Tools

Taalkeuzemenu

EU-vlag

Kruimelpad

Menu

Bijgewerkt : 25/04/2017

Veelgestelde vragen - Pensioen/AOW in het buitenland

 • Ik werk nu in Italië. Worden de pensioenbijdragen die ik in Roemenië heb betaald voordat het EU-lid werd, meegerekend bij de berekening van mijn pensioen?

  JA — Dankzij de EU-regels gaan pensioenbijdragen die u betaald heeft in een land voordat het EU-lid werd, niet verloren.

 • Ik heb ik verschillende EU-landen gewerkt en ik ga binnenkort met pensioen. In welk land moet ik mijn pensioen aanvragen?

  Als u in verschillende EU-landen gewerkt heeft, dan kan het zijn dat u in elk van die landen pensioenrechten heeft opgebouwd.

  Als het tijd wordt uw pensioen aan te vragen, doet u dit meestal in het land waar u woont of waar u het laatst gewerkt heeft. Dat land is verantwoordelijk voor de verwerking van uw aanvraag en het samenbrengen van de informatie over uw opgebouwde pensioenen in de landen waar u gewoond heeft.

  Als u nooit gewerkt heeft in het land waar u nu woont, dan moet u uw pensioen aanvragen in het land waar u het laatst gewerkt heeft. Uw aanvraag wordt daar dan verwerkt.

 • Wat als de pensioenleeftijd verschillend is in de landen waar ik gewerkt heb?

  In het ene land heeft u al vanaf 60 jaar recht op pensioen, terwijl u in een ander land tot 67 moet wachten. Onder dergelijke omstandigheden is het belangrijk dat u vooraf informatie verzamelt uit alle landen waar u gewerkt heeft, over hoe uw situatie eruit komt te zien als u uw pensioendatum verandert.

  Het kan van invloed zijn op de hoogte van uw pensioen als u in het ene land eerder met pensioen gaat dan in het ander. De bevoegde autoriteit in het land waar u woont en/of de autoriteiten van de landen waar u gewerkt heeft kunnen u adviseren.

 • Heb ik nog steeds recht op mijn weduwe- of weduwnaarspensioen als ik naar een ander EU-land verhuis?

  JA — Over het algemeen gelden voor uitkeringen voor overlevende echtgenoten dezelfde regels als voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en pensioenen. Een weduwe- of weduwnaarspensioen moet uitbetaald worden, ongeacht in welk EU-land u woont.

 • Ik heb in verschillende EU-landen gewoond en gewerkt. Waar kan ik mijn arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen?

  Meestal zult u een aparte arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen uit alle EU-landen waar u gewerkt heeft. U kunt uw uitkering aanvragen in het land waar u woont of in het land waar u het laatst verzekerd was.

  De autoriteiten zullen uw aanvraag doorsturen naar de autoriteiten van de andere EU-landen waar u gewerkt heeft. Daarom is het belangrijk dat u gedetailleerde informatie doorgeeft over uw werk en verzekering in die landen.

 • Zijn de autoriteiten in de andere landen verplicht mijn graad van invaliditeit, vastgesteld door een arts in het land waar ik nu woon, te erkennen?

  NEE — De criteria voor de graad van invaliditeit variëren van het ene land tot het andere.

  Op deze regel gelden een paar uitzonderingen in België, Frankrijk en Italië.

 • Moet ik voor vereiste controles teruggaan naar het land dat mijn uitkering betaalt?

  Woont of verblijft u in een bepaald EU-land, maar ontvangt u uw uitkering uit een ander, dan worden eventuele controles meestal uitgevoerd door de autoriteiten van het land waar u woont of verblijft.

  Het is mogelijk dat u in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld ter controle van de mate van invaliditeit, terug moet naar het land dat uw uitkering betaalt (als uw gezondheid dat toelaat).

 • Kan ik de pensioenbijdragen die ik in Zweden heb betaald, terugkrijgen als naar Oostenrijk verhuis?

  NEE — Maar u verliest uw geld niet. Wanneer u de pensioenleeftijd bereikt van een EU-land waar u gewerkt heeft of ten minste een jaar pensioenpremie heeft betaald, ontvangt u een apart pensioen van dat land.

 • Ik ga binnenkort, na mijn pensionering, in Frankrijk wonen. Ik heb in verschillende EU-landen gewerkt, waaronder Frankrijk. Worden al mijn in verschillende landen opgebouwde pensioenrechten opgeteld en bepaalt dat de hoogte van mijn pensioen in Frankrijk?

  NEE — U krijgt niet simpelweg een Frans pensioen dat overeenkomt met het aantal gewerkte jaren in de EU. U krijgt een apart pensioen uit elk land waar u ten minste een jaar gewerkt heeft.

  Uw definitieve pensioen wordt berekend op grond van de betaalde bijdragen in elk land: wat u ontvangt uit elk land komt overeen met de duur van uw sociale verzekering daar.

 • De periode waarin ik in Engeland gewerkt heb, is te kort om aanspraak te maken op een pensioen. Verlies ik de pensioenpremie die ik daar betaald heb?

  NEE — Er wordt rekening gehouden met de periodes waarin u in andere landen gewerkt heeft. Alle periodes worden opgeteld en uw Britse pensioen wordt naar verhouding meegerekend.

  In alle betrokken landen gelden dezelfde regels. Als u minder dan een jaar pensioenpremie betaald heeft in het Verenigd Koninkrijk, kan een speciale regel gelden, omdat bepaalde landen geen pensioen toekennen voor korte periodes. de maanden waarin u daar pensioenpremie heeft betaald zijn niet verloren maar worden meegenomen bij de berekening van uw pensioen in het andere land of de landen waar u langer gewerkt heeft.

Algemene informatie hierover
Pensioen/AOW in het buitenland
Openbare raadpleging
  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.
  Vraag hulp of advies