Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-04-25

DUK. Valstybės mokamos pensijos užsienyje

 • Šiuo metu dirbu Italijoje. Ar apskaičiuojant mano pensijos dydį bus atsižvelgta į mano socialinio draudimo Rumunijoje dar prieš jos įstojimą į ES laikotarpius?

  TAIP — ES koordinavimo taisyklėmis užtikrinama, kad įmokos, mokėtos šalyse iki įstojimo į ES, nebūtų prarastos.

 • Dirbau keliose ES šalyse, o dabar ketinu išeiti į pensiją. Kur turėčiau prašyti senatvės pensijos?

  Jei dirbote keliose ES šalyse, gali būti, kad įgijote teisių į pensiją kiekvienoje iš jų.

  Kai ateina laikas eiti į pensiją, paprastai jos reikia prašyti toje šalyje, kur žmogus gyvena, arba toje, kur buvo paskutinė jo darbovietė. Tuomet ta šalis tampa atsakinga už prašymo tvarkymą ir už informacijos apie pensijų įmokas visose šalyse, kuriose žmogus gyveno, sutelkimą.

  Jei šalyje, kurioje dabar gyvenate, niekada nedirbote, turėtumėte kreiptis į šalies, kurioje buvo paskutinė jūsų darbovietė, atitinkamą instituciją. Tuomet jūsų prašymas bus tvarkomas joje.

 • Ką daryti, jei pensinis amžius šalyse, kuriose dirbau, skirtingas?

  Gali būti, kad vienoje šalyje galėsite gauti pensiją sulaukęs 60 metų, o kitoje teks laukti iki 67-erių. Tokiu atveju labai svarbu, kad iš visų šalių, kuriose dirbote, iš anksto gautumėte informaciją, kokioje padėtyje atsidursite, jei pasikeis jūsų pensijos gavimo pradžios data.

  Tai, kad vienos šalies pensiją pradėsite gauti anksčiau negu kitos, gali turėti įtakos jūsų pensijos dydžiui. Išsamesnės informacijos jums gali suteikti šalies, kurioje gyvenate, kompetentinga institucija, ir (arba) šalių, kuriose dirbote, institucijos.

 • Ar galėsiu ir toliau gauti maitintojo netekimo pensiją, jei nutarsiu persikelti gyventi į kitą ES šalį?

  TAIP — Našliams, našlėms ir našlaičiams skiriamoms maitintojo netekimo pensijoms paprastai taikomos tos pačios taisyklės kaip ir invalidumo bei senatvės pensijoms. Viena iš šių taisyklių – maitintojo netekimo pensija turi būti mokama neatsižvelgiant į tai, kurioje iš ES šalių teisę į tokią pensiją turintis našlys ar našlė gyvena.

 • Gyvenau ir dirbau keliose ES šalyse. Kurioje iš jų turėčiau prašyti invalidumo pensijos?

  Tokiu atveju asmuo dažniausiai gauna atskirą invalidumo pensiją iš kiekvienos ES šalies, kurioje jis dirbo. Savo invalidumo pensijos galite prašyti šalyje, kurioje gyvenate, arba šalyje, kurioje buvote paskutinį kartą apdraustas.

  Institucija, kurioje pateiksite savo prašymą, perduos jį visų kitų ES šalių, kuriose dirbote, institucijoms. Kad joms būtų lengviau tai padaryti, turėtumėte pateikti išsamią informaciją apie savo darbą ir (arba) įmokas tose šalyse.

 • Ar kitų šalių institucijos privalo pripažinti šalies, kurioje dabar gyvenu, gydytojo man nustatytą invalidumo grupę?

  NE — Invalidumo nustatymo kriterijai įvairiose šalyse skiriasi.

  Išimtis iš šios bendros taisyklės – Belgija, Prancūzija ir Italija.

 • Ar privalau grįžti į šalį, kurioje man mokama pensija, kad būtų atliktos kokios nors patikros?

  Jei nuolatos arba laikinai gyvenate vienoje ES šalyje, o jūsų pensija mokama kitoje, visos reikiamos administracinės ir medicinos patikros paprastai bus atliekamos šalies, kurioje gyvenate, institucijose.

  Tačiau gali būti reikalaujama, kad į šalį, kurioje mokama jūsų pensija, grįžtumėte atlikti kai kurių patikrų (jei tai leidžia jūsų sveikata), visų pirma pasitikrinti, ar nepasikeitė jūsų invalidumo grupė.

 • Ar galiu atgauti Švedijoje sumokėtas pensijų įmokas, jei išvykstu gyventi į Austriją?

  NE — Tačiau jų neprarasite. Kiekvienoje ES šalyje, kurioje dirbote arba mokėjote įmokas bent vienerius metus, sulaukę toje šalyje nustatyto pensinio amžiaus gausite atskirą pensiją.

 • Netrukus išeisiu į pensiją Prancūzijoje, o dirbau įvairiose ES šalyse, taip pat ir Prancūzijoje. Ar nustatant mano pensijos Prancūzijoje dydį bus sudėtos visos įvairiose šalyse mano mokėtos įmokos?

  NE — Nebus taip, kad paprasčiausiai gautumėte Prancūzijos pensiją už visus darbo ES metus. Gausite atskirą pensiją iš kiekvienos šalies, kurioje dirbote bent vienerius metus.

  Galutinė jūsų pensija bus apskaičiuota atsižvelgiant į įrašus apie sumokėtas įmokas kiekvienoje šalyje –  suma, kurią gausite iš kiekvienos iš jų, priklausys nuo to, kaip ilgai joje turėjote socialinį draudimą.

 • Laikotarpis, kurį dirbau Jungtinėje Karalystėje, per trumpas, kad galėčiau gauti šios šalies pensiją. Ar mano sumokėtos įmokos bus prarastos?

  NE — Į laikotarpius, kuriuos dirbote kitose šalyse, bus atsižvelgta. Visi laikotarpiai bus susumuoti ir jūsų Jungtinės Karalystės pensijos dalis apskaičiuota atsižvelgiant į darbo joje trukmę.

  Ši taisyklė bus taikoma kiekvienoje šalyje, kurioje dirbote. Jei Jungtinėje Karalystėje buvote apdraustas trumpiau negu metus, gali būti taikoma speciali taisyklė, nes kai kuriose šalyse teisė į pensiją, jei joje buvo dirbama tik trumpus laikotarpius, neįgyjama. Tokiu atveju įmokų mokėjimo arba gyvenimo Jungtinėje Karalystėje mėnesių neprarasite: į juos apskaičiuodamos jūsų pensiją atsižvelgs šalys, kuriose dirbote ilgiau.

Žr. pagrindinę informaciją šia tema
Valstybės mokamos pensijos užsienyje
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai