A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Állami nyugdíj külföldön

 • Jelenleg Olaszországban dolgozom. Nyugdíjam megállapításánál figyelembe veszik-e majd azokat a biztosítási időszakokat, amelyeket Romániában azelőtt teljesítettem, hogy az ország csatlakozott az Európai Unióhoz?

  IGEN — Az EU koordinációs szabályai biztosítják, hogy azok a járulékok se vesszenek el, amelyek befizetésére az egyes országok csatlakozása előtt került sor.

 • Azt tervezem, hogy hamarosan nyugdíjba vonulok. Több uniós országban is dolgoztam. Hol kell öregségi nyugdíjat igényelnem?

  Ha Ön több uniós országban is dolgozott, elképzelhető, hogy ezen országok mindegyikében szerzett nyugdíjjogosultságot.

  Amikor eljön az ideje, hogy nyugdíjba vonuljon, Önnek abban az országban kell a kérelmet benyújtania, ahol él, vagy abban, ahol utoljára dolgozott. Ez az ország lesz ezután felelős azért, hogy az Ön kérelmét feldolgozza, és bekérje a befizetett nyugdíjjárulékokról szóló adatokat azokból az országokból, ahol Ön dolgozott.

  Ha Ön nem dolgozott abban az országban, ahol jelenleg él, a kérelmet annak az országnak az illetékes hatóságához kell benyújtania, ahol utoljára dolgozott. Az Ön kérelmét ez utóbbi országnak kell feldolgoznia.

 • Mit kell tennem, ha a nyugdíjkorhatár különbözik azokban az országokban, ahol dolgoztam?

  Valóban elképzelhető, hogy Ön az egyik országban már 60 évesen, a másikban viszont csak 67 éves korában jogosult nyugdíjra. Ilyen esetben fontos, hogy mindazokban az országokban, ahol dolgozott, előre tájékozódjon arról, mire számíthat, ha nyugdíja folyósításának kezdő időpontját megváltoztatja.

  Ha az egyik nyugdíjat hamarabb kezdik Önnek folyósítani, mint a másikat, az befolyásolhatja a kapott összeg nagyságát. Ez ügyben további tanácsokkal szolgálhat az illetékes hatóság abban az országban, ahol Ön jelenleg él és/vagy azokban az országokban, ahol Ön korábban dolgozott.

 • Kaphatom-e továbbra is az özvegyi nyugdíjat, ha hazámból egy másik uniós országba költözöm?

  IGEN — Az özvegyi és az árvasági nyugdíjra vonatkozó szabályok általában megegyeznek a rokkantsági és az öregségi nyugdíjra vonatkozókkal. Ebben a konkrét esetben az özvegyi nyugdíjat mindenképp folyósítani kell, függetlenül attól, hogy a túlélő házastárs melyik uniós országban él.

 • Több uniós országban is éltem és dolgoztam. Hol kérelmezhetek rokkantsági nyugdíjat?

  Az esetek többségében a jogosult mindegyik országtól, ahol dolgozott, külön rokkantsági nyugdíjat kap. Önnek az igénylést abban az országban kell benyújtania, ahol él, vagy ahol utoljára biztosított volt.

  A hatóság, amelyhez Ön fordult, továbbítja a kérelmet azon uniós országok illetékes hatóságainak, ahol Ön dolgozott. A folyamat elősegítése érdekében Önnek érdemes részletes információkkal ellátnia a hatóságot arról, mely országokban dolgozott, illetve fizetett járulékot.

 • El kell-e a többi országnak ismernie rokkantságom fokának azt a rokkantsági fokot, amelyet a lakóhelyem szerinti országban dolgozó orvos állapított meg?

  NEM — A rokkantság fokának meghatározása minden országban más-más kritériumokon alapul.

  Ezen általános elv alól van néhány kivétel a Belgium, Franciaország és Olaszország közötti viszonylatban.

 • El kell-e mennem kötelező ellenőrzésekre abba az országba, amely rokkantnyugdíjat folyósít számomra?

  Ha Ön nem abban az uniós országban él, amely Önnek a rokkantsági nyugdíjat folyósítja, vagy ideiglenesen máshol tartózkodik, minden szükséges adminisztratív ellenőrzést, illetve orvosi vizsgálatot rendszerint annak az országnak a hatóságai végeznek el, ahol Ön él, illetve ideiglenesen tartózkodik.

  Előfordulhat azonban, hogy annak az országnak a hatóságai, amely a rokkantsági nyugdíjat folyósítja, felkérik Önt, hogy (ha egészségi állapota megengedi) utazzon oda bizonyos vizsgálatokra, például azért, hogy megállapítsák, változott-e az Ön rokkantságának foka.

 • Svédországból Ausztriába költözöm. Kérelmezhetem-e a svéd hatóságoktól az általam befizetett járulékok visszatérítését?

  NEM — De a befizetett pénzt nem veszíti el. Ön külön nyugdíjat fog kapni az összes olyan uniós országtól, ahol legalább egy évig munkát végzett vagy járulékot fizetett. A nyugdíjat az egyes országok akkor kezdik el folyósítani, amikor Ön az adott országban irányadó nyugdíjkorhatárt eléri.

 • Hamarosan nyugdíjba vonulok, és visszatérek Franciaországba. Több uniós országban is dolgoztam, köztük Franciaországban is. Összeadódnak-e a különböző országokban befizetett járulékok a francia nyugdíjam összegének kiszámításakor?

  NEM — A helyzet nem ilyen egyszerű: Ön nem az összes ledolgozott évnek megfelelő francia nyugdíjat fogja kapni, hanem mindegyik olyan uniós ország, ahol Ön legalább egy évig dolgozott, külön nyugdíjat fog fizetni Önnek.

  Az Ön végleges nyugdíját az egyes országokban befizetett járulékok alapján fogják kiszámítani: az összeg, amelyet az egyes országoktól kapni fog, megfelel annak az időnek, amely alatt Ön ott társadalombiztosítással rendelkezett.

 • Az az idő, amely alatt az Egyesült Királyságban dolgoztam, túl rövid ahhoz, hogy nyugdíjjogosultságot szerezzek vele. Mi lesz a befizetett járulékokkal, elveszítem őket?

  NEM — A hatóságok minden olyan időszakot figyelembe vesznek a nyugdíj kiszámításakor, amely alatt Ön más országokban járulékot fizetett. Az egyes időszakok „összeadódnak", az Egyesült Királyság által fizetendő nyugdíj összegének kiszámítása pedig az időarányosság elve alapján történik.

  Minden egyes ország esetében ugyanazok a szabályok alkalmazandók. Ha Ön az Egyesült Királyságban kevesebb mint egy évig volt biztosított, előfordulhat, hogy egy külön szabály alkalmazására kerül sor, egyes országok ugyanis túl rövid biztosítási időszak után nem folyósítanak nyugdíjat. Ön ennek ellenére nem veszíti el azt az időszakot, amely alatt járulékot fizetett az Egyesült Királyságban, mivel a másik/többi ország, ahol Ön hosszabb ideig dolgozott, figyelembe veszi azt az Ön nyugdíjának kiszámításakor.

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Állami nyugdíj külföldön
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz