Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Státní důchod ze zahraničí

 • Pracuji teď v Itálii. Započítá se do mého nároku na důchod i předchozí období, kdy jsem platila sociální pojištění v Rumunsku předtím, než vstoupilo do EU?

  ANO — Evropská pravidla koordinace zajišťují, že příspěvky na sociální pojištění, které jste platila v zemích předtím, než vstoupily do EU, se neztratí.

 • Pracovala jsem v několika zemích EU a chci zanedlouho odejít do důchodu. Kde mám zažádat o starobní důchod?

  Pokud jste pracovala v několika zemích EU, může vám vzniknout nárok na důchod ve všech.

  Až budete o důchod žádat, musíte žádost zpravidla podat v zemi, kde bydlíte nebo kde jste naposledy pracovala. Tato země je pak odpovědná za vyřízení vaší žádosti a za shromáždění údajů o vašich příspěvcích na důchodové pojištění ze všech zemí, ve kterých jste bydlela.

  Pokud jste v zemi, kde nyní bydlíte, nikdy nepracovala, měla byste se obrátit na příslušný orgán v zemi, kde jste naposled pracovala. Vaše žádost pak bude vyřízena tam.

 • Co mám dělat, pokud se věk odchodu do důchodu v zemích, kde jsem pracoval, liší?

  V jedné zemi můžete mít nárok na důchod třeba už v 60 letech, ale v jiné zemi musíte čekat až do 67. V takovém případě se musíte předem informovat ve všech zemích, kde jste pracoval. Musíte zjistit, co se stane, pokud změníte datum, odkdy začnete pobírat důchod.

  Pokud začnete v jedné zemi pobírat důchod dříve, může to mít vliv na jeho celkovou výši. Více informací vám mohou sdělit na příslušném úřadě v zemi, kde bydlíte, nebo v zemích, kde jste dříve pracovali.

 • Mohu i nadále pobírat pozůstalostní důchod, pokud se přestěhuji do jiné země EU?

  ANO — Předpisy týkající se důchodů pro vdovy, vdovce či sirotky jsou zpravidla stejné jako předpisy týkající se invalidních a starobních důchodů. Pozůstalostní důchod se musí vyplácet bez ohledu na to, ve které zemi EU pozůstalí žijí.

 • Bydlela a pracovala jsem v několika zemích EU. Kde mám zažádat o invalidní důchod?

  Invalidní důchod budete pravděpodobně pobírat z každé země Unie, ve které jste pracovala. Můžete o něj zažádat v zemi, kde bydlíte, nebo v zemi, kde jste byla naposledy pojištěna.

  Úřad, kde svou žádost podáte, ji postoupí příslušným úřadům ve všech zemích EU, ve kterých jste pracovala. Aby se celý proces urychlil, měla byste jim poskytnout podrobné informace o svém zaměstnání a o placení pojistného v těchto zemích.

 • Musí úřady v jiných zemích uznat stupeň mé invalidity tak, jak ho posoudil lékař v zemi, kde nyní bydlím?

  NE — Kritéria pro hodnocení stupně invalidity se v jednotlivých zemích liší.

  Pár výjimek z této obecné zásady se týká dohod mezi Belgií, Francií a Itálií.

 • Musím na potřebné kontroly jezdit do země, která mi vyplácí důchod?

  Pokud bydlíte v jedné zemi EU, ale penzi vám vyplácí jiná země Unie, budou jakékoli nezbytné administrativní kontroly a lékařské prohlídky provádět orgány té země, ve které bydlíte.

  V zemi, která vám vyplácí důchod, však možná budete muset podstoupit některá vyšetření (pokud to váš zdravotní stav dovolí) týkající se stupně vaší invalidity (zda se tento stupeň třeba nezměnil).

 • Proplatí mi příspěvky na důchodové pojištění, které jsem platil ve Švédsku, pokud se rozhodnu přestěhovat třeba do Rakouska?

  NE — Ale tyto příspěvky se neztratí. Až v příslušné zemi dosáhnete důchodového věku, budete z každé země EU, kde jste pracoval nebo přispíval na důchodové pojištění nejméně rok, dostávat příslušný důchod.

 • Zanedlouho půjdu do důchodu. Pracovala jsem v několika zemích EU včetně České republiky. Budou všechny moje příspěvky na důchodové pojištění, které jsem platila v různých zemích, sečteny, aby se mohl stanovit můj nárok na důchod v Česku?

  NE — V Česku nedostanete jeden důchod, jehož výše by odpovídala všem letům, která jste odpracovala v jednotlivých zemích EU. Důchod budete dostávat zvlášť z každé země, kde jste pracovala alespoň rok.

  Konečná výše vašeho důchodu se vypočítá na základě příspěvků placených v každé zemi. Z jednotlivých zemí budete tedy dostávat takovou výši důchodu, jež bude odpovídat délce vašeho sociálního pojištění v příslušné zemi.

 • Doba, během které jsem pracoval ve Spojeném království, je příliš krátká na to, abych tam měl nárok na důchod. Přijdu tak o své příspěvky na sociální pojištění?

  NE — Doba, kdy jste pracoval v jiných zemích, se do konečného důchodu také započítává. Všechna období se „nahromadí" (sečtou) a výše vašeho důchodu ze Spojeného království se vypočítá poměrným dílem.

  Stejné pravidlo se použije ve všech příslušných zemích. Pokud jste byl ve Spojeném království pojištěn méně než rok, může se na vás vztahovat zvláštní pravidlo, jelikož některé země neumožňují placení důchodového pojištění na kratší dobu. Vaše měsíce pojištění či pobytu ve Spojeném království nepropadnou, ale vezmou se v úvahu při výpočtu vašeho důchodu v zemích, kde jste pracoval déle.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Státní důchod ze zahraničí
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství