Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Държавни пенсии в чужбина

 • В момента работя в Италия. Ще бъдат ли взети предвид при определянето на пенсионните ми права моите периоди на социално осигуряване в Румъния преди присъединяването ѝ към ЕС?

  ДА — Правилата на ЕС за координация гарантират, че осигуровките в страните преди присъединяването им към Съюза не се губят.

 • Работих в няколко страни от ЕС и смятам скоро да се пенсионирам. Къде трябва да подам заявление за пенсия за старост?

  Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да имате натрупани пенсионни права във всяка от тях.

  Когато настъпи време да подадете заявление за пенсия, трябва да го направите в страната, в която живеете, или в тази, в която сте работили за последно. В такъв случай тази страна е отговорна за обработката на вашето заявление и за събирането на документите за пенсионните ви вноски от всички страни, в които сте живели.

  Ако никога не сте работили в страната, в която понастоящем живеете, трябва да подадете заявление пред съответните органи в страната, в която сте работили за последно. Тогава заявлението ви ще бъде обработено там.

 • Какво става, ако пенсионната възраст в страните, в които съм работил, е различна?

  В една страна може да имате право на пенсия на 60 години, а в друга – на 67 години. При подобни обстоятелства е важно да получите предварително информация от всички страни, в които сте работили, за това какво ще бъде положението ви, ако промените датата на пенсионирането си.

  Възможно е, ако вземете една пенсия по-рано от друга, това да се отрази на сумите, които ще получавате. Компетентните органи в страната, в която живеете, и/или органите в страните, в които сте работили, могат да ви дадат по-нататъшни съвети.

 • Мога ли да получавам наследствената си пенсия, ако реша да живея в друга страна от ЕС?

  ДА — По принцип правилата относно пенсиите за преживели съпрузи или сираци са същите като тези за пенсиите за инвалидност и старост. Конкретно наследствените пенсии трябва да бъдат плащани независимо от това къде в ЕС живее преживелият съпруг.

 • Живях и работих в няколко страни от ЕС – в коя от тях трябва да подам заявление за пенсия за инвалидност?

  В повечето случаи ще получавате отделна пенсия за инвалидност от всяка страна от ЕС, в която сте работили. Можете да подадете заявление за пенсия за инвалидност в страната, в която живеете, или в страната, в която сте били осигурени за последно.

  Институцията, в която сте подали заявлението си, ще го препрати на органите във всички останали страни от ЕС, в които сте работили. За да стане това по-лесно, трябва да изпратите подробна информация за местоработата и осигуряването си в тези страни.

 • Властите в другите страни задължени ли са да признаят моята степен на инвалидност, определена от лекар в страната, в която живея понастоящем?

  НЕ — Kритериите за определяне на степента на инвалидност са различни в различните страни.

  Изключения от този общ принцип се правят между Белгия, Франция и Италия.

 • Трябва ли да се връщам в страната, която ми плаща пенсия, за някакви задължителни прегледи?

  Ако живеете или пребивавате в една страна от ЕС, но пенсията ви се плаща в друга, по принцип всички необходими административни проверки и медицински прегледи ще бъдат извършвани от властите в страната, в която живеете или пребивавате.

  Възможно е обаче да поискат от вас да се върнете в страната, която ви плаща пенсия, за някои прегледи (ако здравето ви го позволява), и по-специално за проверка дали степента ви на инвалидност се е променила.

 • Могат ли платените от мен в Швеция пенсионни осигуровки да ми бъдат възстановени, ако отида да живея в Австрия?

  НЕ — Hо те няма да бъдат изгубени. Ще получавате отделна пенсия от всяка страна от ЕС, в която сте работили или сте се осигурявали в продължение на поне 1 година, когато достигнете пенсионната възраст в съответната страна.

 • Скоро ще се пенсионирам във Франция, след като работих в различни страни от ЕС, включително и Франция. Събират ли се всички мои осигуровки в различните страни, за да се определят пенсионните ми права във Франция?

  НЕ — Hяма просто да получите френска пенсия, отговаряща на общия брой години, които сте работили в ЕС. Ще получите отделна пенсия от всяка страна, в която сте работили в продължение на поне 1 година.

  Окончателният размер на пенсията ви ще бъде изчислен в съответствие с вноските ви във всяка страна: получаваната от вас сума от всяка страна ще отговаря на продължителността на социалното ви осигуряване в нея.

 • Времето, през което работих в Обединеното кралство е твърде кратко, за да имам право на пенсия. Ще изгубя ли вноските си?

  НЕ — Периодите, през които сте работили в други страни, ще бъдат взети предвид. Всички периоди ще бъдат сумирани и британската ви пенсия ще бъде изчислена на пропорционален принцип.

  Същите правила ще важат във всяка от страните. Ако сте се осигурявали в Обединеното кралство по-малко от година, може да важи специално правило, тъй като някои страни не предоставят пенсия за кратки периоди: месеците, през които сте се осигурявали или сте пребивавали в Обединеното кралство, няма да бъдат изгубени, а ще бъдат взети предвид при изчисляването на пенсията ви от другите страни, в които сте работили по-дълго.

Вижте основната информация по темата
Държавни пенсии в чужбина
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети