už pensijas atsakinga įstaiga.

Skirtingas pensinis amžius

Kai kuriose ES šalyse pensija pradedama mokėti sulaukus vyresnio amžiaus negu kitose.

Šalies, kurioje dabar gyvenate (arba kurioje yra jūsų paskutinė darbovietė), pensiją galėsite gauti tik tuomet, kai būsite sulaukęs tos šalies įstatymais nustatyto pensinio amžiaus. Jei esate įgijęs teisių į pensiją kitose šalyse, tas pensijos dalis gausite tik tada, kai būsite sulaukęs tų šalių įstatymais nustatyto pensinio amžiaus.

Todėl svarbu iš anksto sužinoti, kokia bus jūsų padėtis, visose šalyse, kuriose esate dirbęs, jei pasikeis jūsų pensijos gavimo pradžios data.

Jei vieną pensiją pradėsite gauti anksčiau negu kitą, jūsų gaunama suma gali būti mažesnė.

Daugiau patarimų jums gali duoti šalies, kurioje gyvenate, ir (arba) šalių, kuriose dirbote, atitinkamos įstaigos.

Sužinokite apie pensinį amžių ir pensijų sistemas įvairiose ES šalyse:

Pasirinkite šalį:

Vis dar turite klausimų?

Atsitikimas

Turėkite omenyje, kad pensinis amžius įvairiose šalyse gali skirtis

Prancūzė Karolina 15 metų dirbo Danijoje, o artėjant pensiniam amžiui grįžo į Prancūziją. Kai jai sukako 60 metų, ji, kaip įprasta Prancūzijoje, paprašė pensijos. Pensiją ji gavo, tačiau labai mažą.

Šešiasdešimtmetė Karolina gauna tik tą dalį pensijos, į kurią ji įgijo teisę Prancūzijoje. Danijoje uždirbtą pensijos dalį ji pradės gauti nuo 67 metų - įstatymais nustatyto Karolinos amžiaus grupės žmonių pensinio amžiaus Danijoje.

Darbo stažo trukmė teisei į pensiją įgyti

Kai kuriose ES šalyse privalote išdirbti tam tikrą minimalų laiką, kad turėtumėte teisę į pensiją.

Tokiais atvejais už pensijas atsakinga įstaiga turi atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriais dirbote kitose ES šalyse, lyg toje šalyje būtumėte dirbę visą laiką, kad įvertintų, ar turite teisę į pensiją ( laikotarpių sumavimo principas).

Jei ta įstaiga to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Tomas 4 metus dirbo Vokietijoje ir 32 metus Portugalijoje.

Vokietijoje turite dirbti bent 5 metus, kad įgytumėte teisę į pensiją. Šiaip Tomas neturėtų teisės naudotis Vokietijos nacionaline pensijų sistema, nes šioje šalyje dirbo tik 4 metus.

Tačiau Vokietijos už pensijas atsakinga įstaiga turėjo atsižvelgti į Tomo Portugalijoje dirbtus metus. Ji pripažino jo teises ir jam moka pensiją už 4 Vokietijoje dirbtus metus.

Trumpesni negu vienų metų draudimo laikotarpiai

Jei kurioje nors šalyje buvote apdraustas trumpiau negu metus, gali būti taikoma speciali taisyklė, nes kai kuriose ES šalyse teisė į pensiją už trumpus laikotarpius neįgyjama. Tokiu atveju draudimo arba gyvenimo šalyje, kurioje trumpą laiką dirbote, mėnesių neprarasite: į juos apskaičiuodamos jūsų pensiją atsižvelgs šalys, kuriose dirbote ilgiau.

Jei jums nepavyksta išsireikalauti pensijos už trumpesnės nei metai trukmės darbo laikotarpius, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Kaip jūsų pensija apskaičiuojama?

Kiekvienos ES šalies, kurioje dirbote, už pensijas atsakingos įstaigos patikrins jūsų į jų sistemą mokėtas įmokas, kiek mokėjote kitose šalyse ir kiek laiko dirbote įvairiose šalyse.

Proporcingosios išmokos apskaičiavimas

Kiekviena už pensijas atsakinga įstaiga apskaičiuos, kokią dalį pensijos ji turėtų mokėti atsižvelgiant į jūsų darbo stažą visose ES šalyse.

Ji sudės darbo stažo laikotarpius visose ES šalyse ir apskaičiuos, kokio dydžio pensiją gautumėte, jei būtumėte visą laiką mokėjęs išmokas į jos sistemą (tai vadinamasis teorinis dydis).

Tuomet ši suma bus patikslinama, kad atspindėtų tik realų laikotarpį, kurį mokėjote įmokas toje šalyje (tai vadinamoji proporcingoji išmoka).

Valstybės mokama pensija

Jeigu atitinkate sąlygas valstybės mokamai pensijai gauti, nepriklausomai nuo jokių kitose šalyse dirbtų laikotarpių, už pensijas atsakinga įstaiga taip pat apskaičiuos valstybės mokamą pensiją (tai vadinamoji nepriklausoma išmoka).

Rezultatas

Tada nacionalinė įstaiga palygins proporcingąją ir nepriklausomą išmokas ir jūs gausite tą išmoką, kuri toje ES šalyje didesnė.

Apie savo sprendimą dėl jūsų prašymo kiekviena šalis praneš ir jį paaiškins specialiame dokumente (forma P1).

Atsitikimas

Roza 20 metų dirbo Prancūzijoje ir 10 metų Ispanijoje.

Abiejose šalyse reikalaujama būti dirbus bent 15 metų, kad būtų įgyta teisė į pensiją. Rozos pensiją apskaičiuos kiekviena šalis.

Prancūzijos įstaiga atliks du skaičiavimus:

  • ji apskaičiuos Rozos valstybės mokamą pensiją už 20 metų, kuriuos ji dirbo Prancūzijoje, - tarkime, tai 800 eurų;
  • ji taip pat apskaičiuos teorinį dydį - pensijos, kurią Roza būtų gavusi, jei visus 30 metų būtų dirbusi Prancūzijoje, - tarkime, tai 1 500 eurų. Tada ji nustatys proporcingąją pensiją, t. y. dalį šios sumos, kuri turėtų būti mokama už laikotarpį, kurį ji dirbo Prancūzijoje: 1 500 x 20 metų Prancūzijoje / 30 metų iš viso = 1 000 eurų.

Roza turi teisę į didesnę sumą - 1000 eurų per mėnesį.

Ispanijos įstaiga nacionalinės pensijos neskaičiuos, nes Roza šioje šalyje dirbo trumpiau negu nustatytas minimalus laikotarpis. Ji apskaičiuos tik teorinį dydį - pensijos, kurią Roza būtų gavusi, jei visus 30 metų būtų dirbusi Ispanijoje, - tarkime, tai 1 200 eurų.

Tada ji nustatys proporcingąją pensiją, t. y. dalį šios sumos, kuri turėtų būti mokama už laikotarpį, kurį ji dirbo Ispanijoje: 1200 x 10 metų Ispanijoje /30 metų iš viso = 400 eurų.

Galiausiai Roza gaus 1 400 eurų pensiją.

Jūsų pensijos mokėjimas

Visos pensiją jums skiriančios šalys paprastai moka jums priklausančią sumą į banko sąskaitą jūsų gyvenamojoje šalyje, jei jūs gyvenate Europos Sąjungoje.

Jei gyvenate ne Europos Sąjungoje, jums gali tekti atsidaryti po banko sąskaitą kiekvienoje ES šalyje, kurioje jums mokama pensija.

Invalidumo ir našlių ir našlaičių pensijos

Pagal pirmiau nurodytas taisykles apskaičiuojamos ir invalidumo bei našlių ir našlaičių pensijos. Svarbu žinoti, kad:

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: