Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/04/2017

Pogosta vprašanja - Pokojnina v tujini

 • Zdaj delam v Italiji. Ali mi bodo pri izračunu pokojnine upoštevali zavarovalno dobo, ki sem jo pridobil v Romuniji, ko še ni bila članica EU?

  DA — Po pravilih koordinacije sistemov socialne varnosti EU morajo upoštevati tudi prispevke, plačane v državah EU, še preden so postale članice.

 • Delovno dobo imam v različnih državah EU. Kmalu se bom upokojila. Kje naj uveljavim pravico do pokojnine?

  Če ste delali v različnih državah EU, ste verjetno v vsaki od njih pridobili tudi pravico do pokojnine.

  Pravico do pokojnine navadno uveljavljamo v državi, kjer živimo, oziroma v državi, kjer smo bili nazadnje zaposleni. Ta država bo nato pristojna za obravnavo vašega zahtevka in bo pridobila evidence o vplačanih prispevkih od vseh držav, v katerih ste delali.

  Če v državi, kjer zdaj živite, niste nikoli delali, morate zahtevek vložiti pri pristojnem zavodu za pokojninsko zavarovanje v državi, kjer ste nazadnje delali. Ta zavod bo tudi obravnaval vaš zahtevek.

 • V državah, kjer sem delal, velja različna upokojitvena starost. Kaj mi svetujete?

  Ena država vam omogoča upokojitev pri šestdesetih, druga šele pri sedeminšestdesetih. V takem primeru se je dobro v državah, kjer ste delali, vnaprej pozanimati, kakšne bodo posledice, če se boste odločili za drugačen datum upokojitve.

  Če boste denimo pravico do pokojnine uveljavljali v eni državi prej kot v drugi, bo to mogoče vplivalo na izplačani znesek.  Več informacij in nasvetov poiščite na pristojnem zavodu v državi, kjer živite, oziroma v državah, kjer ste delali.

 • Ali bom še prejemala vdovsko pokojnino, če se bom preselila v drugo državo EU?

  DA — Pravila za vdovsko in družinsko pokojnino so na splošno enaka pravilom za invalidsko in starostno pokojnino. Ali natančneje, preživeli zakonec mora prejemati vdovsko pokojnino ne glede na to, kje v EU živi.

 • Živel in delal sem v različnih državah EU. Kje naj uveljavljam pravico do invalidske pokojnine?

  Invalidsko pokojnino boste najverjetneje prejeli posebej od vsake države EU, v kateri ste delali. Zahtevek za invalidsko pokojnino lahko vložite v državi, kjer živite, ali v državi, kjer ste bili nazadnje zavarovani.

  Zavod, na katerem boste uveljavljali pravico do invalidske pokojnine, bo vaš zahtevek poslal pristojnim organom v vseh preostalih državah EU, kjer ste delali. Postopek bo veliko hitrejši, če boste zahtevku priložili natančne podatke o delovni dobi in plačanih prispevkih v teh državah.

 • Ali morajo pristojni organi v drugih državah priznati stopnjo invalidnosti, ki mi jo je ugotovil zdravnik v državi, kjer živim?

  NE — Vsaka država ima svoja pravila za ocenjevanje invalidnosti.

  Od tega splošnega pravila odstopajo z mednarodnimi dogovori samo Belgija, Francija in Italija.

 • Ali moram hoditi na kontrolne preglede v državo, ki mi plačuje pokojnino?

  Navadno velja, da vsa administrativna potrdila in zdravniške preglede v zvezi s pokojnino izdajo oziroma opravijo organi v državi, kjer živite ali začasno bivate, tudi če vam pokojnino izplačuje druga država EU.

  Vseeno pa lahko organi države, ki vam izplačuje pokojnino,  od vas zahtevajo, da nekatere preglede, zlasti v zvezi z morebitno spremembo stopnje invalidnosti, opravite pri njih (če vam zdravje dopušča potovanje).

 • Ali mi bo Švedska izplačala prispevke, ki sem jih vplačal v švedski pokojninski sistem, če se bom preselil v Avstrijo?

  NE — Vendar teh prispevkov ne boste izgubili. Vsaka država EU, v kateri ste vsaj eno leto delali oziroma plačevali prispevke, vam bo posebej izplačala pokojnino, ko boste dopolnili upokojitveno starost, ki velja v posamezni državi.

 • Po upokojitvi se bom preselil v Francijo. Delal sem v različnih državah EU, tudi v Franciji. Ali mi bodo v Franciji izračunali pokojnino tako, da bodo sešteli prispevke, ki sem jih vplačal v drugih državah?

  NE — Pokojnina, ki vam jo bodo izračunali v Franciji, seveda ne bo preprosto seštevek vaših delovnih dob v državah EU. Vsaka država, v kateri ste delali vsaj leto dni, vam bo pokojnino izračunala posebej.

  Pokojnino vam bodo izračunali na podlagi prispevkov, ki ste jih plačali v posamezni državi: znesek, ki ga boste prejeli od posamezne države, bo ustrezal vaši zavarovalni dobi v tej državi.

 • V Združenem kraljestvu sem delal premalo časa, da bi lahko uveljavljal pravico do pokojnine. Ali bom izgubil vplačane prispevke?

  NE — Pri izračunu pokojnine morajo upoštevati vse zavarovalne dobe, ki ste jih pridobili v drugih državah. Zavarovalne dobe bodo sešteli, pokojnino v Združenem kraljestvu pa vam bodo izračunali po načelu sorazmernosti, tj. sorazmerno na vašo tamkajšnjo zavarovalno dobo.

  Enaka pravila veljajo za vse države, v katerih ste delali. Če ste bili v Združenem kraljestvu zavarovani manj kot leto dni, bodo morda uporabili posebno pravilo, saj nekatere države ne priznavajo pravice do pokojnine pri kratkih zavarovalnih dobah. Zavarovalna doba v Združenem kraljestvu ne bo izgubljena, ampak jo bodo upoštevali pri izračunu pokojnine v državi, kjer imate daljšo zavarovalno dobo.

Glej osnovne informacije o tem področju
Pokojnina v tujini
Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje