Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Valsts pensija ārzemēs

 • Šobrīd es strādāju Itālijā. Vai iepriekšējie sociālās apdrošināšanas periodi Rumānijā, pirms tā pievienojās ES, tiks ņemti vērā, aprēķinot manu pensiju?

  — Pateicoties ES saskaņošanas noteikumiem, iemaksas, kas veiktas valstīs pirms to pievienošanās ES, neiet zudumā.

 • Es strādāju vairākās ES valstīs un plānoju drīz pensionēties. Kur man jāpieprasa vecuma pensija?

  Ja esat strādājis vairākās ES dalībvalstīs, iespējams, esat uzkrājis tiesības uz pensiju katrā no tām.

  Kad pienāk laiks pieprasīt pensiju, parasti jāpiesakās tajā valstī, kurā dzīvojat, vai valstī, kurā strādājāt pēdējā laikā pirms pensionēšanās. Šai valstij tad arī jāizvērtē jūsu pieprasījums un jāapkopo dokumenti, kas apliecina jūsu iemaksas pensiju apdrošināšanai visās valstīs, kurās esat dzīvojis.

  Ja nekad neesat strādājis valstī, kurā tagad dzīvojat, jums jāpiesakās kompetentajā iestādē tajā valstī, kurā strādājāt pirms pensionēšanās. Jūsu pieteikumu tad izvērtēs tur.

 • Ko man darīt, ja valstīs, kurās esmu strādājis, ir dažāds pensionēšanās vecums?

  Var būt tā, ka vienā valstī jūs varat pensionēties 60 gadu vecumā, bet citā valstī jums jāstrādā līdz 67 gadiem. Tādā situācijā ir svarīgi, lai jūs no visām valstīm, kurās esat strādājis, laikus iegūtu informāciju par to, kas notiks, ja mainīsit datumu, no kura izmaksājama jūsu pensija.

  Ja vienā valstī pensionēsities ātrāk nekā citā, tas varētu ietekmēt pensijas lielumu. Pēc sīkākas informācijas vaicājiet tās valsts kompetentajā iestādē, kurā dzīvojat, vai to valstu iestādēs, kurās strādājāt.

 • Ja es izlemju dzīvot citā ES valstī, vai varēšu saņemt man pienākošos pensiju apgādnieka nāves gadījumā?

  — Noteikumi par apgādnieku zaudējušo laulāto un bāreņu pensiju visumā ir tādi paši kā par invaliditātes un vecuma pensiju. Proti, pensija apgādnieka nāves gadījumā jāmaksā, lai kur Eiropas Savienībā apgādnieku zaudējusī laulātā persona nedzīvotu.

 • Esmu dzīvojis un strādājis vairākās ES valstīs. Kur man jāpieprasa invaliditātes pensija?

  Tādā gadījumā parasti saņem atsevišķu invaliditātes pensiju no katras ES valsts, kurā persona ir strādājusi. Invaliditātes pensiju var pieprasīt valstī, kurā dzīvojat, vai valstī, kurā bijāt apdrošināts pirms pensionēšanās.

  Tā iestāde, kurai būsit iesniedzis pieprasījumu, to pārsūtīs iestādēm visās pārējās ES dalībvalstīs, kurās esat strādājis. Lai to atvieglotu, jums jāiesniedz sīka informācija par darbu un/vai veiktajām iemaksām attiecīgajās valstīs.

 • Vai pārējo valstu iestādēm ir pienākums atzīt manu invaliditātes grupu, kas piešķirta valstī, kurā tagad dzīvoju?

  — Dažādās valstīs ir atšķirīgi kritēriji, pēc kuriem nosaka invaliditātes grupu.

  Šim vispārējam principam ir daži izņēmumi, par kuriem savstarpēji vienojušās Beļģija, Francija un Itālija.

 • Ja nepieciešamas pārbaudes, vai man jādodas atpakaļ uz valsti, kura man maksā pensiju?

  Ja dzīvojat vai uzturaties vienā ES valstī, bet pensiju saņemat no citas, nepieciešamās administratīvās un medicīniskās pārbaudes veiks iestādes tajā valstī, kurā dzīvojat vai uzturaties.

  Tomēr jūs var aicināt uz dažām pārbaudēm atgriezties valstī, kura maksā jūsu pensiju (ja jūsu veselība to atļauj), it īpaši lai pārbaudītu, vai ir mainījusies jūsu invaliditātes grupa.

 • Vai varu lūgt, lai man atmaksā pensijas iemaksas, ko veicu Zviedrijā, ja es pārceļos uz dzīvi Austrijā?

  — Bet tās nezudīs. Jūs saņemsit atsevišķu pensiju no katras ES dalībvalsts, kurā esat strādājis vai maksājis iemaksas vismaz gadu, pirms sasniedzāt tajā valstī noteikto pensijas vecumu.

 • Esmu iecerējis drīzumā pensionēties Francijā pēc vairākās ES valstīs, arī Francijā, nostrādātiem darba gadiem. Vai tiks saskaitītas visas manas iemaksas dažādajās valstīs, lai noteiktu manas pensijas tiesības Francijā?

  — Francija jums nemaksās tādu pensiju, kurā atspoguļots kopējais darba stāžs, kas nostrādāts Eiropas Savienībā. No katras valsts, kurā esat nostrādājis vismaz gadu, saņemsiet atsevišķu pensiju.

  Galīgo pensijas apmēru aprēķinās atbilstīgi jūsu iemaksām katrā valstī. Summa, kādu saņemsit no katras valsts, atbildīs tam, cik ilgi bijāt sociāli nodrošināts katrā no tām.

 • Lielbritānijā nostrādāju pārāk īsu laiku, lai varētu pieteikties uz pensiju. Vai zaudēšu savas iemaksas?

  — Citās valstīs nostrādātie periodi tiks ņemti vērā. Visus periodus apkopos (saskaitīs), un Lielbritānijas pensiju aprēķinās proporcionāli.

  Tādi paši noteikumi tiks piemēroti katrā attiecīgajā valstī. Ja Lielbritānijā bijāt apdrošināts mazāk nekā gadu, uz jums var attiekties īpašs noteikums, jo dažas valstis neparedz pensiju par īsiem apdrošināšanas periodiem. Šie mēneši, kuru laikā Lielbritānijā bijāt apdrošināts vai dzīvojāt, netiks zaudēti, — tos ņems vērā, aprēķinot jūsu pensiju pārējās valstīs, kur strādājāt ilgāku laiku.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Valsts pensija ārzemēs
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.