Instrumentele site-ului

Selector de limbi

Drapelul UE

Cale de navigare

Meniu

Actualizare : 25/04/2017

Întrebări şi răspunsuri - Pensiile de stat în străinătate

 • În prezent lucrez în Italia. Am contribuit la fondul de securitate socială în România, înainte ca această ţară să adere la UE. Aceste contribuţii vor fi luate în considerare în momentul în care mi se vor stabili drepturile de pensie?

  DA — Regulile europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială vă garantează că nu veţi pierde contribuţiile plătite în diverse ţări, înainte de aderarea acestora la UE.

 • Am lucrat în mai multe ţări din UE şi în curând mă voi pensiona. Unde trebuie să depun cererea de pensionare pentru limită de vârstă?

  Dacă aţi lucrat în mai multe ţări din UE, aţi acumulat probabil drepturi de pensie în fiecare dintre ele.

  În mod normal, cererea de pensionare se depune în ţara în care locuiţi sau în ţara în care aţi lucrat ultima dată. Ţara respectivă va răspunde de tratarea cererii şi va aduna toate dosarele atestând contribuţiile pe care le-aţi plătit în toate ţările în care aţi lucrat.

  Dacă nu aţi lucrat niciodată în ţara în care locuiţi, trebuie să depuneţi cererea la casa de pensii din ultima ţară în care aţi lucrat. Aceasta se va ocupa integral de dosarul dumneavoastră de pensionare.

 • Ce trebuie să fac dacă am lucrat în mai multe ţări, iar vârsta de pensionare diferă de la una la alta?

  Este posibil ca într-o ţară să aveţi dreptul de a ieşi la pensie la 60 de ani, iar în alta la 67. În acest caz, este important să obţineţi din timp, din toate ţările în care aţi lucrat, informaţii privind schimbările care vor interveni în situaţia dumneavoastră, dacă modificaţi data de la care doriţi să primiţi pensia.

  Suma pe care o veţi primi ar putea fi afectată, dacă luaţi o pensie înaintea celorlalte. Autoritatea competentă din ţara în care locuiţi şi/sau autorităţile din ţara în care aţi lucrat vă pot oferi consultanţă de specialitate.

 • Pot să-mi păstrez pensia de urmaş, dacă mă stabilesc în altă ţară?

  DA — În general, regulile referitoare la pensiile de urmaş (pentru soţi/soţii sau orfani) sunt cele care se aplică şi în cazul pensiilor pentru limită de vârstă sau de invaliditate. Pensiile de urmaş se păstrează, indiferent în ce ţară din UE locuieşte urmaşul.

 • Am locuit şi am lucrat în mai multe ţări din UE. Unde trebuie să solicit pensia de invaliditate?

  De cele mai multe ori, veţi primi câte o pensie de invaliditate din fiecare ţară în care aţi lucrat. Puteţi solicita pensia în ţara în care locuiţi sau în ţara în care aţi beneficiat de asigurare ultima dată.

  Autoritatea căreia îi adresaţi cererea o va transmite, la rândul său, autorităţilor din celelalte ţări ale UE în care aţi lucrat. Pentru a facilita procedura, trebuie să includeţi informaţii detaliate despre locurile de muncă şi/sau contribuţiile plătite în ţările respective.

 • Gradul meu de invaliditate a fost stabilit de un medic din ţara în care locuiesc în prezent. Autorităţile din celelalte ţări sunt obligate să-l accepte ca atare?

  NU — Criteriile de stabilire a gradului de invaliditate variază de la o ţară la alta.

  Belgia, Franţa şi Italia fac mici excepţii de la această regulă.

 • Dacă se impun eventuale controale medicale sau administrative, trebuie să le efectuez în ţara care îmi plăteşte pensia?

  Dacă locuiţi, permanent sau temporar, într-o ţară din UE, dar pensia vă este plătită de alta, toate verificările administrative sau controalele medicale se realizează, în mod normal, de către autorităţile din ţara în care locuiţi.

  Totuşi, în anumite situaţii şi dacă sănătatea vă permite acest lucru, s-ar putea să fiţi nevoit să mergeţi în ţara care vă plăteşte pensia, în special pentru controale medicale al căror scop este să stabilească dacă au intervenit modificări la nivelul gradului de invaliditate.

 • Pot recupera contribuţiile pe care le-am plătit la fondul de pensii din Suedia, dacă mă stabilesc în Austria?

  NU — Dar contribuţiile respective nu se vor pierde. La împlinirea vârstei legale de pensionare, veţi primi câte o pensie separată de la fiecare ţară din UE în care aţi lucrat sau aţi contribuit la fondul de pensii timp de cel puţin un an.

 • În curând mă voi pensiona şi mă voi stabili în Franţa, dar am lucrat în mai multe ţări din UE (inclusiv în Franţa). Pensia din Franţa se va stabili luând în calcul contribuţiile pe care le-am plătit în toate ţările în care am lucrat?

  NU — Veţi primi o pensie unică din partea Franţei, corespunzătoare tuturor anilor lucraţi în UE. Veţi primi câte o pensie separată din fiecare ţară în care aţi lucrat cel puţin un an.

  Aceasta se va calcula în funcţie de contribuţia înregistrată în fiecare ţară -  suma pe care o veţi primi va corespunde perioadei în care aţi beneficiat de asigurare socială în ţara respectivă.

 • Am lucrat în Regatul Unit, dar nu suficient de mult pentru a solicita o pensie. Îmi voi pierde contribuţiile plătite în această ţară?

  NU — Toate perioadele petrecute în alte ţări se vor lua în considerare. Acestea vor fi cumulate, iar pensia la care aveţi dreptul în Regatul Unit va fi stabilită în urma unui calcul pro-rata.

  Aceleaşi reguli se vor aplica în fiecare ţară vizată. Dacă perioada de cotizare în Regatul Unit este mai mică de un an, s-ar putea aplica o regulă specială, deoarece unele state membre nu prevăd pensii pentru perioade scurte. Totuşi, lunile în care aţi plătit contribuţii sau aţi locuit în Regatul Unit nu sunt pierdute - ele vor fi luate în calcul în ţările în care aţi lucrat mai mult timp.

Principalele informații pe această temă
Pensiile de stat în străinătate
Consultaţii publice
  Aveți nevoie de ajutorul serviciilor de asistență?
  Solicitați sprijin și consiliere